Platform over beton en staal in de bouw
Certificaten worden steeds belangrijker: Niet gecertificeerd? Geen opdracht

Certificaten worden steeds belangrijker: Niet gecertificeerd? Geen opdracht

In de bouwwereld zijn thema’s als kwaliteit, veiligheid, milieu en duurzaamheid hot items. Certificaten op dit gebied spelen dan ook steeds vaker een rol bij aanbestedingen. Niet gecertificeerd? Geen opdracht. Het NCI brengt orde in het woud van certificaten en vertelt waar u op moet letten als u opgaat voor een certificaat.

Tekst | Liliane Verwoolde  Beeld | NCI

Het merendeel van de certificaten valt onder de zogenaamde ‘managementcertificaten’ en garandeert een goed functionerend managementsysteem. Certificaten die hieronder vallen, zijn onder andere VCA, ISO 9001, 14001, 45001 en 27001 en de CO2-prestatieladder. In opkomst is de Safety Culture Ladder, die aangeeft in hoeverre de cultuur binnen een bedrijf gefocust is op veiligheid en gezondheid. Deze norm valt niet onder de ‘managementcertificaten’.

Hanneke de Vries: “Een certificaat moet leven binnen een organisatie.”

Tijdige voorbereiding

Gaat u als bouwonderneming op voor een certificaat, dan is een degelijke voorbereiding op het certificeringsproces een must, benadrukt Hanneke de Vries, directrice van het NCI: “Begin met de keuze of u de opzet van het managementsysteem zelf ter hand neemt of met behulp van een consultancybureau. Trek vervolgens voldoende tijd uit voor de voorbereiding. Aan de externe audit door een certificerende instantie gaan onder andere een interne audit en een directiebeoordeling vooraf. Deze wijzen uit of het geïmplementeerde managementsysteem geschikt, passend en doeltreffend is. Bedenk ook dat certificatie van een managementsysteem pas drie maanden na implementatie van dit systeem mogelijk is! Meld u tijdig aan bij de certificerende instantie. Zodra de datum vaststaat, hebt u een stok achter de deur en bent u gemotiveerd om de voorbereidingen voor de certificering af te ronden.”

Drie jaar geldig

Een behaald managementcertificaat betekent een commitment voor de periode van drie jaar. In het eerste jaar doorloopt u de audit waarbij het totale managementsysteem wordt beoordeeld. In het tweede jaar wordt steekproefsgewijs een gedeelte van de onderdelen opnieuw ge-audit. Bij een positieve beoordeling hiervan behoudt het certificaat haar geldigheid. In het derde jaar worden de overige onderdelen bekeken, waarna – bij positieve beoordeling – het certificaat nog een jaar geldig is. Na drie jaar is hercertificatie nodig.

Een wij-gevoel

De Vries: “Als certificerende instantie realiseren we ons dat een certificering inzet vraagt. Daarom sturen we de betreffende organisatie twee weken van tevoren een auditplan waarin gedetailleerd staat beschreven hoe en wanneer de audit plaatsvindt en wie deze uitvoert. Hoewel het NCI geen adviserende instantie is, zetten onze auditors zich wel in voor een wij-gevoel, het gevoel van ‘Samen naar een hoger level’.”

Terugkerende valkuilen

In de regel verloopt het merendeel van de certificeringsprocessen succesvol. Maar De Vries ziet ook terugkerende valkuilen: “Organisaties verkijken zich op het feit dat de implementatie gedragen moet worden door directie en medewerkers. Het werkt niet als je hiervoor een persoon aanwijst, die de volledige verantwoordelijkheid draagt. Een certificaat moet leven binnen de organisatie. Iedereen moet er het hele jaar mee bezig zijn met de bedoeling om er allemaal beter van te worden. Natuurlijk heb ik er begrip voor als organisaties snel hun VCA willen behalen om mee te kunnen doen aan een aanbesteding, maar ook dan blijft intrinsieke motivatie noodzakelijk.”

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details