Platform over beton en staal in de bouw
Gezamenlijk kennisnetwerk is onmisbaar als kennis- en expertisecentrum voor de betonbouw
Het jaarlijkse Beton Event waar de sector elkaar ontmoet, kennis opdoet en kennis overdraagt.

Gezamenlijk kennisnetwerk is onmisbaar als kennis- en expertisecentrum voor de betonbouw

Sinds 1927 is de Betonvereniging het platform voor professionals en organisaties in de betonwereld. De Betonvereniging is de bindende factor tussen overheden, bouwers, adviseurs en kennisinstituten en zorgt ervoor dat leden kennis delen, kennis opdoen en kennis maken. Een springlevend netwerk van professionals op alle mogelijke niveaus, met als doel om kennis over te dragen. Dit netwerk kent een praktische insteek en is gericht op de kennis die de leden bij hun dagelijkse beroepsuitoefening nodig hebben. Met het oog op de huidige CO2-problematiek is dit kennisnetwerk onmisbaar voor de beton- en bouwsector. De prominente pijlers binnen de Betonvereniging zijn educatie, vernieuwing en professionalisering. Niet voor niets is de Betonverenging hét kennisnetwerk voor de beton- en bouwsector, waar Maikel Jagroep sinds 2018 als directeur aan verbonden is. 

Maikel Jagroep, directeur van de Betonvereniging.

Educatie

“Het aantal mensen dat de Betonvereniging weet te vinden, is het afgelopen jaar aanzienlijk toegenomen”, begint Jagroep enthousiast. “Wij hebben als vereniging een behoorlijk aantal slagen gemaakt, met name in de professionalisering van onze organisatie en de competenties die wij in huis hebben gehaald, met als doel om het onderwijs dat we dagelijks aanbieden te verbeteren. Wij hebben veel geïnvesteerd in zowel de kwaliteit van mensen als in middelen en technologie. Naast ons professionele team hebben wij zo’n 700 bedrijfsleden, 500 persoonlijke leden en 150 studentleden. Met onze content bereiken wij ruim 10.000 personen in de beton- en bouwsector en daar zijn wij enorm trots op.” 

De Betonvereniging organiseert niet alleen bijeenkomsten, maar verzorgt vooral technische praktijkopleidingen, zowel on- als offline, voor honderden professionals uit de sector. Jagroep: “Onze missie die we dagelijks uitdragen, is het bieden van een lerende en verbindende omgeving waarin betrokkenen binnen het bouwproces kennis, inzicht en ervaringen opdoen en uitwisselen. Hierdoor wordt het technisch verantwoord gebruik van beton gestimuleerd. Eén van de grootste uitdagingen van deze tijd is het terugdringen van CO2-emmissies. Het materiaal beton ligt in de discussies over CO2-uitstoot onder het vergrootglas, maar waar het ons om gaat is dat wij educatie aanbieden over hoe je op een technisch verantwoorde en duurzame manier met het materiaal beton kan omgaan.”

Tweejaarlijkse uitreiking van de Betonprijs. Deze prestigieuze prijs wordt sinds 1979 elke 2 jaar uitgereikt aan toonaangevende projecten in de betonbouwsector, om de kennis en kunde in de hele Nederlandse betonsector te vergroten.

Vernieuwing

Naast educatie is vernieuwing een zeer belangrijke pijler om expertise en innovatie in het onderwijsprogramma terug te brengen. Met het innovatieprogramma van het Beton-akkoord gaan marktpartijen uit de betonketen samen met opdrachtgevers werken aan innovaties die binnen 1 tot 5 jaar breed toepasbaar zijn. Het doel is om al in 2030 de CO2-uitstoot in de betonketen significant te reduceren. De Nederlandse beton- en bouwsector is al met al behoorlijke slagen aan het maken en loopt volgens Jagroep in vergelijking met andere sectoren in de voorste gelederen mee. “Als Betonvereniging zijn wij ervan overtuigd dat we daar met ons platform een bijdrage aan kunnen leveren. We kunnen kennis en inzicht geven over hoe de doelstelling voor 2030 nu al gerealiseerd kan worden en wat er nodig is op termijn.”

Doel van de evenementen is om de verbinding te leggen tussen professionals en/of studenten.

Professionaliteit

“Naast de belangrijke pijler educatie en vernieuwing hebben we als vereniging een belangrijk rol in het bij elkaar brengen van professionals. Zowel online als offline”, vertelt Jagroep. Hij is zeer tevreden met het team en de leden die dit allemaal mogelijk maken. “Daarmee valt of staat de vereniging en daarvoor worden diverse eigentijdse evenementen georganiseerd, waar professionals met elkaar kunnen netwerken en kennis kunnen delen en opdoen.”   

Specifieke activiteiten daarbij zijn: Beton Event, Beton Experience, Studio Beton, Betonprijs, Beton Café en Betonkanorace. “Deze evenementen hebben allemaal tot doel om de verbinding te leggen tussen de professionals en/of studenten die in de sector werkzaam (gaan) zijn, gecombineerd met het bespreken van actuele maatschappelijke thema’s die nu van belang zijn zoals klimaatadaptatie, energietransitie, verstedelijking en circulariteit.”

Ook wordt er tijdens de evenementen d.m.v. kennissessies kennis gedeeld met de leden.

Toekomstvisie

De Betonvereniging heeft een strategisch plan opgesteld met daarin doelstellingen voor de komende 5 jaar, genaamd ‘MOVE’:

• Markt: een proactieve markt- en klantbenadering.
• Organisatie: een professionele partner/
• Verbinding: van keten naar netwerk.
• Educatie: duurzaam blijven ontwikkelen.

Binnen het strategische plan zijn er doelen gesteld voor de vereniging om de volgende stap te maken. “Wij hebben de afgelopen vier jaar grote kwaliteitsslagen gemaakt en de vervolgstap moet consistent zijn, door bijvoorbeeld certificering van de onderwijsactiviteiten en door het onderwijs goed te hebben gedocumenteerd, geformaliseerd en geïmplementeerd in de organisatie. Maar ook door onderwijs te bieden dat aansluit bij de behoeften uit de markt. Zonder de juiste kennis over beton is het bereiken van een goede kwaliteit van betonproducten niet haalbaar. De komende vijf jaar ligt onze focus op de vier strategische pijlers Markt, Organisatie, Verbinding en Educatie. Onze visie is om op een gevarieerde, eigentijdse manier in te spelen op de ontwikkelingen in onze sector en daarmee aansluiting te vinden. Zowel op het gebied van onderwijs als op netwerkvlak. Uiteindelijk bereiken we alleen een ultieme succesvolle voortgang wanneer dit gezamenlijk gebeurt.”   

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details