Brem Funderingsexpertise B.V. funderingspalen
01:53
21-07-2017

Nieuwe meetmethode integriteit funderingspalen

Voor de fundering van nieuwbouwcomplex De Steltloper zijn vibropalen toegepast. Om de integriteit van deze in-de-grond-gevormde betonnen palen te onderzoeken, zijn Cross Hole Sonic Logging (CSL)-metingen verricht. Hoewel deze methode in het buitenland vaak wordt gebruikt, is deze in Nederland nog vrij nieuw als het gaat om toepassing bij relatief slanke betonnen funderingspalen.

Brem Funderingsexpertise B.V. heeft in opdracht van woningbouworganisatie Wonam B.V. zowel het heitoezicht als de integriteitsmetingen op de funderingspalen uitgevoerd. Dit is gebeurd in nauwe samenwerking met Van Rossum Raadgevende Ingenieurs BV, waarmee Brem al vaker heeft samengewerkt. Bij De Steltloper heeft Voorbij Funderingstechnieken 308 vibropalen gerealiseerd. De zandlaag die voldoende draagvermogen had, zat diep. Vanwege deze bodemgesteldheid en het hoge bouwwerk dat voor een behoorlijke belasting op de palen zorgt, zijn geheide palen toegepast. Albert Moonen van Brem: “Hier moesten palen van veertig en twintig meter lang worden gebruikt. Vanwege deze behoorlijke lengte waren prefab palen geen optie. De vibropalen zijn in de grond gevormd, waardoor je de lengte op het werk zelf kunt bepalen. De kwaliteit van het beton van dit soort palen is natuurlijk nooit zo perfect als wanneer ze in de fabriek worden gemaakt. Daarom is het van belang ter plaatse te meten of de palen aan de gestelde kwaliteitseisen voldoen, door via een sensor akoestische signalen door alle palen te sturen. Digitaal kunnen we dan aflezen of er geen insnoeringen zijn.”

Cross Hole Sonic Logging
Maar de gangbare methode van akoestische paalcontrole heeft zijn beperkingen wanneer de palen te lang zijn en de diameter te groot is. En dat is hier het geval. Moonen: “Omdat getwijfeld werd over de nauwkeurigheid van de akoestische metingen, werd besloten drie ijkpunten te plaatsen. Dat is gebeurd door drie vibropalen verspreid over het werk uit te rusten met Cross Hole Sonic Logging (CSL) buizen. Hierdoor kunnen we middels een CSL-meting checken of de akoestische paalcontrole nauwkeurig genoeg was. Je wilt tenslotte weten of de betonkolom geen afwijkingen heeft en of de homogeniteit van het materiaal voldoet.”

In elke wapeningskorf van de drie vibropalen zijn drie pvc-buizen aangebracht. Deze speciale meetbuizen werden door schuifkoppelingen en rubberen afdichtingen zodanig afgesloten dat er geen water of beton in kon doordringen. Na het storten van het beton zijn de meetbuizen met water gevuld en toen het beton na ongeveer vijf dagen was uitgehard, konden de CSL-metingen worden verricht. Daarvoor werd in één buis een zender en in een andere buis een ontvanger neergelaten. Door de zender en ontvanger gelijktijdig langzaam op te halen, is over de volle lengte van de buizen een scan gemaakt van de homogeniteit van het materiaal tussen de buizen in de vibropaal. Daardoor werden mogelijke gebreken in de paalschacht direct zichtbaar op een computerscherm. Deze meting is in verschillende configuraties van buizen uitgevoerd en de meetresultaten ervan zijn samengevoegd. Dit gaf een volledig driedimensionaal beeld van de paalschacht. En er bleken geen afwijkingen te zijn. Overigens is Brem één van de weinige bedrijven in Nederland die CSL-metingen verricht.

Toezichthouder heiwerk
Volgens Moonen werkte Brem daarnaast als toezichthouder op dit project. “Daarvoor zijn wij bij het heiwerk aanwezig, tellen onder meer de klappen en registreren ze. Zo kun je precies zien hoe de weerstand is en peilen of er genoeg wapening en betonvulling in de palen zit.” Inmiddels zijn het heiwerk en de bijbehorende metingen klaar en kan de aannemer de funderingsbalken gaan installeren.

Tekst: Irene Teunissen     Beeld: Brem Funderingsexpertise B.V. 

Abonneer u op onze nieuwsbrief

beton en staalbouw partners

Soetaert-Soiltech funderingsspecialist boorpalenWindpark Bouwdokken fundament-gereed