NVAF logo-RGB
01:46
11-07-2017

De NVAF is volop in beweging

De Nederlandse Vereniging Aannemers Funderingswerken (NVAF) mag dan wel al zeventig jaar bestaan, de ondernemersvereniging van Nederlandse aannemers in de funderingswereld is springlevend. Dat zeggen voorzitter Ton Groeneweg en Jaap Estié, sinds 1 januari als nieuwe directeur de kartrekker van het collectief. “Naast het ontplooien van allerlei activiteiten gaat onze vereniging zich nóg meer dan voorheen manifesteren”, aldus Estié. “Naar onze leden, maar ook richting overheidsinstanties, bouwbedrijven en collega-brancheorganisaties.” 

Met 61 uitvoerende funderingsbedrijven en twaalf geassocieerde leden is vrijwel elke zichzelf respecterende funderingsondernemer aangesloten bij de NVAF. “We richten ons op zaken die onze leden individueel niet of moeilijk kunnen bewerkstelligen”, aldus Groeneweg. “Daarbij kun je denken aan onder meer algemene voorwaarden, veiligheidseisen, machinerichtlijnen, opleidingen, Europese vertegenwoordiging in de EFFC, Arbo- en milieurichtlijnen, deelname aan normcommissies en TCVT. Daarnaast zijn binnen de NVAF diverse contactgroepen actief, die de leden in staat stellen om elkaar op hun specifieke vakgebied te ontmoeten en kennis te delen over bijvoorbeeld waterbouwkundige funderingswerken, damwanden, in de grond gevormde funderingen en microtechnieken. Verder bieden we met onze actieve jongerenafdeling Jong NVAF de binnen de funderingsbranche werkzame junior-functionarissen een podium om elkaar te treffen, ervaringen uit te wisselen en te netwerken met leeftijdsgenoten.”

NVAF Ton Groeneweg

ACTUEEL
De leden van de NVAF zijn actief binnen diverse kennisplatforms. Daarvan is SBRCURnet het bekendst. “Uit deze deelname is recentelijk de richtlijn Begaanbaarheid van Bouwterreinen voortgekomen”, vervolgt Groeneweg. Een ander wapenfeit van de vereniging is het onlangs uitbrengen van de richtlijn voor funderingswerk in de publieke omgeving. “Daarbij is vooral veel aandacht voor de beheersing van veiligheidsrisico’s rondom funderingswerkzaamheden”, aldus Estié, als voormalig directeur van NVAF-lidbedrijf Sterk Heiwerken en bestuurslid geen onbekende in de funderingswereld.

NVAF Jaap Estie

UNIEKE ROL 
De funderingssector geldt als een specialistische en innovatieve branche. Tegelijk echter zijn opdrachtgevers zich vaak onvoldoende bewust van de unieke rol die funderingswerkzaamheden spelen in de bouwketen, meent Estié. Als opvolger van Henk de Koning, die maar liefst 42 jaar namens de NVAF actief was, ziet hij het dan ook als één van zijn taken om de gaande innovatiedrift binnen de sector intensiever over de bühne te brengen én te verzilveren. “Boven de grond zijn de zaken redelijk te overzien, maar onder de grond is vaak sprake van het grote onbekende. Een goede fundering is de basis van elk gebouw. Zonder een goede basis geen goed gebouw, zo simpel is het. De bij ons aangesloten funderingsaannemers hebben in de afgelopen jaren qua vernieuwing van producten en machines forse investeringen gedaan. Daarvoor verdienen ze ook een goede plaats in de bouwketen met een dito prijs. Internationaal is de expertise van Nederlandse funderingsbedrijven zeer gevraagd en verschillende NVAF-leden zijn op bouwplaatsen in de ons omliggende landen actief.”

JUBILEUM
Een snelle rekensom leert dat de in 1947 opgerichte en volgens het motto ‘Bouwen aan betrouwbaarheid’ werkende NVAF dit jaar zeventig jaar bestaat. In dat kader vond er voor de leden op 17 en 18 juni in Egmond aan Zee een jubileumbijeenkomst plaats. Op 12 september wordt in samenwerking met de Betonvereniging het evenement Beton en Funderingen georganiseerd. Behalve aandacht voor het jubileum zal daarbij tevens het Zilveren Heiblok worden uitgereikt aan iemand met grote verdiensten voor de funderingsbranche.

Kijk voor meer informatie over de NVAF op www.funderingsbedrijf.nl

Tekst: Chris Elbers     Beeld: NVAF

Abonneer u op onze nieuwsbrief

beton en staalbouw partners

Stafa verbindingstechniekGrindpaal keller