DEN HAAG - Stientje van Veldhoven, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat in het kabinet-Rutte III. JERRY LAMPEN

02:02
18-10-2018

Interview | Staatssecretaris Stientje van Veldhoven

Grote partijen zetten in op verduurzaming

Eén keer in de zoveel tijd komen bijzondere kansen voorbij dankzij een samenloop van omstandigheden. Een samenwerkingsverband van publieke en private partijen ziet zo’n kans om de betonketen verder te verduurzamen en er als keten sterker uit te komen middels een Betonakkoord. Een nationaal ketenakkoord voor een duurzame groei van de sector, enigszins vergelijkbaar met het Energieakkoord. Een gesprek met Stientje van Veldhoven, Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, die als bewindspersoon namens haar ministerie het Betonakkoord heeft ondertekend.

Wat houdt het Betonakkoord precies in?
“Met dit akkoord neemt de Nederlandse bouw naar eigen zeggen zijn eigen toekomst grondig op de schop. Samen met drie ministeries – waaronder mijn departement Infrastructuur en Waterstaat – hebben producenten, opdrachtgevers en aannemers duurzame afspraken gemaakt. Bijvoorbeeld: toewerken naar 100 procent hergebruikt beton en een forse verlaging van de CO2-uitstoot. Kijk om je heen, beton is overal. Alleen in Nederland al gebruiken we ieder jaar 15 miljoen m³ nieuw beton. Stel je dat eens even voor! Al dat beton is verantwoordelijk voor 3,7 megaton aan CO2-uitstoot per jaar. Daar is dus nog wel wat winst te behalen.”

Wat is de rol van de overheid?
“Laat ik voor mijn eigen departement praten. Rijkswaterstaat, dat valt onder Infrastructuur en Waterstaat – gebruikt natuurlijk veel beton. Denk aan alle bruggen of viaducten die we bouwen en renoveren.
Op die manier kan RWS – maar bijvoorbeeld ook ProRail of het Rijksvastgoedbedrijf, die beide het akkoord hebben ondertekend – er als opdrachtgeven voor zorgen dat er voldoende vraag is naar duurzaam beton. Dat zal enorm helpen.”

Waarom is het Betonakkoord zo belangrijk?
“De tijd van maken, gebruiken en vervolgens weggooien is voorbij. Nederland werkt aan een economie zonder afval, en dat geldt net zo goed voor beton. Een eindige aarde kent nu eenmaal geen oneindige hoeveelheid grondstoffen. Dus we kunnen of op zoek naar een tweede of zelfs derde planeet, óf werk maken van een circulaire economie en ook in ons beton gaan werken met gerecyclede grondstoffen. En dat is precies wat het Betonakkoord doet. Dubbel nodig, want hergebruik van grondstoffen is onmisbaar bij het halen van de klimaatdoelen van Parijs.”

Wat zijn de belangrijkste afspraken?
“De belangrijkste afspraken zijn het laten groeien van de vraag naar ‘groen’ beton door dat op te nemen in de aanbestedingen. Zoals ik al zei, daar speelt de overheid als klant wat mij betreft een grote rol. Daarnaast werken we toe naar 100 procent hoogwaardig hergebruik van beton­afval in 2030. Ook in dat jaar willen we een vermindering van minstens 30 procent CO2-uitstoot ten opzichte van 1990 behalen. En let wel:
dat is een minimumvereiste.”

Waar liggen de grootste uitdagingen?
“Allereerst wil ik nog wel een keer zeggen hoe blij ik ben dat het akkoord gesloten is. Het is niet altijd even gemakkelijk om met zoveel partijen afspraken te maken. Als je nu aan mij vraagt wat belangrijk is, herhaal ik toch nog een keer dat we met z’n allen ervoor moeten zorgen dat er vraag is naar herbruikbaar beton. Anders kunnen we recyclen tot we een ons wegen, als we blijven zitten met al dat duurzame beton schieten we uiteindelijk niets op.”

Hoe kunnen andere geïnteresseerde marktpartijen zich aansluiten?
“Een goede vraag, want het loket is zeker niet gesloten! Neem vooral contact op met MVO Nederland. Ik hoop van harte dat meer gemeenten, provincies en waterschappen, maar ook private opdrachtgevers zich zullen aansluiten. Hoe meer bedrijven beginnen met maatschappelijk verantwoord ondernemen, des te beter het is, dus ik reken op die gemeenten en provincies die grote duurzaamheidsambities hebben om hier samen het verschil te maken!”     

Tekst | Roel van Gils   Beeld | Jerry Lampen
Uitgelichte afbeelding: Stientje van Veldhoven, 
Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Abonneer u op onze nieuwsbrief

beton en staalbouw partners

Spoorwegoverbouwing Zaandam