02:02
20-03-2015

amsterdam | Amstelkwartier

Bijna vierduizend woningen direct aan de Amstel gelegen: er zijn projecten die minder zijn toebedeeld. Van Muijen Betonbouw uit Obdam realiseert momenteel drie betoncasco’s die allen deel uitmaken van het Amsterdamse megaproject Amstelkwartier. Voor drie verschillende hoofdaannemers, dus is het rennen, vliegen en vergaderen tegelijk.

Ga er maar aan staan. Drie betonskeletten voor zeer luxueuze woningen bouwen die – behalve dat ze elkaar raken – onder de verantwoordelijkheid vallen van drie verschillende hoofdaannemers. Van Muijen Betonbouw BV heeft, kortom, organisatorisch eenvoudigere werken mogen uitvoeren. Hoofduitvoerder Leon van Herk: “Op zich zijn we hierin thuis: in het werk gestorte casco’s maken is onze corebusiness, in die zin kent het project weinig geheimen. Maar partijen hebben natuurlijk hun belangen en die komen zelden met elkaar overheen. Ik zit dus veel te vergaderen.” Een complicerende factor is daarbij dat de complexen elkaars aangrenzende buren zijn. Op kavel C1 bouwt Van Muijen in opdracht van aannemingsbedrijf K.K. Heutink. Het complex C2 ernaast construeert aannemer Vink zelf, maar C3 en C4 gaan weer in opdracht van respectievelijk de bouwbedrijven Van Bekkum en IBB Kondor.

Fasestort
Constructief het interessantst vindt Van Herk de appartementen van C3, met verdiepingen van 5,41 m¹ hoog. De wanden worden hier als schoon werk gestort, dus is er veel aandacht voor voorbereiden, de stort zelf en natrilwerkzaamheden. Van Herk: “Je ziet het tegenwoordig vaker, de industriële look van beton raakt ingeburgerd. Wij maken hiervoor gebruik van nieuwe bekistingspanelen die met centerpennen worden vastgezet aan de aangrenzende wand (op moment van schrijven is de wand net afgerond, tegen blok C2 van aannemer Vink red.) Zo’n hoge schoonwerkwand stort je niet met een kubel maar met een pomp, in meerdere fasen, om precies te zijn per meter. Anders is het beton al ontmengd, voordat je met trillen bent begonnen.”
Vooraf werden de panelen eerst goed schoongemaakt en secuur beneveld met (afbreekbare) bekistingsolie. Met een resultaat dat er mag zijn, vindt ook VOBN PR & Communicatie adviseur Remco Kerkhoven. Hij is aanwezig voor een artikel over deze wand, bedoeld voor op de website van VOBN. “Zelfs als je heel goed kijkt, zie je vrijwel geen luchtbelletjes. Knap werk Leon!”, complimenteert hij de uitvoerder.

Tussenvloeren
In hetzelfde blok komen ook staalconstructies voor optionele tussenvloeren. Het zijn een soort bordessen die noodzakelijk zijn voor ontsluiting. De tussenvloeren zelf – los gehouden van de constructie, dus vrij indeelbaar – vallen buiten de opdracht, die behoren tot de optielijst voor aankomende kopers. Verder voor kavel C3 verzorgt Van Muijen de montage van prefab buitenelementen, die bestaan uit geelbruine prefab balkons met alle daarbij behorende afwerkwerkzaamheden. Inmiddels is de constructie van C3 gevorderd tot en met de tweede bouwlaag. Van Herk verwacht met dit bouwwerk omstreeks week 22/23 klaar te zijn.

Hangkolommen
Ook constructief de moeite waard zijn de woningen van blok C1. Dit blok wordt eveneens gekenmerkt door enkele hoge wanden: de kernwanden rond het trappenhuis reiken tot boven de vijf meter. Ook deze wanden zullen worden opgeleverd als schoonwerkbeton. Een complexiteit vormt hier een vide, gesitueerd op verdieping 2. Van Herk: “Een constructeur krijgt zoiets niet dicht gerekend, dus moest er worden uitgeweken naar een alternatief. Nu maken we op de bovenste drie lagen stalen kolommen, waaraan de constructie hangt.” Ten slotte nog rest blok C4, het meest traditionele van de drie. Ook dit complex kent een wanden-breedplaat-prefab balkonstructuur, echter zonder extreme hoogten en schoonwerk opleveringen. Van Herk: “Inderdaad een stuk eenvoudiger, maar feitelijk gaat het daar ook helemaal niet om. Vier aannemers boven op elkaar; dat is pas de uitdaging.”

Tekst: Sjoerd Meuleman Beeld: Remco Kerkhoven

Bouwinfo
Hoofdaannemers
K.K. Heutink BV, Genemuiden/Van Bekkum BV, Amersfoort/IBB Kondor BV, Sassenheim
Casco’s/parkeergarage
Van Muijen Betonbouw BV, Obdam

Abonneer u op onze nieuwsbrief

beton en staalbouw partners