03:23
24-09-2018

Nationale Staalbouwdag 2018 | Met staal naar de meest geoptimaliseerde gebouwschil

Wie gaat er mee op reis? In gesprek met Tata Steel

Voor Christiaan Jentink en Ferdinand Karlas, respectievelijk Product Market Development Manager en Head Of Product, Technology & Operational Excellence Building Envelope van Tata Steel is het de dagelijkse corebusiness om de klant mee op reis te nemen naar een volledig geoptimaliseerde gebouwenschil van staal. “Het gaat niet alleen om het product, maar om de combinatie van verschillende producten tot systemen die met hun eigen technologieën aan elkaar worden gekoppeld. Het doel? Zoveel mogelijk waarde creëren voor de klant, op een zo duurzaam mogelijke wijze.”      

Ferdinand Karlas en Christiaan Jentink: ‘Gebouwen kunnen worden gekoppeld tot structurele netwerken voor opwekking en opslag van hernieuwbare energie. Het is de rol die Tata Steel heeft na precies een eeuw actief te zijn in de IJmond.’

Voor de twee is de voortdurende zoektocht naar het antwoord op één essentiële vraag belangrijk. “Hoe ziet ons werk in de keten eruit? Hoe gaat de ketenintegratie vorm krijgen in de bouw? Welke nieuwe businessmodellen ontstaan er? Wat heeft dit voor gevolgen voor onze stakeholders? En dan hebben we het nog niet eens gehad over de voortschrijdende nieuwe wet- en regelgeving en de standaardisering van energieneutrale gebouwen, waarmee de bouw wezenlijk gaat bijdragen aan het behalen van onze klimaatdoelstellingen. Kortom, het is onze taak om in de ontwikkeling van nieuwe gebouwen in Nederland een rol te spelen. Een nieuwe rol wellicht, wanneer je verder denkt over de vraag: welke nieuwe diensten kun je aan je producten koppelen?”

“We zitten in een tijdgeest waarin duurzaamheid geen leeg containerbegrip meer is”, vertellen Jentink en Karlas. “Duurzaamheid – en zorg om een nuttig en efficiënt gebruik van al onze natuurlijke bronnen – is breed omarmd. Er is wezenlijk draagvlak om hier nu nieuwe stappen in te maken. De bouw gaat een nieuwe tijd tegemoet. Iedereen in de sector weet dat een geoptimaliseerde energiebalans start bij de gebouwschil. Het einddoel is vanzelfsprekend om de functionele levensduur en waarde van het vastgoed in Nederland te verhogen. Wij leveren daar onze bijdrage aan met intelligente gevelsystemen, o.a. met product geïntegreerde materiaalpaspoorten.”

Tata Steel levert producten en systemen om gebouwen energieneutraal te maken; de volgende stap is het meedenken met en vormgeven van nieuwe businessmodellen.  Volgens Jentink gaat het om het in elkaar leggen van de puzzelstukjes voor engineer en architect, terwijl nieuwe randvoorwaarden voor een goed functionerende circulaire maatschappij onze richting bepalen. “De focus is gericht op een energieneutraal eindresultaat. Hierdoor ontstaan er nieuwe dwarsverbanden met eindgebruiker en installateur. Wij zeggen nu tegen hen: wat wil je dat je rol wordt? Hoe zie je jezelf – en je organisatie – in een circulaire economie en wat moeten wij jullie bieden?”

Het Fokker gebouw in Schiphol is zo gedetailleerd dat na de economische lifecycle de materialen kunnen worden gedemonteerd en hergebruikt.

Van Reduce tot Recycle
Collega Karlas heeft het over de hiërarchie binnen het model van de circulaire economie. Reduce, Re-Use, Remanufacturing en ten slotte Recycle. “Vanuit Tata zitten we volop in deze cirkels. We zijn actief in het gebruik van grondstoffen en het daaraan gerelateerde energie­verbruik, dat we willen verminderen door de ontwikkeling van hogesterkte staalsoorten (Reduce). Maar ook ondersteuning van klanten op het
gebied van design voor demountability (Re-Use). Als geen hergebruik (Re-manufacture) mogelijk is, kan staal eenvoudig omgesmolten worden tot nieuw staal (Recycling).”

“Daarnaast zien we in de constructiemarkt dat de producent steeds vaker wordt gevraagd – in het kader van de circulaire economie – of het eindproduct kan worden geleased of dat er andere diensten aan het
product kunnen worden toegevoegd”, vertelt hij. “De klant hoeft geen eigenaar meer te worden maar kan de keuze maken om te betalen voor de functionaliteit van het eindproduct. De leverancier kan dus
eigenaar blijven. Zo willen klanten bijvoorbeeld niet meer bezig zijn met het onderhoud. Ze willen het – zoals gezegd – alleen maar efficiënt gebruiken. Hier zien wij een rol voor ons; we gaan de keten
ontzorgen. En wij dragen dan ons steentje bij aan deze maatschappelijk belangrijke ontwikkeling.”

Circulair paviljoen The Greenhouse in Utrecht, ultiem voorbeeld voor toekomstig hergebruik met o.a. geschroefde SAB dakprofielplaten.

Vervolgstappen
Als aan Jentink en Karlas wordt gevraagd wat de belangrijkste eerste vervolgstappen zijn voor aannemers en vastgoedeigenaren, dan weten ze helder een bulletlijstje te maken:

1. “Als eerste adviseren wij hen om vooral een goede inventaris te maken van de eigen bestaande projecten van gebouwen. Hoe energie­neutraal ben je met dat vastgoed?

2. Daarnaast hopen we dat bedrijven zich afvragen hoe energieneutraal ze in de huidige omstandigheden feitelijk kúnnen zijn. Met andere woorden: hoeveel groeimogelijkheden zijn er? Weten ze wel wat er mogelijk is? Is alle kennis wel aanwezig?

3. Hoe verbeter je jezelf? Welke bestaande processen – zowel intern als extern – moet je aanpakken? Welke praktische stappen zet je om je eigen gebouw energieneutraal te maken?

4. Wie kun je in de keten – waarin je actief bent – aanmerken als bond­genoot? Wie zijn je potentiële samenwerkingspartners? Hoe zorg je ervoor dat je de juiste aanvullende expertise bij elkaar brengt?

5. En uiteraard is dan de laatste stap dat je gaat bepalen hoe je met die bondgenoten in de keten daadwerkelijk in de operationele uitvoering het verschil gaat maken. Dus dat je reis naar die slimme schil vorm krijgt.”

Precies op dat laatste aspect hoopt Tata Steel in beeld te komen.

Jentink en Karlas: “Het is ons aller sociaal-, ecologisch- en maatschappelijk belang om hier in te gaan samenwerken.” De twee zeggen dat de gebouwen van de toekomst ware Powerstations kunnen worden.
Bovendien kunnen gebouwen worden gekoppeld tot structurele netwerken voor opwekking en opslag van hernieuwbare energie. Het surplus aan oppervlakten wordt aan elkaar gekoppeld; precies daar wordt de ecologische en economische winst behaald. En daarmee mede de opmaat voor een circulair gebouwde omgeving. “Het blijft dus een mooie reis naar de volledig geoptimaliseerde gebouwschil van staal.
Wie gaat er mee?”     

Tekst | Jerry Helmers   Beeld | Tata Steel
Uitgelichte afbeelding: 
Amsterdam Dance en Muziek (A’DAM) Toren – genomineerd voor nationale staalprijs. Voormalig Shell kantoor getransformeerd naar een multifunctioneel gebouw met ComFlor® vloeren van Tata Steel.

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Lees meer over: duurzaam , gebouwschil , Tata Steel

beton en staalbouw partners

3D vakwerkkolommen