01:58
24-08-2018

De Pen | Luc Baltus, algemeen directeur VDR Bouwgroep en initiator Nexteria

‘Door niet langer te bouwen voor ‘de eeuwigheid’ creëren we flexibiliteit voor de toekomst’

Robert Kwintenberg schreef het al in de vorige uitgave van De Pen: ‘Circulair denken en doen, dat is de richting voor de komende jaren’. Dat is een uitspraak waar ik volledig achter sta en met Nexteria brengen we het al in de praktijk. Het is tijd om álle stakeholders op scherp te zetten. 

In de bouw zijn we gewend om snel aan de vraag te voldoen. We bouwen zoals we altijd deden: betrouwbaar, snel en volgens de regels. Het liefst gebouwen die ‘eeuwig’ blijven staan. Het is ook onze corebusiness: het realiseren van bedrijfshuisvesting in verschillende marktsegmenten, met veel aandacht voor duurzaamheid. We bouwen volgens de hoogste normen van BREEAM en focussen ons op de EPG- (BENG, vanaf 2019) en MPG-maatregelen. 

Ik denk dat we in de bouw veel verder moeten gaan
De algemeen heersende gedachte is op dit moment: als we minder energie verbruiken en materialen gebruiken die lang meegaan, kunnen we langer met onze grondstoffen doen. Maar is dat wel echt duurzaam? We moeten ons niet alleen richten op de gebouwen en locaties die nu nodig zijn, maar moeten juist rekening houden met wat er overblijft als we het gebouw niet meer nodig hebben. Dus denken we al bij het ontwerp na over het einde van de gebruiksduur…. Wat gebeurt er als de gebruiker behoefte heeft aan iets anders? Als het pand niet langer meer voldoet aan de wensen? Revitalisatie of modernisatie, volgens de eisen die de tijd dan stelt, is slechts uitstel van executie: het onvermijdelijke moment komt dat het pand leeg staat. Gebouw en schaarse grondstoffen gaan verloren. De omgeving verpaupert….

Andere schaarste
Dat woord ‘grondstoffen’ bestaat uit twee delen: ‘grond’ en ‘stoffen’. Voor de ‘stoffen’ zijn al veel manieren bedacht om met de schaarste ervan om te gaan. Er bestaat een veelheid aan maatregelen om het verbruik van fossiele brandstoffen en de CO2-productie terug te dringen. We recyclen en verduurzamen. Circulair Bouwen gaat echter verder: het hergebruiken van materialen, het minimaliseren van materiaaldevaluatie en het voorkomen van restafval staan centraal. De groei van de economie en de vraag naar bedrijfshuisvesting legt echter een claim op hét schaarstegoed: bouwgrond.

Het stuk dat we goed kunnen bewonen wordt steeds voller en we zullen de ruimte die we hebben veel efficiënter moeten gebruiken. Hier ligt een schone taak voor de overheid: ga op een maatschappelijk verantwoorde manier met je grondbeleid om. Ook bij bouwprojecten. De grond gaat zo bijdragen aan een circulaire manier van ontwikkelen en bouwen. 

Circulair denken en doen
Circulair Bouwen betekent dus ook Circulaire Gebiedsontwikkeling. Dit vraagt om innovatieve, creatieve ideeën van alle samenwerkende partners en maakt het mogelijk om te voldoen aan de Cradle-to-Cradle-uitgangspunten. Gemeenten en centrale overheid behouden zo hun zeggenschap over de bestemming van gronden. Gronden die dan weer in te zetten zijn voor nieuwe ontwikkelingen. Zo gaan we naar een businessmodel waarbij leveranciers (mede)verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit en herbruikbaarheid van hun producten. En maken we afspraken over het terugnemen van materialen en grond, bij het einde van de gebruiksduur van het pand. 

Door niet langer te bouwen ‘voor de eeuwigheid’ creëren we flexibiliteit voor de toekomst. Zo ontstaat een marktmechanisme dat gebaseerd is op goed rentmeesterschap en niet louter op korte termijn winsten. Want alleen samen kunnen we onze omgeving goed en schoon achterlaten voor volgende generaties. En blijft er ruimte voor iedereen…

Ik geef De Pen door aan… Edo Peet, MVO Manager bij Bruil

De Pen
Luc Baltus, algemeen directeur VDR Bouwgroep en initiator Nexteria

Abonneer u op onze nieuwsbrief

beton en staalbouw partners

Utrecht CentraalStaalbewerkings­machines