01:21
30-01-2015

één verzekeringspolis voor het hele bouwproces

Bij bouwprojecten zijn vele (onder)aannemers en leveranciers betrokken, die ieder een eigen verzekering hebben lopen als dekking tegen mogelijke ‘problemen’ tijdens de uitvoering. Als er iets voorvalt, dan is de ervaring dat belanghebbende partijen (verzekeraars) eerst naar elkaar wijzen. Een schadeafwikkeling duurt daarom vaak maanden. Risk Innovation komt met de BouwProcesPolis, waaraan alle (onder)aannemers en leveranciers zich conformeren. Resultaat: de schadeafwikkeling wordt teruggebracht naar slechts tien werkdagen.

Risk Innovation verzekert het hele bouwproces met BouwProcesPolis, waarmee de traditionele CAR (Construction All Risk verzekering) – de reguliere AVB (Aansprakelijkheid verzekering voor Bedrijven) – en de OAV (Ontwerp Aansprakelijkheid verzekering) zijn samengevoegd tot één polis. Hiermee wordt enerzijds ingespeeld op de behoefte van de aannemer om verzekeringstechnisch beter op het bouwproces aan te sluiten, anderzijds worden hiermee de zogenaamde ‘gaten’ tussen de separate polissen gedicht. “We zien een aannemer min of meer als een productiebedrijf op verschillende locaties”, schetst Frank Lenarduzzi van Risk Innovation. “Met de BouwProcesPolis verzekeren we het gehele bouwproces, niet de aparte onderdelen. We bekijken het dus vanuit de optiek van de partijen in het bouwproces, niet zoals te doen gebruikelijk vanuit het oogpunt van de verzekeraars.”

IT-platform
Op een goede en adequate manier verzekeren, dat staat volgens Lenarduzzi voorop bij de BouwProcesPolis. “Het primaire doel is om het bouwproces te vergemakkelijken. Met de BouwProcesPolis en ons IT-platform bespaart de aannemer direct op zijn verzekeringskosten en worden faalkosten blootgelegd. Het komt bovendien de relaties tussen aannemer, onderaannemers en leveranciers ten goede en draagt bij aan een hoger rendement.”

Risk Innovation heeft niet alleen de verzekeringsproducten verder geïnnoveerd, zij heeft ook een revolutionair Cloud-platform ontwikkeld waarop de partijen die betrokken zijn bij een bouwproject, de verzekeraars en schade-experts 24/7 met elkaar kunnen communiceren. “Op het IT-platform kunnen verzekeringsproducten worden aangevraagd, schades worden gemeld en de status van een schade worden opgevraagd”, licht Lenarduzzi toe. “De afwikkeling van een gemiddelde schade op een bouwplaats neemt doorgaans al gauw een maand of vijf tot zes in beslag, met de BouwProcesPolis in combinatie met het IT-platform brengen we dat terug tot slechts tien werkdagen. Loss Adjusting, noemen we dat. De expert stelt niet alleen de schade vast, maar handelt direct de schade met de aannemer af waardoor de doorlooptijd aanzienlijk wordt bekort. Met name het snel weer op de rit zetten van het bouwproces door het toepassen van Loss Adjusting draagt direct bij aan een beter rendement voor de aannemer.”

 

Tekst: Roel van Gils | Beeld: Risk Innovation

Abonneer u op onze nieuwsbrief

beton en staalbouw partners