Platform over beton en staal in de bouw
Meer grip en minder fouten met IFC in het productieproces van prefabbeton op maat

Meer grip en minder fouten met IFC in het productieproces van prefabbeton op maat

De productie van prefabbetonelementen op maat wordt complexer. De elementen zelf worden complexer maar ook de levering moet steeds meer just-in-time. Het zwaartepunt van het bouwproces verschuift daarmee van de bouwplaats naar de fabriek. Met de inzet van IFC kunt u hierop inspelen.

Bestonden prefabbetonelementen vroeger enkel uit beton en wapening, we zien nu dat steeds meer onderdelen verwerkt worden in het element. Denk aan elektra, inkassingen en waterleidingen. De productie van complexere elementen vraagt om een zorgvuldige voorbereiding. Goed gebruik van ontwerpinformatie bij de voorbereiding van de productie voorkomt fouten. Fouten die niet alleen geld kosten maar ook vertragingen kunnen veroorzaken. De inzet van IFC zal een steeds belangrijkere rol spelen in het garanderen van de juiste informatie.

Profity bv

Just-in-time levering
Doorlooptijden in de bouw moeten korter. Op de bouw is bij inbreidingen de fysieke ruimte steeds kleiner. Dit vereist meer nauwkeurigheid in de planning en minder fouten bij de aanlevering van prefabbetonelementen op de bouwplaats. Dit is mogelijk als de productievoorbereiding verbetert. Ook hierbij kan de inzet van IFC helpen.

Wat is IFC?
Hiervoor lenen we een tekst die te vinden is op ww.bimloket.nl: ‘De Industry Foundation Classes (IFC) is een neutraal en open bestandsformaat voor het uitwisselen en delen van specifieke BIM-informatie (modelobjecten en hun eigenschappen) tussen de verschillende softwareapplicaties van partijen in het bouwproces. IFC is onafhankelijk waardoor niemand is gebonden aan softwarepakketten. Met IFC kan de hele bouwkolom, van architect tot aannemer en vastgoedbeheerder communiceren met dezelfde intelligente data.’

Profity bv

Productieplanning met Profity Prefab op basis van IFC
Profity Prefab is standaard software voor tekenkamerplanning, productieplanning en vrachtplanning van prefabbetonelementen op maat. De input voor de planning komt vrijwel altijd uit een CAD-pakket. Werd in het verleden 2D-informatie aangeleverd via bijvoorbeeld Excel, intussen wordt steeds meer gebruik gemaakt van uitwisseling op basis van 3D-informatie in IFC-formaat.

Veel prefabbetonproducenten werken intussen met een CAD-pakket dat 3D-uitwisseling van informatie op basis van het IFC-formaat ondersteunt. Dit maakt het planningsproces niet alleen een stuk minder foutgevoelig, maar ook inzichtelijker en eenvoudiger.  Ook worden ontwerpfouten sneller getraceerd. Alle relevante informatie in de tekening kan 1:1 worden hergebruikt. Een aantal toepassingen:

– Grafisch plannen van de montagevolgorde en daarmee de transport- en
productievolgorde;

– Overnemen van materiaalbehoefte ten behoeve van inkoop of voorraad;    

– Grafisch optimaliseren van tafel/baan/carrouselbelegging op basis van contouren en andere kenmerken;

– Aansturen van wapeningsmachines en plotters of zelfs AR-brillen;

– Grafisch plannen en indelen van vrachten, rekening houdend met vorm en gewicht.

Grafisch plannen van de montagevolgorde
De Profity Prefab viewer toont per bouwlaag alle elementen. Vervolgens kan eenvoudig de montagevolgorde worden aangegeven. Deze vormt de input voor vrachtplanning en productieplanning. In alle situaties blijft de planner zelf de baas, maar hij wordt in zijn taak optimaal voorzien van (grafische) informatie.

Profity bv

Grafisch plannen van vrachten
Ieder element gaat – liefst just-in-time – naar de bouwplaats. Dit vraagt om optimalisatie van de vrachten. Met Profity Prefab wordt ieder element in een bepaalde vracht gepland. Hierbij kan dankzij de IFC-informatie gebruik worden gemaakt van informatie zoals vorm en gewicht, opstortingen of uitstekende kozijnen, zodat iedere vracht qua ruimte en totaalgewicht optimaal wordt benut én in de juiste volgorde wordt beladen, zodat de elementen in de juiste volgorde en op het juiste moment op de bouw worden aangeboden.

Grafisch plannen van productie
De leveringsvolgorde is de input voor de productie. De productievolgorde wordt daarnaast bepaald door diverse factoren waaronder het optimaal gebruik van tafel- of baanoppervlak, de optimale combinatie en volgorde van elementen per tafel of baan, et cetera. Ter ondersteuning van de productie kan Profity Prefab de juiste productiedocumenten aanleveren, opnieuw gebruikmakend van de IFC-informatie uit het gekoppelde CAD-systeem.

Profity bv

Kwaliteitscontrole
Ook bij kwaliteitscontrole komt de IFC-informatie van pas. Een nieuwe ontwikkeling is het gebruik van Mixed Reality. Met een tablet of AR-bril kan het te produceren element met behulp van de IFC-informatie geprojecteerd worden op de tafel of baan zodat bekisting en instortvoorzieningen correct kunnen worden geplaatst. Vlak voor het storten kunnen met de tablet of AR-bril foto’s worden gemaakt van de gemixte informatie: 3D-projectie en de daadwerkelijk geplaatste bekisting en instortvoorzieningen. Zo wordt per element vóór de stort gedocumenteerd dat het element conform ontwerp is opgebouwd. Na productie kunnen opnieuw foto’s worden gemaakt van het geproduceerde element in combinatie met het geprojecteerd ontwerp.

MET IFC meer grip op projecten
Het gebruik van het IFC-uitwisselformaat levert grote voordelen op. Daarnaast zijn de mogelijkheden ervan nog lang niet volledig benut, zo blijkt uit bovenstaande tekst. Profity Prefab maakt hiervan dankbaar gebruik. Het levert de gebruikers ervan meer grip en inzicht op!  

Tekst en Beeld |  Profity

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details