01:41
30-01-2015

Herstel van galerijen met carbonstaven middels het VVUV-systeem

Enkele jaren geleden werden we opgeschrikt door het afbreken van een uitkragende galerijplaat van een flatgebouw in Leeuwarden. Gebleken is dat de oorzaak een combinatie is geweest van wapening die niet op de juiste plaats lag, een hogere belasting op de galerijplaat als indertijd was aangenomen en gedeeltelijke aantasting van de wapening door roestvorming. Carbonstaven bieden hiervoor de oplossing.

Naar aanleiding van het incident hebben betononderhoudsspecialist Vogel, adviesbureau ABT, koolstofwapeningsleverancier S&P en verankeringsbedrijf B+BTec Boor- en Bevestigingstechniek de koppen bij elkaar gestoken. “Er bleken geen herstelmethoden te zijn voor deze vloeren”, vertelt Fred Gast van B+BTEc. “Reden voor ons om zelf een methode te ontwikkelen. De insteek was om bestaande galerijen te kunnen aanpassen met minimale overlast voor de bewoners, geen aantasting van het oppervlak van de galerij of balkon en geen verhoging van de onderhoudskosten.”

Minimale overlast
“Allereerst hebben we een aantal criteria geformuleerd voor dit type vloeren”, gaat Fred Gast verder. “Achtereenvolgens zijn dat het herstel van de constructieve veiligheid van de uitkragende betonnen vloer, zonder daarbij rekening te hoeven houden met de restcapaciteit van de wapening; de bewoners moeten tijdens de uitvoering in hun woning kunnen blijven wonen en minimale overlast ondervinden; de uitvoering zou geen extra onderhoudskosten met zich mee mogen brengen en tot slot: de herstelmethode moet onzichtbaar zijn, geen aantasting van de galerijafwerking veroorzaken en niet gevoelig zijn voor chloridenaantasting (dooizout).” 

De herstelmethode bestaat uit het aanbrengen van carbonankers met zeer hoge treksterkte, waarmee de verbinding tussen de uitkragende betonnen vloer en de achterliggende constructievloer wordt hersteld, zodat daarmee de constructieve veiligheid van de uitkragende betonnen vloer is hersteld.

De techniek
De herstelmethodiek begint met het boren van een gat met een diameter van 20 millimeter door de diktekant van de uitkragende vloer in de achterliggende constructievloer. B+BTec ontwikkelde hiervoor een specifieke boorinstallatie met diamantboor die op de galerij of het balkon geklemd wordt en tot 2,5 meter diepte kan boren. “Na het boren van het gat wordt het boorgat gereinigd, gespoeld en uitgeblazen,” vervolgt Gast. “Vervolgens wordt een epoxylijm aangebracht, zodanig dat na het aanbrengen van het anker het boorgat over de volledige lengte is gevuld. Dan wordt de carbonankerstaaf geplaatst. De staaf is voorzien van afstandhouders, zodat de staaf volledig met epoxylijm omhuld wordt. De staaf heeft een diameter van 14 millimeter en de epoxylijm een laagdikte van 3 millimeter rondom de staaf. De kunst is om de staven zonder luchtbellen te verlijmen, waarbij de afstandshouders de ligging van de staven garanderen. Aansluitend wordt het boorgat afgewerkt.”

Uiteraard is de methodiek in de praktijk getest. Gast licht de test toe: “Er is een proefplaat gebouwd waarbij op ware grootte twee maal de methode voor het herstellen van doorgestorte betonnen vloeren op uitvoerbaarheid is getest en beproefd. De uitkraging moet 2,5 kN per m² kunnen dragen. De proefopstelling bezweek pas bij 5 en 5,5 kN/m². Bovendien waarschuwde de constructie ruim van tevoren door ‘ductiel gedrag’ in de zin van toenemende scheurvorming en doorbuiging. Inmiddels is door Vogel B.V. patent aangevraagd op het systeem.”

 

Tekst: Roel van Gils | Beeld: Struct4U

Abonneer u op onze nieuwsbrief

beton en staalbouw partners