CO2 prestatieladder windmolen
01:48
06-07-2017

De CO2 prestatieladder: opstap naar meervoudig voordeel

Met zo’n 1.500 verschillende certificaten behoort C+ certificering, sinds 1 januari 2016 onderdeel van Control Union, tot de grotere certificeerders van Nederland. Met als doel de bedrijfsvoering van uiteenlopende organisaties te verbeteren, richt de instantie zich op de uitvoering van certificeringen volgens de normen van onder van meer VCA, VCU, ISO 9001, ISO 14001, Groenkeur, Salvage en de CO2-Prestatie­ladder. Chris Pen, auditor namens C+ certificering, vertelt meer over deze laatste discipline, gericht op het reduceren van CO2-emissies binnen de bedrijfsomgeving.

Waar Control Union zich voornamelijk bezighoudt met voedselveiligheid en product- en systeemcertificeringen, ligt binnen C+ de volle focus op managementsystemen. “En in dat kader is de CO2-Prestatieladder een zeer belangrijk instrument”, aldus Pen. “De toepassing ervan mag dan van overheidswege weliswaar niet verplicht zijn, het is wél een perfect hulpmiddel dat bedrijven als gevolg van een verminderd energieverbruik een behoorlijke kostenreductie oplevert en interessanter maakt voor potentiële opdrachtgevers. Om over het algemeen maatschappelijk nut nog maar te zwijgen.”

SCOPES
Zoals gezegd heeft de door ProRail ontwikkelde CO2-Prestatieladder als doel om de uitstoot van kooldioxide binnen bedrijven te verminderen. “Daarbij wordt onderscheid gemaakt in zogenaamde scope 1, 2 en 3 emissies”, zegt Pen. “Scope 1 emissies betreffen de CO2-uitstoot die ontstaat bij de directe verbranding van energie door het bedrijf zélf. Daarbij kun je denken aan diesel, benzine en gas. De scope 2 emissies kennen hun oorsprong in de indirecte verbranding van energie. Een voorbeeld daarvan is de elektriciteit die tijdens het productieproces wordt verbruikt. Tot slot zijn er de scope 3 emissies. Deze worden veroorzaakt door toeleveranciers die door het bedrijf worden ingeschakeld. Stel je nu de vraag of er binnen alle drie deze scopes reductie moet plaatsvinden, dan is ons antwoord helder: dat is helemaal afhankelijk van het niveau dat het een bedrijf op de CO2-Prestatieladder nastreeft en wat het in dat kader al heeft gedaan. Eén ding is zeker: hoe hoger op de ladder, hoe beter.”

WAARDEVOL
De CO2-Prestatieladder geeft bedrijven niet alleen een tool in handen om energiestromen en de daaraan gerelateerde CO2-emissies te kwantificeren, ook is het een uiterst aantrekkelijk borgingsmiddel om te werken aan de (blijvende) reductie ervan. “Een vermindering van de CO2-emissies binnen een bedrijf leidt tot een vermindering van het energieverbruik en dus een afname van de kosten”, aldus Pen. “Daar komt bij dat je, nadat het certificeringsonderzoek met goed gevolg is doorlopen, een CO2-bewustcertificaat ontvangt en wordt aangemeld bij en vermeld op de website van beheerder SKAO, de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen. Zo kun je aan derden aantonen dat je voldoet aan de eisen die de ladder stelt. En dat is uiterst waardevol met betrekking tot het verkrijgen van orders. Simpelweg omdat het bezit van het CO2-bewustcertificaat door steeds meer opdrachtgevers als een voorwaarde wordt beschouwd wanneer ze overwegen zaken met je te doen. Verder kan er bij aanbestedingen een behoorlijk gunningsvoordeel worden behaald. Het toepassen van de CO2-Prestatieladder is dan ook een uiterst waardevol middel om een bedrijf qua emissiereductie, kostenbeheersing en orderverwerving naar een hoger niveau te tillen. En wat minstens zo mooi is: je bent in staat om samen met collega-bedrijven, toeleveranciers en opdrachtgevers via kennisdeling te werken aan een betere toekomst. Binnen de eigen bedrijfs­muren, maar ook daarbuiten.”

Tekst: Chris Elbers     Beeld: C+ certificering

Abonneer u op onze nieuwsbrief

beton en staalbouw partners

prefab betonproductenIjzervlechtmachines FIVEA