Platform over beton en staal in de bouw
Ter voorbereiding op de Wkb: As-built-kwaliteit door opwaardering procescertificaat
De as-built-kwaliteit op projectniveau wordt aantoonbaar.

Ter voorbereiding op de Wkb: As-built-kwaliteit door opwaardering procescertificaat

Nu de invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) steeds dichterbij komt, is de kwaliteit van bouwprojecten belangrijker dan ooit. Zodra de Wkb van kracht is (2023), zijn en blijven aannemers immers aansprakelijk voor de geleverde kwaliteit van hun bouwprojecten. De Wkb-prestatieladder is hierbij een uitstekend hulpmiddel. Deze introduceert een methodiek om kwaliteitsregelingen te waarderen als risicobeheersmaatregel. Kenmerkend voor onafhankelijke certificatie op basis van een kwaliteitsregeling is vertrouwen. Met het KOMO-Wkb-procescertificaat doet KOMO er nog een schepje bovenop.

Het certificaat maakt de risico’s beheersbaar.

Het KOMO-Wkb-procescertificaat houdt rekening met het totale bouwkundige kader waarin een project is gerealiseerd. Dit kan immers per project verschillen. Erik-Jan de Bont van KOMO licht dit toe met een voorbeeld: “Een voordeur moet minimaal 85 cm vrije doorgang hebben. Als op een bouwproject voordeuren in de hoek van een hal worden aangebracht, kunnen die deuren niet volledig open en wordt de vereiste opening niet gehaald. In dit geval moeten hier deuren van 90 cm gemonteerd worden. Bij het registreren van de ‘as-built-kwaliteit’ zal een monteur ook dit soort zaken controleren en vastleggen.”

Met het KOMO-Wkb-procescertificaat is zeker dat tijdens de uitvoering de processen goed zijn uitgevoerd.

As-built-kwaliteit voor KOMO-procescertificaat

De as-built-kwaliteit is de daadwerkelijke kwaliteit van het gebouw bij oplevering. De as-built-kwaliteit op projectniveau is binnen de Wkb-prestatieladder de hoogst bereikbare trede. Bij projecten van dit kwaliteitsniveau zijn de risico’s van het productieproces in de fabriek aantoonbaar beheerst. Eveneens zijn de risico’s van het toepassingsproces op de bouwplaats aantoonbaar beheerst én de as-built-kwaliteit op projectniveau is aangetoond en overgedragen aan de opdrachtgever. 

De kwaliteit van bouwprocessen is geborgd.

Verschillende kwaliteitsregelingen

KOMO kent verschillende kwaliteitsregelingen waarvoor dit al het geval is. Andere kwaliteitsregelingen hebben nog een kleine upgrade nodig om ook de as-built-kwaliteit op projectniveau aantoonbaar te maken ten overstaan van de opdrachtgever en de kwaliteitsborger. Daartoe introduceert KOMO het KOMO-Wkb-procescertificaat (KOMO-procescertificaat met as-built-label). 

Bewijslast vastleggen

De certificaathouder overhandigt de opdrachtgever bij ieder project een dossier. In dit dossier legt de certificaathouder de bewijslast vast over de as-built-kwaliteit van de bouwdelen, installaties of hele bouwwerken binnen het project. Deze bewijslast kan de opdrachtgever gebruiken ten overstaan van de kwaliteitsborger op het betreffende project in het kader van de Wkb. Wanneer de certificaathouder het KOMO-Wkb-procescertificaat bezit, toont hij aan dat zowel aan de voorwaarden voor de toegepaste producten als aan de voorwaarden voor het bouwproces is voldaan én aantoonbaar rekening is gehouden met het bouwkundig kader op projectniveau. De kwaliteitsborger kan uitgaan van de juiste as-built-kwaliteit en hoeft zelf geen bewijs te verzamelen via controles tijdens de bouw. De certificerende instelling beoordeelt steekproefsgewijs of de dossiers correct en naar waarheid worden ingevuld. 

De kwaliteitsborging geldt ook na oplevering.

Certificaathouder bewijst kwaliteit met KOMO-Wkb-procescertificaat

“Deze werkwijze maakt het KOMO-procescertificaat tot een zeer betrouwbaar document over de kwaliteit van het gerealiseerde eindresultaat”, besluit De Bont. “De interne kwaliteit is geborgd door de certificaathouder. En dan geeft het KOMO-Wkb-procescertificaat daarbovenop nog vertrouwen in de juistheid van de door de certificaathouder aangeleverde bewijslast ten aanzien van die kwaliteit. Het KOMO-Wkb-procescertificaat maakt de risico’s voor aannemers uitstekend beheersbaar.”

Een KOMO-procescertificaat opwaarderen naar een KOMO-Wkb-procescertificatie? Neem contact op met een certificatie-instelling waarmee KOMO een licentieovereenkomst heeft.   

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details