Lars Schimmer
01:52
11-07-2016

De Pen | Lars Schimmer, Pionier omtrent EN 1090 Grondlegger EN 1090 Software

Voldoen aan de eisen, minimale lasten

Nadat ik de NEN-EN 1090 heb opgezet bij mijn familiebedrijf Van Sluisveld Staalbouw BV (wij kregen allerlei adviseurs over de vloer die hier erg veel geld voor vroegen, maar zelf geen enkele technische achtergrond hadden), ben ik dit vervolgens zelf als adviseur gaan doen bij (staal)constructiebedrijven door het hele land. 

Ondanks dat ik gedurende de afgelopen twee á drie jaar (staal)constructiebedrijven in alle hoeken van het land heb mogen begeleiden bij de NEN-EN 1090, zat hier geen enkel bedrijf tussen dat aangaf blij te zijn met de invoering van de norm. Helemaal logisch; de NEN-EN 1090 is de (staal)constructiemarkt tegen de wil in opgelegd door de Europese Unie; men vond dat de kwaliteit van een (staal)constructie beter geborgd diende te zijn. Het klinkt misschien vreemd uit de mond van iemand die zich fulltime bezighoud met de NEN-EN 1090, maar laten we eerlijk zijn: de (staal)constructies die een bedrijf heeft geproduceerd voor de NEN-EN 1090 zullen over het algemeen niets minder van kwaliteit zijn dan een (staal)constructie die na de NEN-EN 1090-certificering geproduceerd zullen worden. Vandaar dat het zo belangrijk is om ervoor te zorgen dat je als (staal)constructiebedrijf tegen minimale concessies toch kunt voldoen aan de wettelijke verplichtingen vanuit de NEN-EN 1090.

Er gaan allerlei ‘oerwoud-verhalen’ over rond op de markt, voornamelijk in het leven gebracht door diverse brancheorganisaties, adviesbureaus, et cetera. Veel van deze verhalen zijn zwaar overtrokken en worden klakkeloos overgenomen waardoor er een verkeerd beeld van de NEN-EN 1090 heerst. Erger is nog dat genoeg (staal)constructiebedrijven hierin zijn meegegaan en zichzelf hebben opgezadeld met veel meer werk dan noodzakelijk. De onjuiste verhalen zijn voornamelijk ontstaan vanuit ‘grijze gebieden’ in de norm. Ik heb de norm allereerst eens een aantal keer kritisch doorgelezen, waarna ik tot de conclusie kwam dat veel van deze verhalen helemaal niet terug te vinden waren in de norm. Wat hieruit volgde, is een werkwijze waarbij een bedrijf dus echt tegen minimale lasten en kosten toch het NEN-EN 1090 certificaat kan behalen en behouden. Centraal hierin staat een praktisch en werkbaar FPC-handboek dat waarborgt dat de productie gevoerd en gecontroleerd wordt zoals de norm dat verlangt (en niet meer dan dat). Daarnaast dient het bedrijf te beschikken over Lasmethode-Kwalificaties, gekwalificeerde lasser(s) en een lascoördinator (kan extern zijn). In het FPC-handboek dienen de minimale en slechts noodzakelijk projectmatige en jaarlijkse verplichtingen vanuit de norm verwerkt te zijn, het is dan nog wel zaak dat deze verplichtingen daadwerkelijk nageleefd worden. Indien dit goed is opgezet, kost dit jaarlijks zo’n twee á drie uur voor de jaarlijkse verplichtingen.

Indien voor de projectmatige verplichtingen EN 1090 Software wordt gebruikt, kost dit projectmatig slechts twee minuten extra werk. Hiermee wordt snel en gemakkelijk de volledige projectdocumentatie gegenereerd; het (staal)constructiebedrijf wordt door een aantal vaste simpele stappen begeleid, daarnaast is ook gewaarborgd dat ieder project wordt voorzien van een geldige CE-markering conform de CPR (richtlijn bouwproducten). Per project worden door de EN 1090 Software bijvoorbeeld automatisch materiaalcertificaten vanuit de mail gelinkt aan een project; de software kan mailtjes uitpakken en uitlezen bij welk project ze horen. Op deze manier kan een bedrijf op een hele simpele manier toch EN 1090 gecertificeerd raken tegen minimale kosten en concessies. In sommige gevallen is de totale investering inclusief FPC, LMK’s, LK’s , audit, etc. zelfs onder de € 5.000,- gebleven.

Lars Schimmer,
Pionier omtrent EN 1090, Grondlegger EN 1090 Software

Abonneer u op onze nieuwsbrief

beton en staalbouw partners

febe elements awardsparkbrug antwerpen