CO2-Prestatieladder3
02:15
28-07-2017

CO2-Prestatieladder: een uniek certificatietraject

Vanaf 1999 houdt EBN Certification zich bezig met het toetsen en certificeren van bedrijven voor allerlei schema’s, zoals ISO, VCA, VCU en sinds enige tijd ook de CO2-Prestatieladder. “We hebben inmiddels bij veel klanten gemerkt dat de CO2-ladder vraagt om een specifieke benadering en wezenlijk andere methodiek dan bijvoorbeeld een ISO 9001 of VCA certificering”, stelt Wesley Kemp van EBN Certification. Hij licht het certificatietraject voor de CO2-Prestatie­ladder graag nader toe.

EBN Certification is een onafhankelijke certificerende instelling die al meerdere partijen succesvol heeft gecertificeerd voor de CO2-Prestatieladder. Kemp: “Wij hanteren vooral een pragmatische houding ten aanzien van het certificeren in plaats van simpelweg alleen de norm op de letter te hanteren. Bij de CO2-Prestatieladder komt meer kijken dan het klassieke managementsysteem. Zodra een bedrijf er klaar voor is, komen onze auditoren langs om de systemen te toetsen aan de gestelde eisen. Ze kijken bovendien of de ladder op een goede manier is geïmplementeerd en of deze past bij de werkwijze die het bedrijf zelf hanteert. Het moet vooral geen opgelegde norm zijn, maar een (nieuwe) manier van werken.”

Niet tastbaar
De CO2-Prestatieladder is niet direct tastbaar, weet Kemp. “De opzet van de norm is ook anders dan die van overige normeringen. Bedrijven zullen in de voorbereiding meer tijd moeten steken om één en ander goed op de rit te krijgen. Ze moeten in een vroeg stadium realistische doelstellingen formuleren en deze na een maand of drie eerst zelf toetsen, alvorens onze auditoren langskomen om daadwerkelijk de audits te verrichten. De ladder heeft vijf niveaus en het is aan het bedrijf om voor een beoogd niveau te kiezen. Hoe hoger het niveau, hoe hoger de eisen aan de organisatie. We adviseren om altijd eerst voor niveau 3 te gaan. Zo hebben bedrijven meer tijd om inzicht te verkrijgen in de eigen bedrijfsvoering, want bij niveau 4 en 5 zijn ze ook afhankelijk van data en input van externe partijen. Dat maakt het traject stukken intensiever. Met name niveau 5 kun je bovendien niet zomaar ineens bereiken. Het vraagt minimaal een historie van een jaar van het meten en in kaart brengen van de CO2-uitstoot.”

CO2-Prestatieladder2

Laaghangend fruit
Als bedrijven een bepaald niveau hebben gekozen en menen alle documenten op orde te hebben, kunnen ze EBN Certification inschakelen. Kemp: “Onze auditoren bekijken alle documenten, werkwijzen, methoden, handboeken, CO2-inventaris, de geformuleerde doelstellingen, et cetera. Als dat allemaal positief is, wordt naar de implementatie gekeken. In de boekhouding worden steekproeven genomen op facturen om na te gaan of de CO2-uitstoot van bepaalde werkzaamheden ook is meegenomen in de berekeningen. Aan de hand van onze bevindingen wordt een rapportage opgesteld en bij het positief doorlopen van de audit het certificaat op een bepaald niveau uitgereikt. Mocht het niveau niet gehaald zijn, dan heeft de organisatie drie maanden de tijd om corrigerende maatregelen te treffen. Na de eerste audit volgt daarna altijd een jaarlijkse audit en dient de organisatie onder andere steeds weer nieuwe doelstellingen te formuleren om de CO2-reductie te blijven voortzetten. In het begin zal dat relatief eenvoudig zijn met laaghangend fruit, zoals het vervangen van verlichting door LED-verlichting, een groener wagenpark, groene stroom,… maar naarmate de jaren vorderen wordt dat steeds uitdagender (en leuker) en zal men mogelijk ook anders moeten gaan denken in termen van planning, logistiek, et cetera.”

Kemp benadrukt dat EBN Certification een onafhankelijke certificerende instelling is. “We zijn geen adviesorgaan, maar kunnen natuurlijk referenties als benchmark inzetten om te bekijken of de beoogde doelstellingen voldoende ambitieus of anderzijds überhaupt haalbaar zijn. Grote voordeel van de CO2-Prestatieladder is dat opdrachtgevers – afhankelijk van het niveau op de ladder – een fictieve korting geven op de prijs in de aanbesteding. Deze fictieve korting kan zeer hoog oplopen en zo betaalt de certificering zich ook langs die kant vaak in één keer al terug. Uniek aan de CO2-ladder is hiernaast dat deze ervoor zorgt dat er jaarlijks concrete besparingen op energie behaald (moeten) worden die er weer voor zorgen dat de bedrijfskosten structureel dalen.”

Tekst: Roel van Gils     Beeld: EBN Certification

Abonneer u op onze nieuwsbrief

beton en staalbouw partners

Enjoy Concrete betoncentrale