01:44
02-09-2015

Software special | Efficiënter dimensioneren van prefab betonnen systeemvloeren

Voor het technisch ontwerp van prefab systeemvloeren heeft Matrix Software een nieuw concept ontwikkeld. Het automatiseert vaak voorkomende berekeningen en is naadloos te integreren met de CAD-software van de tekenkamer.

Leveranciers van prefab betonnen systeemvloeren produceren jaarlijks heel wat vierkante meters vloer. Daar gaan de nodige uren teken- en rekenwerk aan vooraf. “Een groot deel van de vloeren is niet bijzonder complex en vaak repeterend”, aldus directeur Heico Heuver. “Toch moet elke vloerplaat getekend en elke vloerplaat berekend worden. In onze ogen is hier nog het nodige voordeel te behalen door middel van automatisering.”
Matrix heeft afgelopen jaar de rekensoftware MatrixFrame uitgebreid met opties voor onder andere willekeurige meerlaagse wapening, voorspanning, ontwerpen op doorbuiging en toetsing op brand. In samenwerking met IT-Concreet, leverancier van IC-Prefab, en met Construsoft, leverancier van Tekla Structures, is een naadloze interface in ontwikkeling. Tekenaars kunnen dan met één druk op de knop één of meerdere vloervelden tegelijk berekenen. Als een berekening voldoet, kan de tekenaar direct verder met het detailleren van de wapening. Als een vloerveld niet voldoet, kan de berekening direct aan een constructeur worden voorgelegd. “Hiermee wordt het merendeel van de technische berekeningen geautomatiseerd verwerkt. De constructeur hoeft zich dan alleen nog maar bezig te houden met de zaken waarvoor zijn kennis echt nodig is.”

Het nieuwe concept van geïntegreerd tekenen en rekenen wordt momenteel geïmplementeerd en verder ontwikkeld bij De Hoop Pekso en Dycore. Heuver is enthousiast over de eerste behaalde resultaten: “We merken dat de tijd die nodig is voor het invoeren van een berekening en het vertalen van de uitvoer naar de tekening fors is teruggelopen. Dat is een groot voordeel. En ook dat de kans op fouten afneemt. We hebben hier nog geen metingen naar gedaan, maar het lijkt meer dan evident.”

Open BIM
“BIM brengt zich mee dat bouwpartners digitaal informatie met elkaar uitwisselen, maar ook dat bouwpartners goede werkafspraken maken en nauw samenwerken”, stelt Heuver. “Voor softwareleveranciers geldt in feite hetzelfde. Om informatie digitaal tussen teken-, reken- en andere soorten software uit te kunnen wisselen, moet je goed met collega-softwareleveranciers samenwerken en openstaan voor elkaars oplossingen en ideeën.” De digitale informatie-uitwisseling van MatrixFrame is gebaseerd op open standaarden zoals XML en IFC. Op basis van deze open standaarden ontwikkelt Matrix de aansluiting met onder andere IC-Prefab en Tekla Structures. Heuver: “Maar met hetzelfde gemak kunnen we ook aansluiten op andere softwaretoepassingen. Ook kunnen gebruikers er voor kiezen om zelf de aansluiting met eigen software te ontwikkelen. Zo hebben ingenieursbureau Vericon en adviesbureau Wijcon zelf een koppeling met MatrixFrame tot stand gebracht op basis van deze open standaard.”

Vloersystemen
Het nieuwe MatrixFrame concept is ontwikkeld voor de kanaalplaatvloeren en de breedplaatvloeren. Het plan is om aansluitend andere vloersystemen zoals ribbenvloeren, massieve plaatvloeren en balkbodems te gaan ondersteunen. Daarnaast leent het concept zich ook voor andere constructieonderdelen, zoals kolommen en wanden. “En dat hoeft zich niet te beperken tot beton. Ook constructies uitgevoerd in staal of hout of een combinatie van alle materialen lenen zich voor deze aanpak”, stelt Heuver. “Maar eerst richten we ons op een succesvolle implementatie bij De Hoop Pekso, Dycore, Wijcon en Vericon.”

Abonneer u op onze nieuwsbrief

beton en staalbouw partners