02:02
30-01-2015

Nieuwe stationspassage Tilburg ingeperst

Om de alsmaar toenemende reizigersaantallen ook in de toekomst te kunnen verwerken, wordt Station Tilburg grondig verbouwd en uitgebreid met een nieuwe, brede stationspassage onder alle sporen door. De nieuwe passage verbindt bovendien de binnenstad aan de zuidkant met het nog te ontwikkelen gebied Spoorzone aan de noordkant van de stad. Het Belgische Besix heeft tijdens een grote buitendienststelling de 6.600 ton wegende passage keurig ingeperst, alsmede de Willem II Passage op zijn plaats geschoven, een fiets- en voetgangerstunnel 300 meter verderop.

Momenteel maken er volgens ProRail dagelijks 30.000 mensen gebruik van het station in Tilburg. Tegen 2020 zijn er dat ruim 40.000. Het huidige station is niet opgewassen tegen die aantallen. Reden voor ProRail om het station grondig te gaan verbouwen. Via een Europese aanbestedingsprocedure bleek Besix de meest voordelige inschrijver. De Belgische firma is geen onbekende voor ProRail. Zo realiseerde Besix eerder al het station van Barendrecht en station Bijlmer Arena in Amsterdam. Ook bij de verbouwing van de stations van Utrecht en Heerlen is Besix nauw betrokken.

Dodebed
De nieuwe stationspassage is op het terrein aan de noordkant van Station Tilburg grotendeels prefab gebouwd. De passage is 30 meter lang, 40 meter breed en 4,5 meter hoog. “De vloer is 1 meter dik en de wanden 80 centimeter,” vertelt Erik Rombouts van Besix. “Het dek bestaat uit drie onderdelen: een deel ter hoogte van het perron en een trog voor twee sporen aan zowel de noord- als zuidkant. Het dek is als een bak uitgevoerd, waarin de ballast is gestort met bovenop de dwarsliggers en spoorstaven.” De tunnelbak is tijdens een buitendienststelling van zes dagen ingeperst. In die periode zijn eerst ter plaatse de sporen gedemonteerd en ontgraven om het pad voor de passage te effenen. Vanwege het grondwaterniveau en een historische grondwaterverontreiniging is gekozen voor de bewegingstechniek persen, licht Erik Rombouts toe. “De bak is ingeperst. Daartoe is een dodebed aangelegd, een reactielichaam van betonnen gordingen, damwanden, ankers en grond, waartegen de vier vijzels zich konden afzetten.”

Bentoniet
De tunnelbak is tot op de millimeter nauwkeurig over het zandbed zestig meter verplaatst met een snelheid van 2 meter per uur. Om de wrijving met het zandbed te verminderen werd volgens Erik Rombouts een bentonietmengsel onder hoge druk onder de vloer gebracht dat fungeerde als glijmiddel. De nieuwe passage ligt inmiddels keurig op zijn plek. En dat geldt ook voor de Willem II Passage, een paar honderd meter verderop. “Deze fiets- en voetgangerstunnel hebben we ook prefab naast het spoor gebouwd, maar kon wel ingeschoven worden. De tunnel is 12 meter breed, 10 meter lang en 4,5 meter hoog. Twee moten zijn geprefabriceerd en twee moten zijn in het werk geconstrueerd. Vanwege de bepekte ruimte konden de geprefabriceerde moten niet achter elkaar worden gebouwd met als gevolg dat één moot eerst dwars geschoven moest worden, alvorens deze langs ingeschoven kon worden.”

Buitendienststelling
Het tijdstip waarop de passage en tunnel ingeperst en ingereden dienden te worden, is volgens Erik Rombouts drie jaar geleden al gepland. “De hele planning is hierop afgestemd. Vanwege onvoorziene omstandigheden nog voorafgaand aan de uitvoering zijn we pas later kunnen starten aan de prefabricagewerkzaamheden van de tunnelmoten, terwijl de buitendienststelling niet werd verschoven. We hebben dus met man en macht gewerkt, 24 uur per dag, 7 dagen per week om alles tijdig af te ronden voor het grote moment.” Door de nieuwe passage krijgt Station Tilburg ook aan de noordzijde een entree. Tegelijk met de renovatie wordt ook de toegankelijkheid voor mindervaliden sterk verbeterd. In de nieuwe passage komen liften en roltrappen naar alle perrons. Daarnaast is in de nieuwe passage ruimte gereserveerd voor kwalitatief hoogwaardige winkel- en horecavoorzieningen, wordt er een nieuwe bewaakte fietsenstalling gebouwd onder het postperron en komt er een onbewaakte fietsenstalling op het postperron.

 

Tekst: Roel van Gils   Beeldmateriaal: Besix

Abonneer u op onze nieuwsbrief

beton en staalbouw partners