Vanderlande
05:13
31-05-2017

Functionele én duurzame blikvanger aan de A50

Rijdend over de A50 nabij Veghel kan het juli vorig jaar opgeleverde nieuwe hoofdkantoor van Vanderlande je niet ontgaan. Het negen verdiepingen en bijna 20.000 vierkante meter BVO tellende kantoorpand, gelegen op de Vanderlande campus, vormt dankzij de fraaie vormgeving en het transparante karakter een ware blikvanger voor het voorbijrazende verkeer. Tevens is tijdens het gebouwontwerp van de nieuwe huisvesting van de wereldwijd marktleider op het gebied van efficiënte logistieke procesautomatisering breed ingestoken op functionaliteit en duurzaamheid. Dat laatste heeft geleid tot het behalen van het BREEAM-NL Nieuwbouwcertificaat met de kwalificatie ‘Excellent’.

Een kantoorgebouw met duizend werkplekken dat aansluit bij de groei van de organisatie. En waarbinnen het voor iedereen fijn en efficiënt werken is. In een notendop waren dát de vereisten die Vanderlande voorafgaand aan de bouw van het nieuwe hoofdkantoor definieerde. “Het realiseren van deze nieuwbouw heeft alles te maken met de stevige groeispurt en het karakter van ons bedrijf”, legt senior projectmanager Rob Verhagen namens Vanderlande uit. “Voor een projectgeoriënteerde organisatie als de onze is het belangrijk dat je medewerkers dicht bij elkaar zitten. Er moet verbinding en interactie zijn, men moet optimaal met elkaar kunnen communiceren en kennis kunnen uitwisselen. Kortom, wil je écht doelmatig werken en jezelf als bedrijf verder ontwikkelen, dan moet het logistieke proces tiptop op orde zijn. In de oude situatie was dat onvoldoende het geval. Onze mensen waren gehuisvest in verschillende over de campus verspreide gebouwen. Met als gevolg dat de afstand tussen hen te groot was. Daarnaast waren sommige panden niet echt meer van deze tijd. Met het door de directie geschetste groeiscenario als basis heeft dat alles geleid tot het besluit om dit pand neer te zetten. Een plek waar onze mensen zijn samengebracht, waarop ze trots zijn en waar alles voorhanden is om de beoogde stappen vooruit te kunnen maken. Nu, maar vooral in de toekomst. Dat laatste is ook de reden geweest om in het voortraject een aantal jongere medewerkers van verschillende afdelingen intensief bij de plannen te betrekken. Zo hebben ze tijdens de georganiseerde zogenaamde snelkookpansessies specifieke wensen geformuleerd en diverse aandachtspunten ingebracht. In combinatie met het snelle, daadkrachtige schakelen door de directie heeft dat in een open sfeer geleid tot het uiteindelijke wensen- en eisenpakket.”

Vanderlande

Tevreden
Nu het markante gebouw op de Vanderlande campus alweer zo’n acht maanden in gebruik is, is het gerechtvaardigd om Verhagen te vragen naar de ervaringen van de circa duizend gebruikers. “Er is eigenlijk geen commentaar. Iedereen is tevreden met omgeving, licht, klimaat en geluid. We hebben weliswaar wat kleine opstartproblemen gehad, maar die hebben we stuk voor stuk aangepakt. We zijn dan ook erg tevreden over het eindresultaat, dat dankzij de uitstekende samenwerking met onze bouwpartners is geboekt. Onderweg zijn enkele kleine hobbeltjes voorbijgekomen, maar dat is normaal bij de bouw van zo’n hoofdkantoor. Maar dankzij een goede communicatie hebben alle bij dit project betrokken partijen elkaar altijd in een oplossing weten te vinden. Dat verdient een groot compliment.”

Combinatie
Leenders Architecten & Ingenieurs verzorgde het ontwerp van zowel het kantoorpand als het interieur en landschap. Hans van den Tillaart blikt namens het Veghelse bureau terug op het project, dat dankzij een slimme regie en een nauwe integrale samenwerking middels BIM-modelling met een ongekende snelheid is gerealiseerd. “Voorafgaand aan de ontwerpfase hebben we binnen een speciaal geformeerd ontwerpteam samen met Vanderlande, Phidias, Altavilla, Veccins3D, ABT en Verhoeven & Leenders tijdens een aantal sessies in slechts één week de wensen en behoeften van Vanderlande in kaart gebracht. Heel intensief, van grof naar fijn. Op bouwkundig vlak, maar ook als het gaat om de beoogde manier van werken, faciliteiten, flexibiliteit en installatietechnische voorzieningen. De uitkomsten hiervan zijn aansluitend verwerkt in een zeer gedetailleerd BIM-model. Dit model is vervolgens vertaald naar het voorlopig ontwerp, inclusief een technische omschrijving op prestatieniveau. Vanuit dit prestatiebestek heeft een aantal bouwkundige aannemers een aanbieding gedaan. Daarbij hadden ze de mogelijkheid om op basis van hun specifieke expertise en in combinatie met de W- en E-installateur voorstellen te doen om het geheel nóg beter, slimmer én goedkoper te maken. Dat alles heeft uiteindelijk geleid tot een definitief ontwerp, waarin vormgeving op een ongekende manier is gecombineerd met functionaliteit en duurzaamheid.”

Vanderlande

Lamellen
Dat laatste is niet alleen het geval bínnen de muren van het nieuwe kantoorgebouw, waar behalve circa duizend werkplekken onder meer een vergadercentrum, fitnessfaciliteiten en een centrale ontmoetings- en ontvangstruimte zijn ondergebracht. Ook aan de buitenzijde is ontwerptechnisch hoog ingezet op een verweving van de hierboven genoemde aspecten. “Vanderlande had als wens haar medewerkers, die op zeer diepe werkvloeren actief zijn, een goed uitzicht en contact met buiten geven”, aldus Van den Tillaart. “Maar wel zodanig dat zij geen last hebben van het invallende zonlicht. Daartoe is zonwering aangebracht en zijn halverwege de verdiepingsvloeren lamellen geplaatst. Het bovenste deel hiervan reflecteert het daglicht naar binnen toe. Daarnaast symboliseren deze lamellen de activiteiten, het werkveld en het karakter van Vanderlande. Vooral de transport- en logistieke bewegingen zijn sterk benadrukt en als zodanig voor iedereen herkenbaar.”

Complete regie
Rondom de realisatie van het nieuwe kantoorgebouw bewees het vanuit Best opererende Altavilla van meerdere markten thuis te zijn. Binnen de door Vanderlande gedefinieerde kaders tekende het bureau als een veelzijdige en kundige coach voor de complete regie van zowel het ontwerp- als bouwproces. “We zijn vanaf de initiatiefase tot en met de nazorg als bouwmanager bij het project betrokken geweest”, zegt projectmanager Roland Simons. “Daarnaast hebben we de brandbeveiligingsconcepten voor het pand ontwikkeld en deze in een aantal concrete voorzieningen uitgewerkt.”

Vanderlande
(Beeld Hans Mac-Kenzie)

Om tot de door een opdrachtgever gewenste oplossing te komen, dient een procesregisseur er volgens Simons vooral voor te zorgen dat de juiste partijen op het juiste moment worden benaderd en ingezet. In Veghel was dat niet anders. “Vanderlande groeide binnen het oude hoofdkantoor uit het jasje. Daarom moest er in zeer korte tijd en conform een fixed budget een nieuw gebouw verrijzen met duizend werkplekken. Uitgaande van die gegevens zijn we als aanvoerder van het geformeerde ontwerpteam aan de slag gegaan en hebben we het complete plaatje qua engineering en realisatie ingevuld. Daarbij genoten de projectpartners wat de invulling betreft de nodige speelruimte. De budgettaire en planningseisen van Vanderlande waren dan wel helder omschreven, tijdens de uitvoering hadden de betrokken partijen alle vrijheid om vanuit de specifieke expertise tot een oplossing te komen. Een mooi voorbeeld daarvan zijn de opvallende lamellen aan de buitenzijde van het gebouw. De gewenste uitstraling en functie daarvan stonden vast, maar niet welk materiaal ervoor gebruikt moest worden. Hiervoor is de keuze op Microbeton gevallen.”

Samen
De razendsnelle vertaling van klantwens en -behoefte naar het ontwerp en de uiteindelijke fysieke bouwkundige oplossing is volgens Simons de verdienste van alle projectpartners. “Het feit dat iedereen in gelijke mate verantwoordelijk was voor de realisatie van dit project conform budget en planning heeft geleid tot een prima onderlinge samenwerking. Het stokje aan elkaar doorgeven, zoals volgens de klassieke aanpak gebruikelijk is, was er hier niet bij. Iedereen heeft ingestoken op teamwork, vanaf het begin tot het eind. Dat heeft een geweldig mooi eindresultaat opgeleverd.”

Vanderlande
(Beeld Wouter van Assendelft)

Betonconstructie
Na het doorlopen van een door Vanderlande geïnitieerde selectieprocedure en een tweetal dialoogsessies verwierf Van Wijnen Zuid uiteindelijk de opdracht tot het realiseren van het ultramoderne bedrijfspand langs de A50. “Na het tekenen van de bouwteamovereenkomst en aansluitend de aannemingsovereenkomst hebben we samen met Vanderlande, Leenders Architecten & Ingenieurs en Ingenieursbureau Verhoeven en Leenders (constructeur, red.) het definitief ontwerp vertaald naar het uitvoeringsontwerp”, vat Erwin Kersten, directeur Bouw Van Wijnen Zuid de beginfase van het project samen. “Daarbij hebben we op bouwkundig en in samenwerking met van Dijnsen Installatiewerken op installatietechnisch vlak onze ruime expertise ingebracht.” Het door het bouwteam gepleegde overleg mondde uit in een gewijzigd constructietechnisch ontwerp, zo blijkt. “Oorspronkelijk was de constructie van het gebouw bedacht als een skelet van grote, zware stalen balken en kolommen met daartussen kanaalplaatvloeren”, aldus Kersten. “In goed overleg met Verhoeven en Leenders is dat omgezet naar een meer betonachtige constructie. Alleen voor de aan beide zijden aanwezige uitkraging is gebruikgemaakt van twee stalen portalen. Deze trekken het gebouw als het ware overeind en zorgen er tevens voor dat de tien meter brede overkragingen niet uitzakken. De rest van de draagstructuur bestaat in hoofdzaak uit betonnen kolommen en vloeren. De keuze daarvoor heeft niet alleen geleid tot een lager kostenplaatje, vanwege het ontbreken van stalen balken hebben we ook de installatiewerken en plafonds met een fraaier eindresultaat binnen het pand kunnen plaatsen.”

Punten
Met de focus op het BREEAM-NL ‘Excellent’-certificaat is de hoofdzetel van Vanderlande voorzien van verschillende slimme en op duurzaamheid gerichte technieken. “Door volgens het principe van betonkernactivering de verwarming en koeling in de constructie te verwerken, heerst er in het gebouw het hele jaar door een zeer stabiel en aangenaam binnenklimaat. Er kan dus flink op energie worden bespaard”, zegt Kersten. “Samen met de geplaatste WKO-installatie en de zeer goed isolerende driedubbele beglazing heeft deze voorziening vele BREEAM-punten opgeleverd en in ruime mate bijgedragen aan het behalen van het zo felbegeerde certificaat.”

Vanderlande

Tekst: Chris Elbers    Beeld: Vanderlande/Van Wijnen
Uitgelichte foto boven: (Beeld Frank Verbruggen)


Bouwinfo

Opdrachtgever Vanderlande
Bouwmanagement Altavilla
Procesregisseur / Gedelegeerd opdrachtgever Phidias
Architect Leenders Architecten & Ingenieurs
Constructeur Ingenieursbureau Verhoeven en Leenders
BREEAM Adviseur ABT
Bouwkundig aannemer Van Wijnen Zuid
E- en W-installaties Van Dijnsen Installatiewerken
E- en W-adviseur Veccins3D
Bouwperiode maart 2015 t/m augustus 2016

Vanderlande
(Beeld Thijs van Lankvelt)

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Lees meer over: A50 , BREEAM-NL , nieuwbouw , project , Vanderlande

beton en staalbouw partners

sterkteopbouwHet Paviljoen