Platform over beton en staal in de bouw
SPECIAL | Meer grip en minder fouten met IFC

SPECIAL | Meer grip en minder fouten met IFC

De productie van prefab betonelementen op maat wordt complexer. Niet alleen de elementen zelf worden complexer, maar ook de levering moet steeds meer just-in-time. Het zwaartepunt van het bouwproces verschuift daarmee van de bouwplaats naar de fabriek. Met de inzet van IFC kunnen betonproducenten hierop inspelen. 

Bestonden prefab betonelementen vroeger enkel uit beton en wapening, we zien nu dat steeds meer onderdelen in het element worden verwerkt, zegt Bert-Jan Haarkamp van softwareleverancier Profity. “De productie van complexere elementen vraagt om een zorgvuldige voorbereiding. Goed gebruik van ontwerpinformatie bij de voorbereiding van de productie voorkomt fouten. Fouten die niet alleen geld kosten, maar ook vertragingen kunnen veroorzaken. De inzet van IFC zal een belangrijke rol spelen in het garanderen van de juiste informatie.” Industry Foundation Classes (IFC) is een neutraal en open bestandsformaat voor het uitwisselen en delen van specifieke BIM-informatie (modelobjecten en hun eigenschappen) tussen de verschillende softwareapplicaties van partijen in het bouwproces. IFC is onafhankelijk, waardoor niemand gebonden is aan een bepaald softwarepakket. 

Doorlooptijden in de bouw moeten steeds korter. “Dit vraagt om steeds meer nauwkeurigheid in de planning en minder fouten bij de aanlevering van prefab betonelementen op de bouwplaats. Dit is mogelijk als de productievoorbereiding verbetert. Ook hierbij kan de inzet van IFC helpen.”

Profity Prefab is standaard software voor de tekenkamerplanning, productieplanning en vrachtplanning van prefab betonelementen op maat. Haarkamp: “De input voor de planning komt vrijwel altijd uit een CAD-pakket. Werd in het verleden 2D-informatie aangeleverd via bijvoorbeeld Excel, intussen wordt steeds meer gebruikgemaakt van uitwisseling op basis van 3D-informatie in IFC-formaat. Veel prefab-betonproducenten werken intussen met een CAD-pakket dat 3D-uitwisseling van informatie op basis van het IFC-formaat ondersteunt. Denk hierbij aan Allplan, Tekla of Revit. Dit maakt het planningsproces een stuk minder foutgevoelig, inzichtelijker en eenvoudiger. Ook worden ontwerpfouten sneller getraceerd. Alle relevante informatie in de tekening kan 1:1 worden hergebruikt.”

Werd in het verleden 2D-informatie aangeleverd via bijvoorbeeld Excel, intussen wordt steeds meer gebruik gemaakt van uitwisseling op basis van 3D-informatie in IFC-formaat.

Grafisch plannen van montagevolgorde

De Profity Prefab viewer toont per bouwlaag alle elementen. Vervolgens kan heel eenvoudig de montagevolgorde worden aangegeven. Deze vormt de input voor de vracht- en productieplanning. In alle situaties blijft de planner zelf de baas, maar hij wordt in zijn taak optimaal voorzien van (grafische) informatie.

Grafisch plannen van vrachten

Ieder element gaat – liefst just-in-time – naar de bouwplaats. Dit vraagt om optimalisatie van de vrachten. Met Profity Prefab wordt ieder element in een bepaalde vracht gepland. Hierbij kan dankzij de IFC-informatie gebruik worden gemaakt van informatie zoals vorm en gewicht, opstortingen of uitstekende kozijnen, zodat iedere vracht niet alleen qua ruimte en totaalgewicht optimaal wordt benut, maar ook in de juiste volgorde wordt beladen zodat de elementen op de juiste volgorde en op het juiste moment op de bouw kunnen worden aangeboden.

Grafisch plannen van productie 

De leveringsvolgorde is de input voor de productie. De productievolgorde wordt bepaald door diverse factoren, waaronder het optimaal gebruik van tafel- of baanoppervlak, de optimale combinatie en volgorde van de elementen per tafel of baan,  etc..  Ter ondersteuning van de productie kan Profity Prefab de juiste productiedocumenten aanleveren, opnieuw gebruikmakend van de informatie uit het gekoppelde CAD-systeem.

Kwaliteitscontrole

Ook bij de kwaliteitscontrole komt de IFC-informatie van pas. Een nieuwe ontwikkeling is het gebruik van Mixed Reality. Met een tablet of AR-bril kan het te produceren element met behulp van de IFC-informatie geprojecteerd worden op de tafel of baan zodat bekisting en instortvoorzieningen correct kunnen worden geplaatst. Vlak voor het storten kunnen met de tablet of AR-bril foto’s worden gemaakt van de gemixte informatie: 3D-projectie en de daadwerkelijk geplaatste bekisting en instortvoorzieningen. Zo wordt per element voor de stort gedocumenteerd dat het element conform ontwerp is opgebouwd. Na de productie kunnen opnieuw foto’s worden gemaakt van het geproduceerde element in combinatie met het geprojecteerde ontwerp.

Het gebruik van het IFC-uitwisselformaat levert grote voordelen op, resumeert Haarkamp. “Daarnaast zijn de mogelijkheden ervan nog lang niet volledig benut, zoals uit bovenstaande blijkt. Profity Prefab maakt hiervan dankbaar gebruik. Het levert de gebruikers ervan meer grip en inzicht op.”    

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details