Platform over beton en staal in de bouw
Certificaten worden aangevuld met ‘biobased’ en ‘recycled’
Milieuwinst footprint beton.

Certificaten worden aangevuld met ‘biobased’ en ‘recycled’

Hebben we het in de bouw over kwaliteit, dan denken we aan KOMO. Dat was twintig jaar geleden zo en dat is nu nog steeds zo. Ook al is in die twintig jaar het begrip kwaliteit in de bouw behoorlijk veranderd. Zo is de context waarin kwaliteit wordt beoordeeld, aanzienlijk breder. Ging het oorspronkelijk om de bouwtechnische kwaliteit – overigens nog steeds de basis voor een KOMO-certificaat – tegenwoordig worden ook aspecten zoals duurzaamheid, CO2-prestaties, levenscyclus en hergebruik meegewogen.

Voor een aantal van deze aspecten bestaan al gevestigde certificatieschema’s. Hiermee is de bouwbranche goed voorzien van kwaliteitsverklaringen. De verklaringen vormen voor bedrijven een middel om zich te onderscheiden en de kwaliteit van hun dienst of product aan te tonen. Voor andere aspecten bestaan die schema’s nog niet of is er behoefte aan kwaliteitsverklaringen die specifiek aansluiten bij bepaalde productgroepen. Hierin voorziet KOMO samen met haar licentienemers.

Duurzaamheid in de bouw.

Marktpartijen bepalen

KOMO schrijft zelf geen beoordelingsrichtlijnen of certificatieschema’s. KOMO bepaalt ook niet over welke onderwerpen een beoordelingsrichtlijn geschreven wordt. En KOMO beslist niet welke eisen in een beoordelingsrichtlijn komen te staan. Het zijn de marktpartijen die bepalen voor welke onderwerpen en aspecten onafhankelijk getoetste kwaliteitsuitspraken gewenst zijn. Zij benaderen hiervoor zelf een KOMO-licentienemer die de totstandkoming van een beoordelingsrichtlijn coördineert, begeleidt en ervoor zorgt dat alle belanghebbende partijen een bijdrage kunnen leveren aan de nieuwe beoordelingsrichtlijn.

Horizontale BRL biobased en/of recycled content

“Zo is op dit moment de beoordelingsrichtlijn BRL 7010 in de maak”, vertelt Erik-Jan de Bont, operationeel manager van KOMO. “Hiermee kan van KOMO-gecertificeerde producten aanvullend en onafhankelijk worden bepaald in welke mate er sprake is van hergebruikte en duurzame grondstoffen. De certificerende instelling maakt hiervan een conformiteitsbeoordeling en legt het resultaat vast in een aanvullende declaratie op het KOMO-certificaat over de biobased content en/of de recycled content van de gecertificeerde producten.” 

Horizontale beoordelingsrichtlijnen

De bij BRL 7010 betrokken KOMO-licentienemers zijn SKH (penvoerder) en SKG-IKOB Certificatie. BRL 7010 – onlangs ter kritiek gepubliceerd – is onderdeel van een trend om tot horizontale beoordelingsrichtlijnen te komen. Dit zijn beoordelingsrichtlijnen die breed inzetbaar zijn en voor een groot aantal productgroepen kunnen worden toegepast bij de formulering van een aanvulling op de reguliere verticale beoordelingsrichtlijnen.

Hergebruik en duurzame grondstoffen.

Duurzame bindmiddelen voor beton

Andere ontwikkelingen zien we op het vlak van betonverhardingsprocessen. Aangezien de productie van portlandcementklinker gepaard gaat met een slechte CO2-balans, vindt er nagenoeg voortdurend onderzoek plaats naar bindmiddelen met een minder belastende footprint. Gelukkig niet zonder resultaat. Sommige zijn inmiddels rijp bevonden voor toepassing in bepaalde betonproducten. Kiwa Nederland wordt met regelmaat benaderd om de totstandkoming van de beoordelingsrichtlijnen voor deze toepassingen te begeleiden. 

Integriteit

“KOMO gaat integer om met dit soort processen”, vertelt De Bont. “Het is onderdeel van het KOMO-gedachtegoed dat marktpartijen die een BRL-initiatief starten niet alleen in zichzelf investeren, maar ook in KOMO. Uit concurrentiële overwegingen maken we dit initiatief pas bekend nadat een nieuwe beoordelingsrichtlijn ter kritiek is gepubliceerd.”   

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details