02:28
20-03-2015

Betonwapening | een stalen gezicht

Zonder wapening zou de bebouwde omgeving er heel anders uitzien. Wapeningsstaal is een essentieel onderdeel van het bouwproces, maar wordt na voltooiing volledig aan het zicht onttrokken. Vereniging Wapeningsstaal Nederland maakt zichtbaar wat onzichtbaar is en treedt voor wapenings- en prefabcentrales, vlechtbedrijven, producenten van wapeningsstaal en toeleveranciers met één stalen gezicht naar buiten.

De Vereniging Wapeningsstaal Nederland is een relatief jonge vereniging, telt momenteel ruim vijftig leden en timmert volgens directeur Hein de Bruin flink aan de weg. “Ons doel is om het wapeningsproduct meer onder de aandacht te brengen. Het product is ontzettend belangrijk. Wapening vormt immers het fundament voor een bouwwerk. De belangen zijn dan ook groot. We hebben ons op de Betondag 2014 nadrukkelijk geprofileerd en de slogan van het evenement ‘enigszins’ aangepast”, lacht de Bruin. “Beton bindt, maar zonder wapening wordt het niks.”

Europees niveau
De vereniging in zijn huidige vorm bestaat nu zes jaar. “De branchevereniging is ontstaan uit het samenvoegen van een aantal afzonderlijke verenigingen die al veel langer bestonden en ook onderling in brancheverband samenwerkten. Tegenwoordig gebeurt dat dus intern onder de vleugels van de VWN, een vereniging met verschillende disciplines, maar met één doel: de wapeningssector zichtbaar maken”, aldus De Bruin. “We brengen regelmatig de leden bij elkaar, organiseren bijeenkomsten en ontwikkelen gemeenschappelijke richtlijnen. Daarnaast zijn we betrokken bij normontwikkelingen en nemen we zitting in verschillende commissies, waaronder NEN, maar ook op Europees niveau blazen we een partijtje mee.”

Eurocode 2
De Bruin: “De meest bijzondere wapeningsconstructies worden gemaakt, maar uiteindelijk komt er een mortel omheen en zie je het nooit meer terug. Dat is inherent aan het product, maar betekent niet dat het product niet aan ontwikkeling onderhevig is. Integendeel zelfs. Zo veranderen bijvoorbeeld de eisen die aan wapening worden gesteld. We hebben als branchevereniging bijvoorbeeld ingespeeld op de invoering van Eurocode 2 door samen met de leden een nieuw standaard mattenprogramma op te stellen dat aan deze eisen voldoet. Voor opdrachtgevers en constructeurs is een praktische richtlijn opgesteld voor het toepassen van Eurocode 2. Ook begeleiden we onze leden met overkoepelende zaken, zoals het toepassen van BIM, het uitvoeren van een LCA en in maatschappelijk verantwoord ondernemen.”

Eigen opleidingsinstituut
Wapeningsstaal is een kwalitatief en technisch hoogstaand product. Om die kwaliteit te borgen, is het volgens De Bruin zaak de kennis te delen. “We houden onze leden op de hoogte via nieuwsbrieven en sociale media en zoeken bewust contact met collega-verenigingen die onze werkzaamheden raken, zoals de VNConstructeurs, de Betonvereniging en de MetaalUnie. Ook de instroom van jonge vakmensen staat op onze agenda. We zijn nauw betrokken bij diverse opleidingen. De wapeningssector kent eigen opleidingen, die samen met BGA Nederland en het Radius College zijn ontwikkeld – waarbij de kennis van jong én oud op meerdere plaatsen in het land op peil wordt gebracht en gehouden. Kortom, we hebben een volle agenda.”


Scholing en opleiding voor betonstaalverwerkers
Het werk voor de betonstaalverwerkers staat voor een grote uitdaging, zeker als de markt weer gaat aantrekken. Intussen is het aantal beton-staalverwerkers gedaald en ligt de gemiddelde leeftijd hoog. De vaste kern moet worden aangevuld met jongere werknemers, die op den duur de huidige meester-betonstaalverwerkers kunnen opvolgen.

Gelukkig heeft de wapeningsbranche al sinds 1993 haar eigen Vakgroep Betonstaalverwerken binnen het opleidingsinstituut BGA-Nederland. Die vakgroep heeft de opleiding betonstaalverwerker vernieuwd en helemaal afgestemd op wie het vak in de praktijk wil leren. “De nieuwe opzet van de opleiding heeft voor bedrijf en deelnemers veel voordelen”, zegt Stan Schoenmakers, directeur van BGA-Nederland. “Productieverlies en verletkosten zijn gehalveerd omdat er minder scholing in werktijd plaatsvindt. En de deelnemers zitten niet meer in de schoolbanken.” De opleiding Betonstaalverwerken van BGA-Nederland en Radius College bestaat uit modules die worden afgesloten met een certificaat. Wie voldoende certificaten heeft behaald, krijgt een officieel erkend mbo-diploma op niveau 2, 3 of 4.

De basis vakmanopleiding (bbl2) bestaat uit vijf modules en duurt twee jaar. Ieder jaar zijn er circa dertien praktijkscholingsdagen in het opleidingscentrum van Radius-BGA. Verder vindt veel scholing plaats in de praktijk, waar de deelnemer samen met de leermeester aan gerichte productieopdrachten werkt. Een coach/docent van Radius-BGA zorgt voor ondersteuning op het werk. Vijfmaal per jaar delen leermeesters hun ervaringen via een video-conference en is er ondersteuning vanuit Radius-BGA. Schoenmakers: “Het theorieonderwijs overdag op school is vervangen door twee avonden (1 tot 1 ½ uur) per week met een video-conference, totaal 32 weken per leerjaar. Dat maakt de scholing effectiever en efficiënter dan in een normale klassensituatie. Bovendien maken de nieuwe mediatechnieken de scholing toegankelijker en voor iedereen bereikbaar.”

Tekst: Roel van Gils Beeld: VWN

Abonneer u op onze nieuwsbrief

beton en staalbouw partners