02:23
13-04-2015

Bim+ voor het bouwproject 3D-modellen en 2D-tekeningen.

Vorig jaar is bim+ gelanceerd: een cloudgebaseerde open BIM server voor optimale samenwerking tussen de verschillende partijen betrokken bij een BIM project. Inmiddels hebben al meer dan twintigduizend gebruikers wereldwijd een account aan gemaakt en stijgt het aantal wekelijks.
Bim+ is bedoeld voor het samenwerken, koppelen Bim+ kan een centrale plaats innemen in en visualiseren. de workflow van een bouwproject. Bim+ is een open platform en bedoeld voor het sneller en beter laten verlopen van het bouwproces. De software biedt een eenvoudige manier om informatie op te slaan, te visualiseren en met elkaar te verbinden. bim+ is een cloudgebaseerde service en combineert informatie van een project en geeft de mogelijkheid deze met anderen te delen, te visualiseren en interactief te werken met 3D-modellen en 2D-tekeningen. Dit kan overal en op elk gewenst moment, met gebruikmaking van een iPad, laptop of PC. bim+ verzorgt de samenwerking tussen alle partijen die betrokken zijn bij het bouwproject en zorgt ervoor dat iedereen dezelfde actuele informatie ter beschikking heeft.

De kern van bim+ is bimOS. Hier wordt de informatie op een intelligente (semantische) manier opgeslagen en daarnaast zijn er speciale functies aanwezig om het BIM-proces te ondersteunen. Dit zijn onder andere tools voor revisie-, status-, en issuemanagement, het toekennen van rechten en rollen en het verbinden van de modellen die afkomstig van de verschillende vakdisciplines.

Bim+ is gebaseerd op de open standaard IFC voor de uitwisseling van modellen. Maar ook SketchUp wordt ondersteund. De deelnemers van de verschillende vakdisciplines kunnen hun modellen via IFC in bimOS laden. In bimOS worden deze modellen samengevoegd en zo wordt een zogenaamd geaggregeerd model verkregen. Een rechten en rollen systeem is beschikbaar om vast te leggen wie welke modellen mag bekijken of importeren en eventueel informatie toe mag voegen.

Issues vastleggen
Via beschikbare apps op een iPad, een webviewer (gebaseeerd op webGL) of een desktopapplicatie kunnen de modellen worden gevisualiseerd en is informatie op te vragen. Met een Collision Checker worden clashes gedetecteerd. Ook is een zogenaamde Issue Manager beschikbaar, waarmee issues in ontwerp-, constructie- of onderhoudsfase kunnen worden vastgelegd en opgelost.

Met behulp van een speciale iPad app kunnen op de bouwplaats foto’s worden gemaakt van onvolkomenheden waarna deze te koppelen zijn aan het 3D-model. Vervolgens wordt een verantwoordelijke aangewezen en een termijn vastgelegd waarbinnen het probleem opgelost moet worden. Automatisch wordt een mail verzonden naar de verantwoordelijke. Hierin staat het issue beschreven, inclusief de foto. Met behulp van statusmanagement kan de voortgang van het issue worden gevolgd.

Het is mogelijk attributen toe te kennen aan bouwelementen, aan bouwdelen of aan het gehele project. Deze attributen kunnen bijvoorbeeld coderingen zijn voor kostberekeningen. Ook zijn attachments te definiëren. Hiermee kunnen allerlei documenten worden gekoppeld aan 3D-modellen zoals specificaties. Daarnaast is het mogelijk om hyperlinks te definiëren waarmee externe applicaties te koppelen zijn aan bim+. Zo kunnen ook hyperlinks worden gelegd tussen bim+ en een documentmanagementsystemen, in plaats van dat de documenten worden opgeslagen op het bimOS platform. Daarnaast zijn bijvoorbeeld ook planningapplicaties via de hyperlink te koppelen aan de 3D-modellen.

Revisiemanagement voor het bijhouden van revisies van de modellen, zal op korte termijn beschikbaar komen. Bij elke upload van een model kan dan worden aangeven of het een nieuwe revisie is of dat het bestaande model moet worden overschreven.

Een-hybride-BIM-model-bekeken-via-de-webviewer
Een hybride BIM-model bekeken via de webviewer.

Applicaties schrijven
Bim+ beschikt over een webgebaseerde, open API. Hiermee zijn eigen applicaties (zoals iPad app, webapplicaties of desktopapplicaties) te schrijven die volledig geïntegreerd zijn met het bimOS-platform. Deze apps kunnen vervolgens in onze shop ter beschikking gesteld worden aan een ieder die gebruikt maakt van bim+. De maker van de applicaties bepaalt zelf welke kosten hij hiervoor in rekening brengt. De app store zal deze apps dan aanbieden en zorgen voor de financiële afhandeling.

Binnen Bim+ zijn verschillende apps beschikbaar. Met deze apps zijn de services van bim+ te gebruiken, zoals visualisatie, het verkrijgen van informatie en issuemanagement.
Bim+ is nu beschikbaar als bètaversie. In de komende periode zullen vele nieuwe functionaliteiten beschikbaar komen. In de bètafase is het gebruik van bim+ kostenloos.
Op www.bimplus.net is het mogelijk om bim+ zelf te testen. Hiervoor kunnen geïnteresseerden een account aanmaken, mensen uitnodigen, een model uploaden naar de cloud en dit delen met teamgenoten via de webviewer of iPad viewer.

Abonneer u op onze nieuwsbrief

beton en staalbouw partners