01:39
05-11-2018

Esthetische brandbescherming voor draagstructuren

Wanneer er binnen een gebouw brand ontstaat, is het van levensbelang dat de dragende delen ervan voldoende lang overeind blijven. Daarnaast is het met het oog op de bedrijfscontinuïteit zaak dat de schade zoveel mogelijk wordt beperkt. Met als doel stalen en betonnen draagconstructies brandwerend te maken, biedt Promat al zo’n veertig jaar een divers en hoogwaardig assortiment brandwerende producten en systemen die bij calamiteiten de gewenste zekerheid bieden. De nieuwe brandwerende verven PROMAPAINT®-SC3 en PROMAPAINT®-SC4 leveren daaraan een stevige en tegelijk esthetisch verantwoorde bijdrage.

Samen met zusterbedrijf Siniat valt Promat sinds 1 juni jl. onder één legale entiteit: Etex Building Performance BV. Beide commerciële merken blijven bestaan en maken nog steeds deel uit van Etex Building Performance, één van de vier divisies van de wereldwijd actieve Etex Group. Onder deze vlag richt Promat zich exclusief op bouwkundige brandpreventie. Dat gebeurt met een uitgebreid gamma kwaliteitsproducten en Europees geteste systemen, maar ook via het geven van een deskundig advies. Promat biedt een complete toolbox voor brandveilig bouwen. In elke situatie.

Project Rivierstaete te Amsterdam.

Eigen ontwikkeling
Met de introductie van PROMAPAINT®-SC3 en PROMAPAINT®-SC4 is de inhoud van die toolbox recent verder vergroot. “In veel gevallen moet bij het brandwerend beschermen van dragende stalen of betonnen bouwelementen rekening worden gehouden met esthetische en architectonische aspecten”, zegt Rob Van Baelen, communicatiemanager Benelux namens Promat. “In dat kader hebben we deze watergedragen, bij hitte opschuimende verfsystemen ontwikkeld. Met PROMAPAINT®-SC3, geschikt voor de bescherming van zowel betonnen draagstructuren als staalbescherming, kan een brandweerstand tot R120 worden behaald. PROMAPAINT®-SC4 daarentegen is speciaal ontwikkeld om de brandweerstand van staalstructuren te verhogen. Het gebruik van deze variant garandeert met een geringe dikte al een brandwerendheid tot R90. Bovendien kunnen beide systemen worden overgeschilderd met een decoratieve, watergedragen afwerkingslaag in elke RAL-kleur, zodat ook op esthetisch vlak aan de eisen kan worden voldaan.”

Werking
PROMAPAINT®-SC3 en PROMAPAINT®-SC4 bevatten geen vezels of solventen en kunnen zowel met een spuitmachine als met een borstel of verfrol in verschillende lagen worden aangebracht. “Deze zogenaamd intumescerende verven reageren bij temperaturen van circa 200 graden Celsius”, legt Van Baelen de werking van de verfsystemen uit. “In het geval van brand zetten ze uit tot een laag die tot vijftig keer de oorspronkelijke dikte kan bedragen. Op die manier vertragen ze de opwarming van de betonnen of stalen structuur en wordt het dragend vermogen bij brand verlengd.”

Bereken het zelf!
Om de noodzakelijke brandwerende bescherming voor stalen draagstructuren vast te stellen, is de Promat® Steel Calculator een uiterst handig hulpmiddel. “Met deze online tool kan aan de hand van enkele criteria snel en gemakkelijk de dikte worden berekend van onze brandwerende platen, verven en spuitmortels”, aldus Van Baelen. “Bovendien kunnen de bevindingen grafisch worden weergegeven. En kom je er als verwerker toch niet helemaal uit, geen nood. Onze technische dienst geeft via advies@etexgroup.com op elke vraag een passend antwoord!”

Tekst | Chris Elbers   Beeld | J.P. Moulet
Uitgelichte afbeelding: 
Project Warner Bros te Amsterdam.

Abonneer u op onze nieuwsbrief

beton en staalbouw partners

Brandveiligheid en constructiekracht in één product verenigdBodu Staalbouw