Gerechtsgebouw Breda
01:53
14-04-2017

‘Meer dan één miljoen kilo wapeningsstaal in prefab beton’

Het gerechtsgebouw bestaat uit drie bouwdelen (onder-, midden- en bovenbouw). De eerste grote raampartijen van de onderbouw en de sandwichelementen van de middenbouw zijn geplaatst. De grote afmetingen maken het gebouw licht, transparant en toegankelijk. Met zijn gezagwekkende en transparante uitstraling maakt het gebouw de verbinding tussen de bestaande stad en het in ontwikkeling zijnde Stationskwartier.

Met vijf lijvige boekwerken weet InBalans het Rijksvastgoedbedrijf ervan te overtuigen dat zij de partij is om het gerechtsgebouw in Breda te realiseren. Daarin haakt zij niet alleen in op architectonische en bouwtechnische aspecten, maar ook op aspecten die betrekking hebben op de omgeving, duurzaamheid en exploitatie van het gebouw. “Het project is aanbesteed met een DBFMO-overeenkomst”, licht Rutger Veldhoen, projectleider van InBalans, toe. “InBalans is verantwoordelijk voor het ontwerp, de bouw, de financiering en de exploitatie (onderhoud en facilitaire dienstverlening) voor de komende dertig jaar. Deze contractvorm staat voor een kwalitatief beter gebouw. Veel keuzes zijn gemaakt in het kader van duurzaamheid en de life cycle van toegepaste producten.”

Gerechtsgebouw Breda

Drie bouwvolumes
Het gerechtsgebouw wordt de nieuwe huisvesting van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, het Arrondissementsparket Zeeland-West-Brabant (Openbaar Ministerie) en de Raad voor de Kinderbescherming. Het publieke gedeelte, met de zittingzalen en zittingkamers is gesitueerd in de onderbouw. InBalans ontwerpt in dit bouwdeel grote raampartijen en open ruimten met grote overspanningen die zorgen voor een transparante en toegankelijke sfeer. Vakwerkspanten op de derde en zevende verdieping vormen de overgangsconstructie naar kleinere overspanningen in de midden- en bovenbouw (bestemd voor kantoor en ondersteunende functies). Dit is een constructieve uitdaging gezien de grootte van de overspanningen in de onderbouw.

Beton constructie
De eerste uitdagingen dienen zich al aan in de funderingsfase. De grote overspanningen dienen opgevangen te worden door een zo slank mogelijke constructie. Dit heeft als gevolg een hoog wapeningspercentage en prefab onderdelen deels uitgevoerd in hogesterktebeton. Dat zorgt voor een uitdagende engineeringsfase. “In totaal is meer dan één miljoen kilo wapeningsstaal verwerkt in de prefab beton”, vertelt Veldhoen.

Gerechtsgebouw Breda

De kolommen en prefab balken worden respectievelijk aan de zij- en onderkanten gestraald, waardoor het grind in het beton in zicht komt. De tegenstelling die hierdoor ontstaat – ruw versus glad beton – wordt in de onderbouw doorgevoerd en zorgt voor een fraaie dynamiek. Veldhoen: “Het ontwerp is geheel binnen onze eigen gelederen tot stand gekomen. Een spannend proces, zeker als je geen enkele referentie hebt.” Maar de artist impressions beloven een prachtig pand, in harmonie met zijn omgeving. Het entreeplein en het toegankelijke park (achter het gerechtsgebouw) zorgen voor een uitnodigende verbinding naar de omgeving.

Omgevingscommunicatie
Marilène Martens-Snijders, communicatieadviseur van InBalans is ervan overtuigd dat het gebouw straks prima in zijn omgeving valt. “We zetten een aantal omgevingscommunicatiemiddelen in: we informeren de omwonenden via berichten op www.bredainbalans.nl, Via Breda-berichten en onze ‘koffie-uurtjes’. Tijdens deze koffie-uurtjes vertellen we waar we op dat moment staan in de realisatie. We bespreken de geplande mijlpalen en bieden volop gelegenheid tot vragen stellen. We tonen ook monsters, zodat iedereen kan zien en voelen welke materialen worden toegepast. Het is goed om te ontdekken dat de omgeving uitkijkt naar het uiteindelijke resultaat.”

Gerechtsgebouw Breda

Tekst: Liliane Verwoolde    Beeld: GGB inBalans B.V.    Artist Impressions: A2Studio


Bouwinfo

Opdrachtgever
Rijksvastgoedbedrijf

Opdrachtnemer
GGB inBalans B.V. (VolkerWessels Bouw- en Vastgoedontwikkeling, Facilicom en Macquarie Capital Group)

Ontwerp, realisatie, onderhoud en facilitaire dienstverlening
GGB inBalans DBMO B.V. (Facilicom en VolkerWessels ondernemingen Visser & Smit Bouw en Homij Technische Installaties)

Bouwperiode
maart 2016 – april 2018

Gerechtsgebouw Breda

Abonneer u op onze nieuwsbrief

beton en staalbouw partners

eerste geprinte gebouw van EuropaU-Boot Beton