Basiskennis Beton Technologie [bbt]

Een must voor iedereen die met beton werkt!

Kennis van betontechnologie is van cruciaal belang voor iedereen die zich bezighoudt met het bouwen en onderhouden van betonconstructies. De basiskennis van betontechnologie die je in deze cursus opdoet is eigenlijk de minimale kennis die je moet hebben als je met beton werkt. De cursus dient als inleiding voor de opleidingen Betontechnoloog, Betontechnologisch adviseur en Betononderhoudskundige en is tevens een aanrader voor constructeurs en aannemers.

Let op Als u deze cursus uitsluitend wilt volgen om meer kennis van beton te krijgen. En niet van plan bent door te gaan met de boven genoemde vervolgopleidingen, adviseren we u de cursus Basiskennis Beton Algemeen bba te volgen.

Profiel opleiding bbt

Doelgroep
De cursus is bestemd voor:
– iedereen die in zijn werk te maken heeft met beton
– iedereen die de opleiding Betontechnoloog, Betontechnologisch adviseur of Betononderhoudskundige wil volgen
– aannemers en constructeurs.

Resultaat
Na het volgen van de cursus ken je de samenstelling van beton en kun je een standaard betonmengsel uitrekenen. Ook weet je hoe je beton moet vervaardigen en verwerken. Tot slot heb je basiskennis van kwaliteitszorg en regelgeving. Bij voldoende resultaat van het examen krijg je een deelcertificaat “Basiskennis Beton Technologie bbt“.

Vooropleidingsvereisten
Als vooropleiding heb je ten minste nodig:
•    Diploma MBO Bouwkunde of Infratechniek (bol 4)
•    Diploma Betonlaborant BV behaald in 2011 of later.
•    HAVO/VWO, de profielen ‘Natuur & Techniek’ of ‘Natuur & Gezondheid’.
Overleg in afwijkende gevallen met het bureau van de Betonvereniging.

Lestijden
19.00 – 21.30 uur

Methode
De cursus bestaat uit twaalf lesavonden van tweeëneenhalf uur, die in principe wekelijks plaatshebben. De kennisoverdracht heeft plaats door middel van mondeling onderwijs aan de hand van een speciaal voor deze cursus geschreven en in de zomer van 2015 geactualiseerd dictaat van de Betonvereniging.

Examen / Bewijs van Deelname
Aan de geslaagden wordt een deelcertificaat ‘Basiskennis Betontechnologie bbt’ verstrekt.
Dit deelcertificaat is een verplicht onderdeel voor de vervolgcursussen in de opleidingen Betontechnoloog BV Betontechnologisch Adviseur BV en Betononderhoudskundige BV. Het is mogelijk deel te nemen aan het deelexamen zonder de cursus te volgen.

Programma
De cursus is opgebouwd rond onderstaande thema’s:

A. De korrels
toeslagmaterialen – Invloed op eigenschappen beton– Invloed op de waterbehoefte- en De verhouding tussen de korrels – Achtergrondinformatie voor het berekenen van de mengverhoudingen
B. De lijm
Cementsteen – Water-cementfactor – Overige invloeden op De Lijm – Water – Cement en bindmiddel – Vulstoffen
C. De toevoegingen
Hulpstoffen – Pigmenten en Kleurstoffen – Vezels – Verwerken van vezels
D. Het Mengselontwerp
Eisen aan de betonsamenstelling – Keuze van de materialen – Berekenen van betonsamenstelling: grondslagen
E. Het Vervaardigen en Verwerken van betonspecie
Verwerkbaarheid – Betontechnologische aandachtspunten – Speciale betontechnieken
F. De Kwaliteitszorg en Regelgeving

Uiteraard zijn de nieuwste (Europese) normen in het cursusmateriaal verwerkt.

Aanmelden
Ga naar het aanmeldformulier

Cursuscoördinator
Henk Wapperom
Voor vragen over vooropleiding en inhoudelijke zaken.
Henk Wapperom
e: henk@betonvereniging.nl
t: 0182 – 539 858
exploitatie opleidingen
Platform Betonderhoud

Vervolgcursussen
– Betontechnoloog bte en Practicum Betontechnologie pbt
– Betononderhoudskundige bok en Basiskennis Beton Constructieleer bbc
– Betontechnologisch Adviseur bta