Meander Medisch Centrum prefab klimaatvloer
02:07
21-01-2016

Prefab klimaatvloeren voor nieuw Meander Medisch Centrum

Het nieuwe Meander Medisch Centrum van Amersfoort is een ziekenhuis van een geheel nieuwe orde. De mens staat centraal in een zogenaamde ‘healing environment’ met uitsluitend eenpersoonskamers en een comfortabel binnenklimaat. Dat laatste wordt bereikt met klimaatvloeren die op een handige manier gebruikmaken van de massa van het gebouw, ook wel thermische activering genoemd.

Het Meander Medisch Centrum dat eind 2013 officieel in gebruik is genomen, huisvest op een vloeroppervlakte van ruim 100.000 m² BVO een groot aantal functies, waaronder diverse OK’s, poli’s en verzorgingsplaatsen, maar ook kantoren en een parkeerlaag. “Duurzaamheid stond centraal in het Programma van Eisen”, begint Hennie van Pinxteren, Manager Techniek bij het Meander Medisch Centrum. “Dat is ook de reden dat we samen met de installatieadviseur DGMR voor de nieuwbouw de mogelijkheden hebben bekeken van betonkernactivering.”

Constant binnenklimaat
Gezien de functie van het gebouw, liggen er heel specifieke eisen aan ten grondslag. VBI, expert op het gebied van draagconstructies met focus op kanaalplaatvloeren, heeft aan de hand van deze eisen advies uitgebracht over waar de prefab klimaatvloeren met betonkernactivering toegepast konden worden. “Ruim 40.000 m² vloeroppervlak is uitgevoerd met kanaalplaatvloeren, waarvan 22.000 m² klimaatvloeren zijn”, vertelt Peter Musters, Adviseur Bouwconcepten van VBI. “Deze oplossing kwam in de overwegingen van DGMR beter naar voren dan een systeem met klimaatplafonds, zowel in de kostenoverwegingen als in het comfort en de overschrijdingsuren. Betonkernactivering is beter in staat om een constante binnentemperatuur te realiseren. De massa die in de beton zit, is met relatief weinig energie te activeren om vervolgens te kunnen verwarmen of koelen. Daarnaast maken we gebruik van de mogelijkheid om energie te onttrekken aan de bodem of de omgeving met behulp van een WKO-installatie.” Van Pinxteren: “De WKO-installatie is uitgerust met tweemaal twee bronparen van 210 m³/uur, drie warmtepompen van 600 kW en één warmtepomp van 800 kW die hoofdzakelijk wordt gebruikt voor koeling.”

Grote overspanningen mogelijk
VBI leverde hier de klimaatvloeren in drie typen. Musters: “Afhankelijk van het type klimaatvloer kunnen we overspanningen realiseren tot ruim 16,5 meter. In het Meander Medisch Centrum zijn met name klimaatvloeren van 260 mm en 320 mm dikte toegepast, met een maximale lengte van ruim 11,5 meter.” Er kan gekozen worden om de klimaatleidingen vanuit een koppeldoos via de plafond- of de vloerzijde (in leidingsleuven) aan te sluiten op de verdelers, vertelt hij. “De registers voor het thermisch activeren van de vloer kunnen door middel van zonering afgestemd worden op de situering in het gebouw. De techniek die is verwerkt in dit gebouwconcept is bovendien eenvoudiger en minder onderhoudsgevoelig vergeleken met conventionele koel- en verwarmingsinstallaties door integratie in de constructie. In additionele ventilatie is voorzien om de lucht in de ruimten te verversen.”

Zelfregulerend vermogen
Klimaatvloeren bieden volgens Musters een comfortabele manier van klimatisering. “Dat komt met name omdat het systeem niet werkt op basis van convectie, maar op basis van straling vanuit een groot plafondoppervlak. Voor het verkrijgen van een aangenaam binnenklimaat vormt de koudevraag de hoofdmoot in het Meander Medisch Centrum. Daarom zijn de registers voor koelen onderin de klimaatvloer aangebracht. De koelcapaciteit is zo aanmerkelijk groter dan wanneer de leidingen zich in de druklaag of afwerkvloer bevinden. Betonkernactivering heeft bovendien een heel sterk zelfregulerend vermogen. De vloermassa vertraagt de opbouw van warmtelast en topt van nature de pieken af. De warmtelast-overschotten worden gebruikt om het atrium te verwarmen.”

Kenmerkend voor het bouwproces met prefab klimaatvloeren zijn volgens Peter Musters de snelle doorlooptijd en de geringe overlast op de omgeving dankzij minder arbeid en coördinatie in het bouwproces. “Ook de kwaliteit is gegarandeerd. Tevens is het mogelijk om leidingsleuven aan te brengen in de vloeren ten behoeve van allerhande leidingwerk, waardoor de totale vloerdikte en dus ook de gebouwhoogte beperkt blijft. En dat alles resulteert in een comfortabel gebouw met een goed binnenklimaat en een laag energieverbruik met weinig CO2-uitstoot.”

Tekst: Roel van Gils | Beeld: Dirk Verwoerd / Atelier PRO

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Lees meer over: klimaatvloeren , prefab , project

beton en staalbouw partners

Kaal Masten