Platform over beton en staal in de bouw
THV Leieland voltooit Leiewerken in Harelbeke

THV Leieland voltooit Leiewerken in Harelbeke

Het nieuwe jaar werd afgelopen weekend feestelijk ingezet met de officiële inhuldiging van de Leiewerken op en rond het stuwsluiscomplex in Harelbeke. De Tijdelijke Handelsvennootschap (THV) Leieland van aannemersbedrijven Jan De Nul nv, Herbosch-Kiere nv, Engie Fabricom nv en Aelterman bvba stond in voor het ontwerp en de uitvoering van de werken.

De afgelopen vijf jaar werkte THV Leieland in opdracht van De Vlaamse Waterweg aan de vernieuwing en modernisering van de stuwsluis, vaarweg en de omgeving langsheen de Leie in Harelbeke.

Jan De Nul nv en Herbosch-Kiere nv waren samen verantwoordelijk voor de bouwkundige werken, alsook voor de algemene coördinatie en afstemming van de belangen tussen alle betrokken partijen. Engie Fabricom nv stond in voor de elektromechanische werken, Aelterman bvba voor de staalbouwwerken. Hun nauwe samenwerking leidde tot een optimaal ontwerp en kwaliteitsvolle uitvoering, zowel op nautisch, hydraulisch, technisch, als esthetisch vlak.

Werken in stedelijk gebied

De infrastructuurwerken vonden midden in de stadskern van Harelbeke plaats. Ook kon de Leie tijdens de werken niet gestremd worden. Dit alles had een directe impact op de uitvoeringsmethoden en projectplanning.

THV Leieland koos voor de inrichting van een tijdelijke sluis, zodat de scheepvaart geen hinder ondervond van de werken. Een tijdelijke stuw zorgde ervoor dat er geen wateroverlast was tijdens de werken.

De nieuwe sluis en stuw werden ingepland op dezelfde locatie als de oude voor een optimaal nautisch en hydraulisch ontwerp. De bouw kon met andere woorden pas beginnen na de inrichting van de tijdelijke infrastructuur en de afbraak van de oude infrastructuur.

Energieneutraal stuwsluiscomplex

Naast het nieuwe stuwsluiscomplex bouwde THV Leieland een pompgemaal met twee turbines. Bij wateroverschot zullen de turbines energie opwekken. Omgekeerd, in droge periodes en bij watertekorten kan het pompgemaal water naar het opwaartse waterpand pompen. De verwachte energieopbrengst is hoger dan het verbruik van het stuwsluiscomplex, waardoor het stuwsluiscomplex als energieneutraal beschouwd wordt.

Seine Schelde project

De Leiewerken in Harelbeke kaderen binnen het overkoepelende Seine Schelde project, dat de vaarwegverbinding tussen het Seine-bekken en het Schelde-bekken verbetert. Dankzij enkele grootschalige infrastructuurwerken in Frankrijk, Wallonië en Vlaanderen zullen binnenvaartschepen tot 4.500 ton tussen Parijs en Antwerpen kunnen varen. Deze infrastructuurwerken bestaan onder andere uit het vernieuwen van sluizen, stuwen en kaaimuren, het verdiepen van kanalen of graven van nieuwe, of het verhogen van bruggen.

Uitgevoerde infrastructuurwerken door THV Leieland

  • Afbraak van oude infrastructuur
  • Nieuwe sluis (230m lang, 12,5 m breed x 4,70m waterdiepte)
  • Nieuwe stuw (2 stuwsegmenten elk 12,5m breed)
  • Pompgemaal met turbines
  • Vistrap
  • Kaaimuren (2 km)
  • Baggerwerken
  • plaatsen van nieuwe stalen Hogebrug (80m en 1.000 ton), Bloemmolenbrug (beweegbare fietsersbrug), Banmolenbrug
  • Riolering, warmtenet en wegenis

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details