01:31
20-03-2015

Boom | one World Project | kunstbrug steunt op 132 micropalen

De ruim vijfhonderd meter lange kunstbrug van Arne Quinze op domein De Schorre in Boom steunt op 132 micropalen die zijn aangebracht door Franki Foundations. Door te kiezen voor deze methodiek, kon de boskap beperkt blijven. Yves Buyse van Franki Foundations licht de keuze voor de micropalen verder toe.

De kunstbrug is samengesteld uit kwalitatief hoogstaande materialen, zoals Okan tropisch hardhout met FSC-label en Galva-staal. Materialen die volgens Yves Buyse de duurzaamheid van het project verzekeren. “In dat kader zijn we door studiebureau UTIL benaderd om advies te geven over de funderingsmethodiek. We hebben diverse methodieken overlopen, waarbij een fundering op basis van micropalen de beste keuze bleek, zowel vanwege de bereikbaarheid als de mogelijk aanwezige obstakels in de ondergrond.”

Geringe boskap
Franki Foundations heeft de micropalen zelf gefabriceerd in lengtes van 22 meter met een diameter van 25 centimeter. Buyse: “Dit specifieke project kenmerkte zich veelal door moeilijk toegankelijke locaties om de fundering te maken. Er zou hoe dan ook een deel van het bos gekapt moeten worden om met de machines op locatie te kunnen komen. Om de boskap en de impact voor het terrein zo beperkt mogelijk te houden, hebben we voorgesteld de fundering met micropalen uit te voeren. Deze fundering kan immers met een kleinere machine worden aangebracht. Vanwege de specifieke ondergrond van het domein was het daarnaast mogelijk om op eventuele obstakels in de ondergrond te stuiten. Met micropalen kunnen we daar eenvoudig doorheen boren.”

Snelle uitvoering
Ondanks het relatief vlotte voorbereidingstraject, kon Franki Foundations pas in een laat stadium starten met funderen. “De bouwvergunning liet flink langer op zich wachten dan was voorzien”, zegt Buyse. “Aanvankelijk was het idee eind januari, begin februari 2014 te starten met de werkzaamheden, maar dat werd uiteindelijk pas in mei. De opleverdatum werd niet verschoven. De kunstbrug zou hoe dan ook open moeten gaan voor de start van het muziekfestival Tomorrowland eind juli 2014. In plaats van één enkele stelling hebben we gedurende zes dagen van veertien werkuren per dag twee stellingen ingezet om de 132 micropalen tijdig aan te brengen, zodat de brug nog tijdig opgeleverd kon worden. En dat is gelukt, al is het kunstwerk van Arne Quinze op de brug pas op een later moment geïnstalleerd.”

Voor Franki Foundations was de kunstbrug een leuke klus. “De techniek was niet zozeer uitdagend, het resultaat wel. We hebben dan ook veel media-aandacht gekregen”, aldus Buyse. De firma heeft een groot machinepark en heeft behalve een vestiging in België ook een Nederlandse vertegenwoordiging: Franki Grondtechnieken in Barendrecht. “In Nederland zijn we bij grote projecten betrokken, waaronder de dijkverbetering Kinderdijk – Schoonhovenseveer (project KIS), een project in Leiden en nog een groot project in Delft waar we diepwanden aanbrengen ten behoeve van de metrolijn. Kortom, we zitten niet stil”, besluit Buyse.

Abonneer u op onze nieuwsbrief

beton en staalbouw partners