Platform over beton en staal in de bouw
Bouwakkoord Staal: collectief startpunt voor duurzamer staal in bouw en infra
Parkeergarage Morspoort, een tijdelijke, demontabele garage. (Beeld: Pieter Kers – Beeld.nu)

Bouwakkoord Staal: collectief startpunt voor duurzamer staal in bouw en infra

Brancheorganisatie voor discontinu thermisch verzinken is nauw betrokken bij initiatief

Met als doel om een verdere verduurzaming van staal in de bouw en infra te realiseren, heeft de Nederlandse staalbouwsector de handen stevig ineengeslagen. Het resultaat van de krachtenbundeling is het Bouwakkoord Staal, waarvan het convenant voor de gehele staalbouwketen afgelopen maart door alle betrokken partijen werd ondertekend en gepubliceerd. Een van de medeondertekenaars is Zinkinfo Benelux, dat als brancheorganisatie voor discontinu thermisch verzinken ook bij de verdere uitrol van het akkoord mede de kar zal trekken.   

De uitdaging voor de internationale gemeenschap om de aarde voor nu én morgen leefbaar te houden, is groot, verstrekkend en ingewikkeld tegelijk. De globale opwarming, het intensieve verbruik van primaire grond- en hulpstoffen en de teruggang in biodiversiteit: de continue aantasting van het leefmilieu van mens, plant en dier moet koste wat kost worden gestopt. Om dat te bereiken, zijn op mondiaal, Europees en nationaal niveau niet alleen kiezelharde doelstellingen geformuleerd, ook zijn er diverse beleidsplannen gemaakt en ligt er een gevarieerd pakket maatregelen op de plank. In lijn met het internationale Akkoord van Parijs heeft bijvoorbeeld Nederland het eigen nationaal Klimaatakkoord. Fit for 55, het beleidsprogramma dat in 2030 moet resulteren in 55% minder CO2-uitstoot dan in 1990 het geval was, is door de Europese Unie geïnitieerd. Daarnaast introduceerde de EU onlangs nog het Circular Economy Action Plan, waarop in ons land wordt voortgeborduurd met het Rijksbreed programma Nederland Circulair 2050. Beide plannen zetten in alle economische sectoren breed in op een forse reductie van het verbruik van primaire grondstoffen. Voor het jaar 2030 is het streven een afname van 50%; per 2050 moet dat percentage de volle 100 bedragen.

Circulair Paviljoen Energie Kenniscentrum, een licht gebouw dat met een nastelbare fundering op een voormalige afvalberging is gebouwd.

Coalitie

Om de milieueffecten van de productie en het gebruik van materialen en producten binnen gebouwen en bouwwerken te verminderen, is er ook voor de Nederlandse bouw- en infrabranche flink wat werk aan de winkel. Juist om tot een verdere verduurzaming van staal in de bouwwereld te komen, hebben de spelers binnen de staalsector op initiatief van het landelijke kennis- en netwerkinstituut Bouwen met Staal een op duurzaamheid gericht coalitieakkoord gesloten. Het is een branchebreed initiatief: van opdrachtgeving en ontwerp tot en met productie, uitvoering, demontage en recycling. De visie, missie, ambities en strategie van het collectief betreffende een verdere afname van grondstoffen- en energieverbruik, emissies, hinder en afval als gevolg van het bouwen met staal per 2030 en daarna zijn vastgelegd in het Bouwakkoord Staal (BAS). Binnen dit op 10 maart van dit jaar door alle betrokkenen ondertekende en gepubliceerde convenant wordt tot 2024 verder gewerkt aan roadmaps, handelingsperspectieven en andere hulpmiddelen, met als beoogd resultaat om de op duurzaamheid gerichte ambities effectief te kunnen vertalen in de praktijk. 

Deze thermisch verzinkte steigerinstallatie, De Trap, naar een idee van architectenbureau MVRDV is een knipoog naar 75 jaar wederopbouw van de stad Rotterdam. (Beeld: Ossip van Duivenbode)

Opbouwen en opschalen 

Rondom de totstandkoming en implementatie van het Bouwakkoord Staal zijn verschillende vooraanstaande bouw- en infrabedrijven en organisaties betrokken die staalverduurzaming hoog in het vaandel hebben staan. Deze zogenaamde koplopers zijn afkomstig uit alle sectorgeledingen en vormen onder leiding van Jacqueline Cramer de BAS-werkgroep. Via dit kenniscluster, waarbinnen het delen van kennis, ervaringen, inzichten en ideeën centraal staat, wordt de weg naar een duurzamere toepassing van staal in de bouw- en infrasector uitgestippeld. Die route, de daadwerkelijke praktische implementatie van het Bouwakkoord Staal, is verdeeld in een opbouwfase en een opschalingsfase. Tijdens de opbouwfase worden tot december 2022 de noodzakelijke voorbereidingen getroffen om de uitgesproken ambities en afspraken in het akkoord optimaal te laten landen in de gehele staalbouwketen. Mogelijke thema’s daarbij zijn onder meer de reductie van CO2-emissies, het circulair ontwerpen en bouwen door hergebruik en emissievrije transport en assemblage. Wanneer het opbouwstadium is beëindigd, start begin volgend jaar de opschalingsfase. Deze loopt minimaal door tot 2030, het eerste doeljaar. Tijdens deze opschalingsfase komen verschillende uitvoeringsteams in actie om voor elk thema de benodigde roadmaps te ontwikkelen. Daarnaast staat de borging van de gemaakte afspraken met alle betrokkenen op het programma en worden eventueel nieuwe aanbestedingsprocedures ontwikkeld die linken met de doelen en overeenkomsten in het Bouwakkoord Staal.

Agrotopia, de grootste hightech stadsboerderij in Europa. (Beeld: Filip Dujardin)

Actieve deelnemer

Een van de partijen die het Bouwakkoord Staal mede heeft ondertekend, is het vanuit Breda actieve Zinkinfo Benelux. Naast het zetten van de krabbel onder het Bouwakkoord Staal zal de brancheorganisatie voor discontinu thermisch verzinken ook collectief als branche deelnemen aan de werkgroepen die als uitvloeisel van het akkoord zijn samengesteld. “De thermische verzinkers willen graag hun steentje bijdragen aan de doelstellingen die in het Bouwakkoord Staal zijn vastgelegd”, zegt Hans Boender, technisch expert binnen Zinkinfo Benelux. “Er is immers veel te winnen. De toegevoegde waarde van verzinkt staal op het vlak van circulariteit is ondertussen wel bekend, maar er kan nog veel meer en beter worden ingezet op het hergebruiken van verzinkt stalen constructies en constructieonderdelen. Bijvoorbeeld door slimmer en efficiënter te ontwerpen. Verder zullen de thermische verzinkers in Nederland de komende jaren flink gaan investeren in de energietransitie, zodat de Fit for 55-doelstellingen qua CO2-reductie behaald gaan worden. Kortom, er komt zowel op de korte als langere termijn het nodige op ons af.”

Bron: Bouwakkoord Staal. Kijk voor meer informatie op www.bouwakkoordstaal.nl

Een uniek proces

Zinkinfo Benelux wil bij stakeholders van nu én morgen discontinu thermisch verzinken algemeen erkend laten worden als de meest doelmatige en duurzame vorm van corrosiepreventie voor staal.

Thermisch verzinken is een uniek proces en al meer dan 150 jaar ‘Wereldkampioen in corrosiepreventie’. Geen enkele andere methode komt ook maar in de buurt van deze meest complete bescherming van staal. Bovendien is het de slimste en meest verantwoorde keuze.

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details