Kattensingel ondergaat ware metamorfose

De kademuur aan de Kattensingel in Gouda is verzakt en in slechte staat. Reden voor een grootscheepse reconstructie over een lengte van een kleine 500 meter. De gemeente maakt direct van de gelegenheid gebruik om ook de inrichting, zowel ondergronds als bovengronds, een metamorfose te geven. Om overlast voor de omwonenden tot een minimum te beperken, is de nieuwe kademuur door Kandt Aannemings- en Funderingsbedrijf vanaf het water aangebracht. 

Het vervangen van de kademuur is door de gemeente Gouda aan KWS gegund op basis van de laagste prijs en het beste EMVI-plan, met als dochteronderaannemer Holland Scherm voor het constructieve gedeelte. “Met het EMVI-plan hebben we vooral gescoord op veiligheid en beperkte hinder voor de omgeving”, zegt Jan van Duijn van Holland Scherm. “Alle werkzaamheden zijn namelijk vanaf het water op pontons trillingsvrij uitgevoerd. Op die manier werd de overlast naar de omgeving tot een minimum beperkt, aangezien de doorstroom van het verkeer werd gegarandeerd en de veiligheid voor iedereen gewaarborgd. Ook de doorvaart werd tijdens de werkzaamheden niet gestremd.”    

Combiwand
Holland Scherm is in het voorjaar van 2017 begonnen met het slopen van de bestaande kade. Vervolgens heeft Kandt Aannemings- en Funderingsbedrijf alle funderingswerken gerealiseerd voor de nieuwe kade. “De nieuwe kade bestaat uit 210 loodpalen met een diameter van 508 mm en evenzoveel schoorpalen in een diameter van 244 mm”, zegt Willem de Meijer van Kandt BV. “Deze constructie, inclusief de damwandplanken die door ons tussen de palen zijn gedrukt met een speciaal hiervoor ontwikkelde machine (Kandt Special Crane®), fungeren uiteindelijk als combiwand. Met twee machines hebben we alle werkzaamheden uitgevoerd; lood- en schoorpalen aanbrengen, crushen en de damwand drukken. En dat alles vanaf het water.”


De nieuwe kade bestaat uit 210 loodpalen met een diameter van 508 mm en evenzoveel schoorpalen in een diameter van 244 mm.

Crushen
Bij het aanbrengen van de nieuwe kadeconstructie stuitte Kandt op nogal wat obstakels in de ondergrond. “Crushen was noodzakelijk”, zegt De Meijer, “omdat obstakels in de vorm van houten palen en oude funderingsresten als metselwerk in de ondergrond aanwezig waren, die voor de nieuwe kadeconstructie in de weg zaten. Door eerst de obstakels te crushen, konden we uiteindelijk de definitieve constructie realiseren. Aan de paalkoppen zijn stekken gelast. Hierop heeft Holland Scherm door middel van een overhangende bekisting een betonnen deksloof aangebracht.” Wat betreft de aan- en afvoer van materialen is getracht de hinder zoveel mogelijk te beperken, vult Van Duijn aan. “Het materieel werd op pontons aangevoerd en de materialen per beunbak.”

KWS (Holland Scherm) is zoals gezegd in april 2017 gestart met het slopen van de oude kade en heeft de werkzaamheden begin maart 2018 afgerond. “We hebben gedurende de looptijd meerdere machines en drie pontonsets ingezet. Een mooie klus”, blikken beide heren tevreden terug.      

Tekst: Roel van Gils     Beeld: Kandt – Holland Scherm