Natuurbrug Duinpoort geeft flora en fauna alle ruimte

Dwars door Nationaal Park Zuid-Kennemerland, de prachtige duinzone tussen Haarlem en Zandvoort, loopt een drukke spoorlijn. Niet zo handig voor de grote verscheidenheid aan dieren die er te vinden is. Voor ProRail reden om in het gebied een natuurbrug aan te leggen. De door Strukton Civiel regio West te bouwen voorziening zorgt er vanaf komende zomer niet alleen voor dat de beesten voortaan veilig het spoor over kunnen, de natuurbrug betekent voor fauna en flora ook een verdere vergroting van het leefgebied. 

De aanleg van natuurbrug Duinpoort is onderdeel van het door Rijkswaterstaat en ProRail gezamenlijk gedragen MeerJarenProgramma Ontsnippering (MJPO). Dit programma heeft als doel om in bepaalde gebieden voorzieningen te treffen voor de doorkruisingen die door weg- en spoorverbindingen worden gemaakt. “In een serie van drie nieuwe natuurbruggen binnen dit gebied vormt Duinpoort het sluitstuk”, aldus bouwmanager Marijke de Zwart namens ProRail. “Samen met de twee andere natuurbruggen Zandpoort en Zeepoort, die over de provinciale weg zijn aangelegd, zorgt Duinpoort ervoor dat tussen het Nationaal Park Kennemerland en de Amsterdamse Waterleidingduinen een aaneengesloten gebied van meer dan 7.000 hectare ontstaat. Een plek waar planten en dieren alle ruimte hebben om zich voort te planten en te verspreiden.”


Visual natuurbrug Duinpoort.

Kaders

De Zwart beschouwt de realisatie van Duinpoort als een bijzonder en complex project. “We hebben rondom de aanleg van de natuurbrug veel energie gestoken in de omgeving. Je bouwt immers in een beschermd Natura 2000-gebied en hebt met de geldende natuurwetgeving te maken. Dat maakt het allemaal net iets complexer dan tijdens een regulier project. Voor ProRail was het zaak om een goede conditionerende basis te leggen. Denk daarbij aan het verkrijgen van vergunningen en ontheffingen. Daarin zijn we prima geslaagd. Verder draagt het uitstekende samenspel met Strukton en drinkwaterbedrijf PWN, de beheerder van het gebied, bij aan een succesvol verloop van de werkzaamheden. Om zaken voor elkaar te krijgen en hindernissen te ontwijken, heb je elkaar nodig. Dat blijkt hier andermaal.”


(Beeld: Gerrit Serne)

Logistieke uitdaging

Momenteel is Strukton Civiel druk doende met de afronding van het door ProRail aanbestede design & constructproject. “Nadat we op basis van de eisenspecificatie en vormgevingsvisie van ProRail samen met ingenieursbureau Antea het definitieve en uitvoeringsontwerp hebben gemaakt, zijn we in oktober 2017 begonnen met het werk”, vertelt Rick Miltenburg, projectleider binnen Strukton Civiel. “Een klus die vooral in logistieke zin uitdagend is. Je bouwt in een natuurgebied dat moeilijk bereikbaar is. Bovendien is de ruimte die we mogen gebruiken beperkt. Dat maakt dit project bijzonder.”


(Beeld: Gerrit Serne)

28 liggers
Met de aanleg van een speciale bouwweg langs het spoor voor de aanvoer van materialen startte Strukton Civiel in oktober vorig jaar met de daadwerkelijke aanleg van Duinpoort. “Aansluitend zijn we begonnen met de bouw van de uit gewapende grond samengestelde landhoofden”, aldus Miltenburg. “Hier bovenop is een betonconstructie geplaatst ten behoeve van de 28 betonnen liggers, die samen het 40 meter brede brugdek vormen. Deze kolossen van elk 22 meter lang en een gewicht van circa 31 ton zijn met behulp van een 300 tons en 700 tons hijskraan begin maart op hun plaats gelegd. Daarna hebben we de stalen frames voor de randelementen gemonteerd en is op de liggers een betonnen druklaag gestort. Aansluitend zijn we gestart met de inrichting van het gebied. Deze werkzaamheden worden naar verwachting rond de zomervakantie afgerond.”     


(Beeld: Gerrit Serne)

Tekst | Chris Elbers   Beeld | ProRail
Uitgelichte foto boven: Erik van ’t Woud