01:45
09-01-2018

Prinses Amaliaviaduct Maasvlakte 2 Rotterdam | Wapening 3D/BIM ontwerpen, uniek in Nederland

De wapening van project Prinses Amaliaviaduct op de Maasvlakte 2 is ontworpen met behulp van 3D/BIM. Deze werkwijze die veel voordelen biedt, is vrij uniek in Nederland.

Bij de ingebruikname van Maasvlakte 2 is destijds gekozen voor een gelijkvloerse kruising op de Maasvlakteweg ter hoogte van de Prinses Amaliahaven. Daar komen verschillende wegen samen, evenals een spoorlijn. Omdat de bedrijvigheid, en daarmee ook de verkeersdrukte op Maasvlakte 2 toeneemt, is het belangrijk dat de containerterminals ook in de toekomst bereikbaar blijven. Daarom heeft eigenaar en opdrachtgever Havenbedrijf Rotterdam besloten de gelijkvloerse kruising te vervangen door een ongelijkvloerse kruising: het Prinses Amaliaviaduct. Een project dat uit het Maasvlakteviaduct en het Spoorviaduct bestaat en door Boskalis Nederland als hoofdaannemer wordt gerealiseerd.

3D/BIM
Om de wapeningstekeningen voor beide viaducten te maken, heeft Boskalis Nederland STAALIS Engineering ingeschakeld. STAALIS is ontstaan door een samenwerking tussen CLAFIS Ingenieus en wapeningsleverancier Spanberg, een buigcentrale die wapening produceert en op locatie aanbrengt. STAALIS houdt zich bezig met het gehele wapeningstraject, van ontwerp tot en met de uitvoering. Jeffrey Man, projectcoördinator bij STAALIS vertelt dat zij al vanaf de DO-fase bij het project betrokken zijn. “Omdat wij tot de weinigen in Nederland behoren die dit kunnen, heeft STAALIS voor dit project een 3D-wapeningsmodel vervaardigd. Dit maakt clashes en complexe knelpunten inzichtelijk, zodat ze tijdig opgelost kunnen worden.” De andere betrokken partijen hebben hun eigen modellen eveneens in het 3D/BIM-programma gemaakt, waardoor de informatie van alle disciplines gebundeld is. Daarmee is het tevens een goede manier om de kwaliteit te borgen voor de hoofdaannemer en opdrachtgever.

“Het voordeel van een 3D-wapeningsmodel is dat dit automatisch wordt ingelezen in de buigmachine,” vervolgt Man. “Omdat de machine zelf de productie aanstuurt, worden menselijke fouten geminimaliseerd. Het maken van een 3D-model kost tijd en energie, maar de doorlooptijd van het geheel is sneller en faalkosten in de uitvoering worden verminderd. Bij het 3D modelleren van het wapeningsmodel in Allplan is eveneens rekening gehouden met de bouwfasering. Zo is voor beide viaducten het 3D-wapeningsmodel voorzien van codering ten behoeve van Systems Engineering (Relatics & NavisWorks), waardoor ook de planning aan het model gekoppeld is, de zogenaamde 4D-planning.”

Verwerken in 3D/BIM
Bij het 3D modelleren van het wapeningsmodel komen diverse aspecten aan bod. Door 3D-weergave van beide viaducten is duidelijk te zien waar het leidingwerk of de in te storten voorzieningen zich bevinden. Zo worden voor het dek van het Maasvlakteviaduct voorspankabels gebruikt. Wanneer die kabels aangespannen worden, rusten er enorme krachten op het uiteinde van het dek waardoor er plaatselijk meer wapening nodig is. Dit zijn cruciale plekken om 100% clash-vrij te modelleren. Verder bezitten beide viaducten vleugelwanden die verbonden zijn aan het dek en de wanden. Doordat de vleugelwanden aansluiten op meerdere bouwfaseringen worden er voor de verbinding doorkoppelstaven gebruikt. Dit wordt eveneens inzichtelijk tijdens het 3D modelleren. ”Omdat er tijdens het modelleren met veel aspecten rekening moet worden gehouden, is het extra uitdagend het allemaal passend te maken”, aldus Roy Nieuwenburg, 3D modelleur bij STAALIS.
Op dit moment worden beide viaducten in uitvoering gebracht. Spanberg is inmiddels bezig met het aanbrengen van de wapening. Daarna wordt het beton gestort en volgt de bovenbouw.

Tekst: Irene Teunissen Beeld: STAALIS Engineering

Abonneer u op onze nieuwsbrief

beton en staalbouw partners

Trimble