Platform over beton en staal in de bouw
Betonnen LEGO-blokken uit secundaire grondstoffen:

Betonnen LEGO-blokken uit secundaire grondstoffen:

DE PERFECTE AANSLUITING  BIJ DE BLAUWE ECONOMIE!

De Blauwe Economie
Waarom een Blauwe Economie? Wanneer je vanuit het heelal naar de aarde kijkt, is deze blauw. Door al het blauwe water en de blauwe lucht is de aarde eigenlijk een blauwe soort. Maar wat houdt het dan precies in? De basis ligt in de natuur. Zoals Gunter Pauli (auteur ‘Blauwe Economie’, voormalig directeur van Ecover en lid van de Club van Rome) het zegt: “Door goed te kijken naar natuurlijke systemen, kunnen we komen tot een duurzame manier van produceren en consumeren. Kennis van de wijze waarop organismen – van bacteriën en weekdieren tot reptielen en zoogdieren – zijn gevormd en functioneren, kan ons helpen oplossingen te formuleren voor de vele uitdagingen in de nabije toekomst.”

Carmans BV

Samenwerking in plaats van concurrentie
De Blauwe Economie is een andere manier van economisch denken. Er wordt in de basisbehoeften voorzien met wat lokaal voorhanden is. Het is gebaseerd op hoe de natuur werkt en gaat uit van samenwerking in plaats van concurrentie. In een ‘blauw businessmodel’ worden er altijd verschillende inkomensstromen gegenereerd, onder anderen door afval/output van het ene proces te gebruiken als input voor een ander proces. De Blauwe Economie stelt zich ten doel banen te creëren en sociaal kapitaal op te bouwen zónder hierbij de (natuurlijke) omgeving te vervuilen of uit te putten.

Carmans BV

Snel een duurzame samenleving bereiken
Inmiddels is er een internationale gemeenschap rondom het Blauwe Economie gedachtegoed ontstaan, die werkt volgens het ‘open source principe’: informatie om blauwe businessmodellen in de praktijk te brengen is vrij toegankelijk voor iedereen Op deze manier kunnen we zo snel mogelijk een echt duurzame samenleving bereiken. Er liggen maar liefst 21 principes aan de basis van de Blauwe Economie. Om alvast een idee te geven, hier een kleine selectie. Vervang iets door niets:

1. afval bestaat niet;

2. verandering is de constante in de natuur. Innoveren gebeurt dus constant;

3. in natuurlijke systemen is alles met elkaar verbonden en evolueert alles richting symbiose;

4. de natuur is efficiënt. Dus in een duurzame bedrijfsvoering wordt optimaal gebruik gemaakt van materialen en energie, waardoor de prijs per eenheid gereduceerd wordt;

5. de natuur is altijd op zoek naar ‘economies of scope’. Een natuurlijke innovatie brengt dan ook verschillende voordelen voor iedereen met zich mee;

6. de natuur is geëvolueerd van een paar soorten naar een rijke biodiversiteit. Diversiteit betekent welvaart, dit is dan ook het streven in ‘blauwe businessmodellen’.

Carmans BV

Blueblocks
De naam ‘Blueblocks’ is afkomstig van de term ‘Blue Economy’ oftewel ‘Blauwe Economie’, welke bij het productieproces van deze betonnen LEGO-blokken de hoofdrol speelt. Zo zijn de Blueblocks nagenoeg volledig vervaardigd uit secundaire grondstoffen en dit met maximaal gebruik van hernieuwbare energie en minimale transportafstanden. Hierdoor dragen de Blueblocks sterk bij tot het herstellen van de duurzame evenwichten in de materialenkringloop. Belangrijk hierbij is ook dat de kwaliteit minstens gelijkwaardig is met vergelijkbare producten uit primaire grondstoffen vervaardigd, maar waarbij de prijs zeker niet duurder is.

Deze betonnen LEGO-blokken worden reeds verschillende jaren geproduceerd door Carmans Blue Technology NV, gelegen in Lummen aan de drukke verkeerswisselaar van de E313 autobaan met de E34 en eveneens aan de belangrijkste waterweg van België: Het Albertkanaal! Hierdoor kan steeds een geoptimaliseerd transport aangeboden worden waardoor deze kosten minimaal worden gehouden. De productie gebeurt door een volledig geautomatiseerde installatie waardoor een uniformiteit in de afgewerkte producten gegarandeerd kan worden.

Carmans BV

Met een breed gamma van meer dan tien verschillende vormen/afmetingen wordt, aan de hand van een schets, een volledig ontwerp in 3D gemaakt door de technische afdeling. Hierdoor heeft de klant een goed beeld van zijn project, nog vóór de realisatie. Ook de juiste aantallen van al de verschillende vormen van Blueblocks zijn reeds bekend.

Door een gepatenteerd schanskorfsysteem kunnen de Blueblocks zeer gemakkelijk voorzien worden van schanskorven welke in verschillende diktes aangebracht worden op de bestaande afsluiting. Het geheel krijgt hierdoor een heel ander esthetisch karakter. Dit schanskorfsysteem heeft als voordeel dat, door de bevestiging tegen de zijkant van de blokken, dit enorm stabiel blijft wanneer deze schanskorven worden gevuld met natuurgranulaten. Een kleine uitzakking van de stenen geeft geen vervorming van het schanskorfsysteem. Ook kan door het gebruik van slechts een minimale dikte aan natuurgranulaat (schanskorfsysteem is 15 of 20 cm dik) de prijs laag gehouden worden t.o.v. andere systemen.

Indien als natuurgranulaat lavasteen gebruikt wordt, wat een zeer goed geluidsabsorberend karakter heeft, dan kan deze constructie perfect als geluidswerende wand aangebracht worden. Zo is er reeds een geluidswerende wand aangebracht langs een toegangsweg naar een Zweedse meubelgigant en langs een spoorwegbedding.

Tekst en Beeld | Carmans

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details