bim
01:09
12-02-2017

Hans Hendriks: ‘BIM draagt substantieel bij aan reductie faalkosten’

De Nationale Staalbouwdag had dit jaar het motto ‘Smart Steel’, waarmee werd ingehaakt op de thema’s BIM en Smart Industry. De toepassing van BIM in de praktijk werd verder belicht in het middagseminar ‘BIM Best Practices’. Tijdens dit seminar gaf een viertal sprekers vanuit diverse disciplines hun visie op de ontwikkeling van BIM, onder meer in combinatie met architectuur en constructies.

Het BIM-seminar stond onder voorzitterschap van Hans Hendriks, directeur van deBIMspecialist, een onafhankelijk adviesbureau. “Het was goed om bevestigd te zien dat BIM inmiddels in een stroomversnelling komt en substantieel bijdraagt aan de reductie van faalkosten. De staalbouw werkt zelf eigenlijk al heel lang met 3D-modellen. Nu aannemers en opdrachtgevers ondertussen ook met deze modellen werken, ontstaat er veel meer synergie.”

ILS en IFC
Veertien partijen in de bouw, waaronder BuildingSMART Benelux hebben een Basis Informatie Levering Specificatie (ILS) opgesteld. Gebaseerd op praktijkervaringen zijn deze ILS-basisafspraken gemaakt over de levering van informatie en de structuur van informatiemodellen. Het doel ervan is om binnen de hele keten consistente en betrouwbare informatie op een efficiënte en effectieve wijze uit te wisselen. Daarnaast is voor uitwisseling van BIM modellen de Industry Foundation Classes (IFC) ontwikkeld, een open en neutraal bestandsformaat voor openBIM, die internationaal wordt toegepast.

Ontwikkelingen
“Een groot voordeel van het gebruik van BIM zijn de kortere bouwtijden”, aldus Hendriks, “doordat met een nauwkeurigere en efficiëntere planning gewerkt kan worden dan voorheen.

Zeker als partijen een paar keer met elkaar hebben gewerkt, zie je dat doorlooptijden wel met de helft worden bekort.” Vroeger hadden ontwerptekeningen wel drie of vier controlerondes, dat is met BIM niet meer nodig. En de ontwikkelingen gaan verder. Je ziet nu bijvoorbeeld ook dat de brandweer geïnteresseerd is in BIM. Zij zien graag dat de brandcompartimenten en -waarden worden benoemd. Hiermee wordt ook de brandveiligheid van een gebouw direct inzichtelijk. Je kunt zelfs zaken als welke kant van een pand door de zon verwarmd wordt, direct zichtbaar maken. “BIM is daarmee dus niet alleen een perfecte tool voor onze eigen branche, maar ook voor andere partijen.”

Tekst: Lilian Heijmans     Beeld: deBIMspecialist

Abonneer u op onze nieuwsbrief

beton en staalbouw partners

staalbouwdagstaalbouwmachines