Haitsma | Nieuw lengterecord prefab voorgespannen liggers

Voor de nieuwe brug over de haven van Wanssum zullen 69 meter lange kokerliggers worden gebruikt.

Eind mei 2014 monteerde Haitsma Beton 68 meter lange en 240 ton zware kokerliggers voor een nieuwe brug bij Zuidhorn: de langste voorgespannen liggers die ooit ter wereld zijn gefabriceerd. Dat het altijd weer langer kan, zal blijken bij de bouw van een brug in de nieuwe rondweg bij het Noord-Limburgse Wanssum. Hier worden 69 meter lange kokerliggers toegepast. “Het is natuurlijk fantastisch om ons eigen record te breken”, zegt accountmanager Hendrik Herder van Haitsma Beton.

Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum is een grootschalige oplossing voor de hoogwaterproblematiek in dit gebied aan de Maas in Noord-Limburg. De uitvoering is in handen van Mooder Maas, een aannemerscombinatie van Dura Vermeer en Ploegam. Onderdeel van de gebiedsontwikkeling is het verhogen van de leefbaarheid in Wanssum. Dat gebeurt onder meer door de aanleg van een noordelijke Provinciale rondweg, inclusief een brug over de haven van Wanssum. De huidige provinciale weg N270 loopt namelijk dwars door het centrum van Wanssum. Het is een bron van overlast en zorgt voor onveilige situaties. Bovendien staat het een verdere ontwikkeling van het centrumgebied in de weg. Met de aanleg van een noordelijke rondweg wordt het doorgaande verkeer om de kern van Wanssum geleid en ontstaan kansen voor de ontwikkeling van het centrum en de jachthaven. Bovendien wordt het industrieterrein ook aan de oost- en westzijde van de haven ontsloten. Lokaal vrachtverkeer hoeft daardoor niet meer door de dorpskern.

Brug
De rondweg wordt ongeveer 3 kilometer lang en loopt met een ruime bocht om de kern van Wanssum en kruist de haven met een nieuw aan te leggen brug. De onderkant van de nieuwe brug ligt op circa 8 meter hoogte boven het maaiveld. Om een grote overspanning mogelijk te maken is de keuze gevallen op de toepassing van acht zeer lange HKP-kokerliggers. De liggers worden in 2020 door Haitsma Beton per boot naar Wanssum vervoerd en daar gemonteerd. Voor de montage worden drijvende bokken ingezet, omdat er ter plaatse geen ruimte is voor mobiele kranen aan wal.

Het brugdek van kokerliggers wordt in dwarsrichting nagespannen, waardoor er geen druklaag nodig is. De grootste uitdaging zit natuurlijk in de enorme lengte van de liggers. Die is nodig om het water zonder tussenondersteuning te overbruggen en bovendien de uitkragingen bij de landhoofden te minimaliseren. Dat resulteert in een optimaal ontwerp en maximale doorvaartbreedte. Uiteraard houden we u op de hoogte van de vorderingen.

Heipalen
Voor Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum heeft Haitsma Beton inmiddels alle heipalen geleverd voor  brug Blitterswijck en brug Ooijen.

Bron: Haitsma
Uitgelichte afbeelding: Artist impression: Ney & Partners