Platform over beton en staal in de bouw
Betonvereniging pakt door

Betonvereniging pakt door

De Betonvereniging zit bepaald niet stil. Met een professionele organisatie wordt hard gewerkt om de opleidingen en cursussen in coronatijd in een aangepaste vorm doorgang te laten vinden, het bestuur is in omvang en samenstelling op volle sterkte gebracht en de digitale kennisverspreiding in de vorm van Studio Beton Digitaal is voortvarend van start gegaan.

De Betonvereniging, opgericht in 1927, is een kennisnetwerk met bedrijfs-, persoonlijke en studentleden en vormt een belangrijke bindende factor voor de hele sector. De vereniging verzorgt opleidingen en cursussen voor jaarlijks gemiddeld 900 personen en organiseert seminars en congressen voor leden en geïnteresseerden. “Kennis opdoen, kennis delen en kennis maken is ons motto”, stelt directeur Maikel Jagroep. “Om daar in de nieuwe coronarealiteit vorm aan te geven, was flink schakelen. Zeker als je bedenkt dat de meeste lessen klassikaal zijn of plaatsvinden in een laboratoriumomgeving.”

Online

De afgelopen maanden is daarom hard gewerkt aan het faciliteren van thuiswerken, het ombouwen van offline naar online lessen, het opzetten van een compleet platform voor deze lesvorm en het faciliteren van ruim tachtig docenten in lesgeven aan virtuele klassen. Jagroep: “De meesten zijn gewend halve of hele dagen voor de klas te staan, nu zijn de lessen opgeknipt en virtueel gemaakt. Die omschakeling vraagt wel wat van onze docenten en cursisten. Nu de eerste versoepelingen een feit zijn, kunnen we een reeks lessen weer fysiek maar in kleinere groepen oppakken. We zien voor docenten en studenten ook voordelen in mengvormen van digitaal en fysiek lesgeven. Als je dit goed uitvraagt bij alle betrokkenen, kom je vanzelf tot optimale oplossingen. Laboratoriumgerelateerde lessen hebben we vooralsnog moeten verplaatsten naar het najaar. De belangstelling is in elk geval onverminderd groot. Voor onze nieuwe cursus Basiskennis Beton Algemeen hadden we meer dan honderd aanmeldingen die as we speak examen doen. Een succesnummer waar we zeer positieve reacties op krijgen. Je merkt daaraan dat de behoefte aan kennis over beton groot is.”

Betondag

Over het doorgaan van twee andere succesnummers, de Beton Experience en de Betondag op 18 en 19 november 2020, moet de Betonvereniging nog een knoop doorhakken. Jagroep: “Dit zijn grote evenementen met respectievelijk duizend studenten uit mbo, hbo en wo en tweeduizend professionals op onze Betondag. Er gaat veel tijd en energie zitten in de voorbereiding en uitwerking en als je bijvoorbeeld in een land als de Verenigde Staten ziet hoe snel een situatie kan veranderen, kun je moeilijk voorspellen hoe het in Nederland zal verlopen. We zullen de komende weken een besluit nemen of en hoe we de evenementen zullen insteken en dat via al onze kanalen kenbaar maken.”

Voorzitter Dorien Staal: “We hebben een schat aan kennis in huis. om verder te komen, moet je die kennis bundelen, dan kun je sneller innoveren.” (Foto” Daniëlle Verweij)

 

Draagvlak

Sinds mei 2020 heeft de Betonvereniging vijf nieuwe bestuursleden en weer een voltallig bestuur met vertegenwoordiging uit de hele (beton)bouwsector. De vereniging heeft daarmee weer een goed klankbord naar de praktijk en draagvlak in de sector. Dorien Staal, algemeen directeur van Voorbij Prefab, is sinds mei vorig jaar bestuurslid en vanaf december voorzitter. “Door de mutaties is nu de hele waardeketen betrokken. We hebben vertegenwoordigers vanuit een ingenieursbureau, een aannemer, een architect, een opdrachtgever, een producenten en uit het hoger onderwijs. Als je bijvoorbeeld een onderwerp als circulariteit als sector wilt oppakken, zul je dat ook met de architect en de opdrachtgever moeten doen. Wij vinden de verbinding met het onderwijs vanzelfsprekend erg belangrijk om een goede aansluiting te hebben met ons eigen aanbod. Daarom ben ik erg blij met de toetreding van Thomas Beuker namens de hogescholen.”

Studio Beton Digitaal

Een mooi voorbeeld van de vruchtbare samenwerking tussen een slagvaardig bureau en een professioneel bestuur is de recente lancering van Studio Beton Digitaal, in samenwerking met het Betonhuis. Staal: “We hebben hiervoor een reeks webinars ontwikkeld, uiterst professioneel opgezet, over actuele onderwerpen die op vrijdagochtenden te volgen zijn. De eerste was op 26 juni en ging over het spanningsveld tussen circulair ontwerpen en CO2-reductie en werd gevolgd door meer dan 150 deelnemers. Je kunt dan zien dat bijna niemand afhaakte bij deze DWDD voor beton, dus dit was een geslaagde start. Na de bouwvak pakken we de draad weer op met het gebruik van hout en beton, circulariteit en alternatieve bindmiddelen. Je merkt dat er in markt enorme behoefte bestaat aan kennisdeling, onder andere vanwege het Betonakkoord. De vereniging is dan bij uitstek het podium om de krachten te bundelen en bijvoorbeeld de duurzaamheidsslag te kunnen maken.”

Kennis bundelen

Jagroep: “Dan merk je dat een volledig bestuur met professionele mensen uit het hele werkveld afstraalt op de Betonvereniging. Zeker als je de kennisuitwisseling voor de hele sector optimaal wilt organiseren.” Staal concluderend: “We hebben een schat aan kennis in huis. Om verder te komen, moet je die kennis bundelen, dan kun je sneller innoveren. Het is de taak van de Betonvereniging om hierin te faciliteren, aan te geven waar de kennis zit en het kennisnetwerk in te richten. Maikel en zijn team geven daar professioneel invulling aan. Ook in tijden van corona.”    


Voor actuele informatie over de Betonvereniging, de Betondag en Beton Experience zie www.betonvereniging.nl.

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details