Platform over beton en staal in de bouw
Nieuwe Verbinding N69: Integrale mix van verbinding, duurzaamheid en innovatie
Beekdalbrug Run.

Nieuwe Verbinding N69: Integrale mix van verbinding, duurzaamheid en innovatie

Een schonere en veiligere weg, een vlottere doorstroming, minder sluipverkeer en een fraaiere omgeving. Dát zijn de speerpunten die door diverse partijen zijn gelanceerd rondom de totaaloplossing Grenscorridor N69. Het in 2025 op te leveren programma is een integraal geheel van maatregelen met als doel om de leefbaarheid en bereikbaarheid in het gebied tussen Eindhoven en de Belgische grens te optimaliseren. Concreet gaat het om een oplossing voor regionaal en lokaal verkeer die tevens de ruimtelijke kwaliteit naar een hoger niveau tilt. Christophe van der Maat (gedeputeerde Mobiliteit, Financiën en Organisatie van de provincie Noord-Brabant), Michel Bekooy en David Vermeire (respectievelijk projectmanager en directeur bij hoofdaannemer Boskalis) laten hun licht schijnen op een breed gedragen programma dat onder meer zal leiden tot de duurzaamste weg van Brabant.

Tekst | Chris Elbers  Beeld | Boskalis/Wim Roefs

Christophe van der Maat, gedeputeerde Mobiliteit, Financiën en Organisatie van de provincie Noord-Brabant. (Beeld: Wim Roefs)

Christophe van der Maat, gedeputeerde Mobiliteit, Financiën en Organisatie van de provincie Noord-Brabant. (Beeld: Wim Roefs)

De Grenscorridor N69 betreft het gebied van Eindhoven tot aan België, en van Eersel en Veldhoven tot aan Heeze-Leende. Een omvangrijke zone waarbinnen een goede bereikbaarheid en doorstroming van cruciaal belang is voor de Brainportregio. Voor de provincie Noord-Brabant aanleiding om binnen het gebied een nieuwe weg aan te leggen die met name het vrachtverkeer om Waalre en Valkenswaard zal leiden. “De aanleg van het tracé, dat loopt vanaf de Luikerweg ten zuiden van Valkenswaard naar de A67 onder Veldhoven, is inderdaad het hoofdpunt binnen het geheel”, aldus Van der Maat. “Maar het gaat verder, veel verder. Dit programma, waarvoor de afspraken al in 2012 zijn vastgelegd in een gebiedsakkoord, is een integraal, duurzaam en breed gedragen geheel waarin we in hechte samenwerking met diverse gemeenten, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Waterschap De Dommel en ZLTO ook een aantal nulplusmaatregelen en gebiedsimpuls-initiatieven zullen meenemen. Met een nieuw stuk asfalt alléén zijn we er niet. Het is ook belangrijk dat we vanuit de bestaande natuur- en wateropgaven inzetten op een duurzame toekomst voor de landbouw en een versterking van de natuur. Met andere woorden, we leggen samen een integraal aangevlogen puzzel met als primair doel het verbeteren van de verkeersveiligheid en leefbaarheid in de dorpen waar de N69 nu nog doorheen gaat. Het integrale karakter van het programma is ook de reden dat we uiteindelijk tot een breed afsprakenpakket zijn gekomen. Daarbij wordt voortdurend gekeken naar wie wat het best kan uitvoeren. Dat heeft geleid tot een omvangrijk en divers getint traject dat sinds de totstandkoming in 2015 behoorlijk wat tijd heeft gevraagd om daadwerkelijk van start te kunnen gaan. Zo zijn er wat vertragingen geweest en hebben we een aantal aanpassingen moeten doen. Na een gedegen voorbereiding is eind vorig jaar de eerste schop voor het tracé de grond ingegaan. Nu is het zaak om de doelstellingen richting de toekomst fasegewijs te realiseren.”

Kwaliteit

Het zetten van de eerste projectstappen stemt Van der Maat tot grote tevredenheid. Tegelijk is hij zeer content met het feit dat de kwaliteit die in het gebied wordt nagestreefd in de volle breedte is vertaald in de aanbesteding. “De nieuwe N69 moet de meest groene en duurzame weg van de provincie worden”, zegt hij. “Dat streven zie je onder meer terug in het hergebruik van allerlei materialen en in de toepassing van een innovatieve asfalt deklaag.  

De inpassing van de weg in het geheel door hoofduitvoerder Boskalis gebeurt dus ook echt op een manier die de kwaliteit van het gebied naar een hoger niveau zal tillen. En daarvan kan iedereen de vruchten plukken. Kijk, er blijven altijd mensen die zeggen dat de weg er niet hoeft te komen. Ik ben er echter van overtuigd dat straks iedereen de grote voordelen van de nieuwe verbinding ziet én ondervindt.”

Een overzicht van het tracé.

Een overzicht van het tracé.

Één geheel

De door Boskalis omarmde duurzaamheidsprincipes komen één-op-één terug tijdens de realisatie van de 8,5 kilometer lange weg en een dertiental kunstwerken, waarvan de oplevering eind 2021 is gepland. “Energiereductie, hergebruik van materialen en leefbaarheid, drie belangrijke pijlers van ons duurzaamheidsbeleid, komen binnen dit project prachtig samen”, aldus Vermeire. “Wat dat laatste aspect betreft proberen we tijdens de aanleg van de nieuwe N69 de ruimtelijke kwaliteit van het gebied significant te versterken.” De beleving van het landschap in zijn algemeenheid en de beide beekdalbruggen in het bijzonder dient zoveel als mogelijk te prevaleren boven de weg. Dat doet Boskalis door de weg en de kunstwerken als het ware in het landschap te ritsen en zoveel mogelijk te laten aansluiten op de bestaande natuurlijke elementen. Bos, water, landbouwgronden én weg moeten één geheel worden. “Om dat te bereiken, brengen we ook verschillende duurzame oplossingen in”, zegt Bekooy. “Neem bijvoorbeeld de twee grote beekdalbruggen op het tracé. De hart-op-hart-afstand, de spreidstand van de pijlers en de boogstraal van de dekken zijn geoptimaliseerd ten behoeve van maximale transparantie en doorzicht. Dit zorgt ook voor de slanke vorm van beide kunstwerken, een bewuste keuze die tevens een flinke reductie van cement oplevert.” Een andere belangrijke bijdrage leveren de zonnepanelen die geïntegreerd zijn in het leuningwerk, waardoor de weg energieneutraal wordt.

Folieconstructie verdiepte ligging Molenstraat.

Folieconstructie verdiepte ligging Molenstraat.

CO2-besparing

Eenzelfde winst wordt behaald door voor de twee verdiepte liggingen in plaats van beton een speciale folie te gebruiken om het grondwater te weren. Een aanzienlijk kortere doorlooptijd is een extra kers op de taart. Daarnaast wordt een deel van de gekapte bomen hergebruikt voor onder meer brugleuningen, meubilair en afscheidingen. “Met deze nieuwe N69 willen we komen tot de groenste en duurzaamste weg van Brabant”, verwoordt Bekooy andermaal de ambities. “De daartoe uitgerolde initiatieven moeten uiteindelijk een besparing opleveren van zo’n 6.800 ton CO2. Nu, ongeveer halverwege het project, liggen we prima op koers. En ook qua planning lopen we ondanks de coronamaatregelen met onze 150 medewerkers tellende werkploeg op schema.”

Innovatieve asfalt deklaag.

Innovatieve asfalt deklaag.

Vrijheid

Bij Boskalis zijn ze lovend over de samenwerking met de provincie Noord-Brabant. “Het is mooi om te zien hoe je elkaar rondom een dergelijk project kunt stimuleren en versterken om tot resultaat te komen”, zegt Vermeire. “Daaruit blijkt maar weer eens dat je elkaar nodig hebt en de ruimte moet geven. Daarover wat ons betreft niets dan lof. De provincie heeft ons alle gelegenheid gegeven om met innovaties te komen. Een voorbeeld hiervan zijn de twee proefvakken op het traject, met een innovatieve geluidsreducerende asfalt deklaag bestaande uit een hoog percentage gerecycled asfalt én een innovatief nieuw bindmiddel. Dit bindmiddel is voorzien van een verjongingsmiddel voor de regeneratie van het oude asfaltgranulaat en is toepasbaar bij een 30°C lagere productietemperatuur. Dit zorgt weer voor een lagere CO2-uitstoot. De innovatieve deklaag hebben we in ons eigen laboratorium mogen ontwikkelen voor praktijktoepassing. Een toeleverancier een dergelijke vrijheid geven, dat durft niet iedereen. Petje af, dus.”

Kijk voor meer informatie over de gebiedsopgave Grenscorridor N69 en de aanleg van de nieuwe weg op www.grenscorridorn69.nl.    

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details