Platform over beton en staal in de bouw
Steeds meer betonnen constructies zijn dringend toe aan reparatie
Aanbrengen van de carbonatatieremmende coating na betonherstelling.

Steeds meer betonnen constructies zijn dringend toe aan reparatie

In België zet FEREB (Federatie van specialisten in reparatie, versteviging en bescherming van betonconstructies) zich samen met haar leden in voor duurzame en kwalitatieve betonreparaties. Ze heeft hiervoor een certificatiesysteem uitgewerkt, gebaseerd op de Europese Norm EN 1504. Deze norm beschrijft specificaties inzake identificatie, prestaties en veiligheid van producten en systemen die worden gebruikt voor structurele en niet-structurele betonreparaties.

Diagnose, de basis van een duurzame betonreparatie

De oorzaken van betonschade zijn uiteenlopend. Carbonatatie en chloriden zijn de voornaamste, maar daarnaast kunnen ook chemische invloeden, mechanische belasting, waterinfiltratie of ASR betonschade veroorzaken. Een grondig vooronderzoek of diagnose door een deskundig studiebureau of architect dringt zich daarom op. Zonder degelijke diagnose, welke trouwens wettelijk wordt bepaald volgens de norm EN 1504, is een duurzame betonreparatie niet mogelijk.

Beschermen van de wapening.

Voorbereiding van de ondergrond

Op basis van de diagnose worden de beschadigde oppervlakken van de constructie gedetecteerd en gemarkeerd. Door middel van een drilboor wordt het loszittend en gecarbonateerd beton rondom de wapening verwijderd tot op een diepte van ca. 1 cm achter de wapening. Voor grotere betonreparaties wordt vandaag meer en meer hydrodemolition toegepast. Het beschadigd beton wordt onder hoge waterdruk verwijderd. Voordeel van dit systeem is dat, in tegenstelling tot pneumatische verwijdering, geen trillingen ontstaan in de wapening die eventuele microscheurtjes kunnen veroorzaken in de niet-beschadigde betonstructuur.

Bescherming van de gecorrodeerde wapening

In bijna alle gevallen is de wapening bij betonschade sterk gecorrodeerd. Om verdere corrosie tegen te gaan, wordt de wapening gezandstraald. Dit zorgt voor een optimaal elektrochemisch contact tussen het staal en de herstelmortel. Indien de betondekking dunner is dan ca. 2 cm, dan wordt de wapening extra beschermd door middel van een op cement gebaseerde coating. Daar waar de wapening volledig is doorgeroest wordt, indien structureel nodig, een nieuwe wapening aangebracht.

Indien bij de diagnose betonschade de aanwezigheid van chloriden werd vastgesteld, dienen in de bestektekst specifieke instructies omtrent de hersteltechniek en bijkomende beschermingstechnieken te worden opgenomen. Hierbij moet rekening gehouden worden met de densiteit van de aanwezige chlorides. Ter voorkoming van nieuwe schade wordt hier vaak kathodische bescherming met opofferingsanodes of met opgelegde stroom toegepast.

Hydrodemolition.

Keuze van de herstelmortel

De herstelmortel heeft specifieke eigenschappen in functie van de te herstellen beton en moet het CE-label dragen. De meeste fabrikanten onderwerpen hun producten aan een extra keuring door BCCA voor het bekomen van een BENOR certificaat. Reparatiemortels kunnen zowel manueel als machinaal verwerkt worden. Manuele verwerking wordt meestal toegepast bij kleinere oppervlakken. Voor de grotere projecten maakt men gebruik van spuitmortels of nivelleermortels, waarvoor een aangepaste bekisting moet worden geplaatst. In de praktijk stellen we vast dat meer en meer overgeschakeld wordt op deze innovatieve systemen. Dit gaat niet alleen sneller, maar zorgt ook voor een betere hechting van de mortel.

De hoeveelheid toegevoegd water, de mengtijden en de pauzes tussen de beide mengprocessen zijn bepalend voor de kwaliteit van de reparatiemortel. Tijdens en na de uitvoering van de reparatie dienen de nodige controles te worden uitgevoerd. Zo worden bij het aanmaken van de mortel alle gegevens als identificatienummer, uur van de aanmaak, enz. genoteerd. Tussentijds en na de werken worden er op verscheidene plaatsen hechtproeven uitgevoerd.

Bescherming van de betonconstructie

Een Life Cycle Cost model, gemaakt op basis van projectinformatie en producteigenschappen, geeft een kostenvergelijk tussen betonreparatie in combinatie met een bescherming en betonreparatie zonder bescherming. Dit rapport stelt dat elke euro die geïnvesteerd wordt in bescherming een besparing oplevert van 3 tot 5 euro in terugkerende reparatiekosten. Maar ook dat een gepaste bescherming gemiddeld drie reparatiecycli elimineert binnen de levensduur van de structuur. Zodra de betonreparatie is uitgevoerd, dient er dus een bescherming te worden aangebracht om op termijn nieuwe schade te voorkomen. De bescherming moet in eerste plaats in overeenstemming zijn met de omgevingscondities beschreven in EN 206-1 (betonnorm). NBN EN 1504-2 specificeert dan op zijn beurt de verschillende types van beschermingsproducten.

Diagnose-detectie wapening.

Controle en monitoring

Het duurzaam beheren van betonconstructies door controle en monitoring is een laatste schakel in het proces dat zal leiden tot een duurzaam betonherstel. Voorkomen is uiteraard beter dan genezen. Een permanent beheer door monitoring van betonconstructies kan heel wat leed en vooral kosten besparen. Dankzij controle en monitoring kan men in vele gevallen de evolutie van schade vooraf gaan voorspellen en problemen tijdig detecteren, om op het gepaste moment in te grijpen.

Controle en monitoring van betonconstructies heeft vooral tot doel om de veiligheid en de continuïteit in het gebruik te garanderen. We definiëren hierbij verschillende veiligheidsniveaus welke door de betonschade kunnen worden veroorzaakt. Het kan hier gaan over esthetische schade, niet-structurele of beginnende of ernstige structurele schade.   

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details