Betondag 2018

De Betondag 2018 is op 15 november in De Doelen, Rotterdam en heeft als thema: Beton, duurzamer dan ooit!

Maar, het wordt geen Betondag zoals u gewend bent; de Betondag wordt vernieuwd. Het afgelopen half jaar hebben wij zoveel mogelijk verbeterpunten voor de Betondag geïnventariseerd. Deze volgden uit gesprekken met o.a. onze (bedrijfs)leden, docenten, deelnemers en standhouders. We hebben onderzocht, welke van deze punten dit jaar al te realiseren zijn. Wij delen graag met u welke vernieuwingen u kunt verwachten, maar ook welke vertrouwde waarden de Betondag zeker behoudt.

Programma
De Betondag blijft een kennis- én netwerkdag. In het congresprogramma zijn dit jaar minder parallelsessies tegelijk en de lezingen worden per thema ingedeeld. Wij streven hierbij naar kwaliteit in plaats van kwantiteit. Ook elkaar ontmoeten en netwerken is een belangrijk onderdeel van het programma. Om daar nog meer aandacht aan te geven, stopt het kennisprogramma dit jaar na 15.30 uur en dat is dan gelijk het startsein van de netwerkborrel op de beursvloer. Voor het samenstellen van het programma is én wordt dit jaar nadrukkelijk de samenwerking met alle partijen in en onderdelen van de betonketen gezocht.

Beton, duurzamer dan ooit!
Onze leden, personen én bedrijven, zijn allemaal onderdeel van de betonketen. Ieder van ons is wel op de een of andere manier met het thema duurzaamheid bezig. Maar vaak weten we dat niet van elkaar. We moeten elkaar dus informeren en de Betondag is hiervoor bij uitstek geschikt.

Op dinsdag 10 juli wordt het Betonakkoord voor duurzame groei ondertekend. Een nationaal ketenakkoord
ter versterking van de duurzame transitie van Nederland en van de toekomstbestendigheid van de betonketen. In het akkoord zijn afspraken beschreven voor 4 thema’s: CO2-uitstoot, Circulariteit, Natuurlijk kapitaal en Sociaal kapitaal. De eerste drie thema’s zullen door de marktpartijen worden opgepakt. Voor het vierde thema is de Betonvereniging de natuurlijke partner, omdat investeren in mensen door kennisoverdracht over het materiaal beton onze kerntaak is.

Beursvloer
Een vertrouwd beeld zijn en blijven onze relaties met een stand op de beursvloer die een belangrijke bijdrage aan het succes van de Betondag leveren. Wel is er een nieuwe standbouw, om de beursvloer een meer open en moderne uitstraling te geven. Met de beschikbare ruimtes in De Doelen moet rekening worden gehouden. Daarom blijven de standplekken van dezelfde afmetingen en op dezelfde wijze ingedeeld op de beursvloer.

Nieuw was vorig jaar de betonbanenmarkt, die positief is ontvangen. Dit jaar is deelname aan deze markt niet exclusief voor standhouders, dus een nieuwe manier om uw bedrijf op de Betondag te presenteren.
De betonbanenmarkt wordt aangevuld met “innovatieplekken” en de stands van studenten. Zij krijgen samen een plek op de begane grond rondom de Van Cappellenzaal. Daar kunnen ’s middags ook pitches gegeven worden door de standhouders op de betonbanenmarkt en innovatieplekken.

Meedoen?
In hét jaar van transitie wilt u natuurlijk niet aan de kantlijn blijven staan, maar meedoen! Op dit moment is er nog plek beschikbaar op de beursvloer, de banenmarkt en innovatieplekken. Wij informeren u graag over alle mogelijkheden. U kunt ons bereiken via betondag@betonvereniging.nl of 0182 – 539233.

Voortgang
We werken de website steeds bij. Zo volgen de plattegronden en voorlopige lijst met standhouders binnenkort. Ook start vanaf hier de inschrijving voor deelnemers in september. Nieuw is dat u dit jaar gebruik kunt maken van een online registratiesysteem voor het bestellen van uw toegangskaart(en).

Fotoalbum Betondag 2017
Via deze link naar het fotoalbum, kunt u de foto’s van de Betondag 2017 bekijken. Hieronder kunt u een compilatie zien van de Betondag 2017:

Bron: www.betonvereniging.nl