Platform over beton en staal in de bouw
‘Certificaten bieden een gefundeerd vertrouwen’
Certificatie helpt om te voldoen aan de gestelde eisen.

‘Certificaten bieden een gefundeerd vertrouwen’

Bij certificatie wordt objectief en onafhankelijk beoordeeld of een proces voldoet aan de vooraf vastgestelde certificatie-eisen uit een certificatieschema. Een certificaat heeft een bepaalde geldigheidsduur. Tijdens de periode van geldigheid wordt periodiek onderzocht of nog steeds aan de eisen uit een certificatieschema wordt voldaan.

Bureau Veritas is opgericht in 1828 en telt wereldwijd ruim 75.000 medewerkers in meer dan 1.600 kantoren en laboratoria. De enorme omvang van de multinational verschaft haar een uitgebreid netwerk van auditoren, afkomstig uit alle branches, evenals een ruim palet van accreditaties. Overal ter wereld voeren zij audits uit en bepalen zij of bedrijven voldoen aan de gestelde eisen en relevante wet- en regelgeving binnen hun branche. Binnen de beton- en staalbouw zijn dit onder andere de normen ISO 9001, ISO 45001, ISO 4001, ISO 3834, NEN 1090, VCA en de Safety Culture Ladder. 

De uitvoering van een audit vindt altijd plaats door een gekwalificeerde auditor.

Waarom certificeren

Er zijn verschillende redenen, maar steeds vaker moeten organisaties gemaakte keuzes verantwoorden en certificatie kan simpelweg een vereiste zijn om überhaupt te kunnen leveren. Certificatie helpt om te voldoen aan de gestelde eisen. Bovendien kan het management haar voordeel doen met het objectieve oordeel van het auditteam. 

Certificeringsproces

Het certificeringsproces vindt plaats via een aantal vastgestelde fases. Tijdens de eerste fase verdiept de certificerende instantie zich in de activiteiten, aard en omvang van de organisatie. Tevens wordt het managementsysteem inhoudelijk beoordeeld en wordt bepaald of deze voldoet aan de gestelde eisen. Daarnaast wordt onderzocht of het systeem reeds geïmplementeerd is binnen de organisatie. Een voorwaarde om over te gaan tot de volgende fase is bijvoorbeeld of het managementsysteem al enkele tijd wordt toegepast binnen de organisatie en dus getoetst kan worden. 

De audit

Tijdens de fase 2 audit wordt het systeem op implementatie getoetst. Aan de hand van onder andere interviews, observaties en het beoordelen van documenten en registraties vindt de toetsing plaats. De uitvoering van een audit vindt altijd plaats door een daartoe gekwalificeerde auditor. “Deze auditor dient aantoonbaar ‘bekend’ te zijn met de sector waarbinnen de audit wordt uitgevoerd”, vertelt Lead Auditor Jeroen Wijkstra. “De auditor weet daardoor wat er speelt binnen de sector en kan hierdoor verbanden leggen met de juiste interpretaties”. Een audit wordt afgesloten middels een zogenaamde ‘sluitingsbijeenkomst’. Tijdens deze bijeenkomst worden de resultaten van de audit door het auditteam  teruggekoppeld. Het is mogelijk dat een organisatie naar aanleiding van een audit corrigerende maatregelen dient door te voeren alvorens over te kunnen gaan tot certificatie. 

Betrouwbaarheid

Tijdens het certificeringsproces ontstaat een langetermijnrelatie waarin geheimhouding, vertrouwelijkheid, onpartijdigheid en onafhankelijkheid een belangrijke rol spelen. Het auditteam leert de certificaathouder door en door kennen en ziet ‘blinde vlekken’. Daar schuilt een belangrijke meerwaarde van Bureau Veritas in. “Onze medewerkers worden onder andere periodiek getraind op integriteit. Hiermee beschikken zij over een intrinsieke betrouwbaarheid en houdt het certificeringsproces zijn waarde.” 

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details