CRUX Engineering bv omgeving
01:50
17-07-2017

‘Toonaangevend met focus op de omgeving’

Bij het geschikt maken van de ondergrond wordt de invloed van het gebouwde op de omgeving steeds belangrijker. Binnenstedelijk is dat aan de orde van de dag en de toenemende vraag naar steeds hogere gebouwen vereist hoogwaardig geotechnisch advies, zegt specialist CRUX Engineering bv. “Waar de omgeving specifieke kenmerken heeft, zij het door de ondergrond dan wel door de aanwezigheid van belendende objecten, is advies en monitoring door een gespecialiseerde partij altijd gewenst”, zegt partner Johan Zwaan.

“In veel gevallen liggen bij bouw- en infrastructuurprojecten de grootste risico’s en onzekerheden – en daarmee ook de kansen, in de ondergrond en de omgeving”, zegt Zwaan. “Bij een risico-gestuurd geotechnisch advies worden ondergrond en omgeving in kaart gebracht en risicovolle onderwerpen kwantificeerbaar gemaakt, afhankelijk van de fase van het project: in een vroegtijdig stadium middels een ‘geo-quick-scan’ en naarmate een project vordert met behulp van geavanceerde analytische en numerieke modellen, om onzekerheden te minimaliseren. In Nederland heb je hiermee vaak te maken, door het intensieve ruimtegebruik als gevolg van uitbreiding van infrastructuur en de verdichting van stedelijke gebieden.”

CRUX is betrokken bij tientallen bouwprojecten in Amsterdam en meerdere in ontwikkeling zijnde hoogbouwprojecten aan de Zuidas. “Bij een gebouw in het weiland kan de funderingsoplossing al ingewikkeld zijn door alleen de ondergrond; bij de voorbereiding van projecten langs de Zuidas met alle stakeholders is een grondige analyse van het grondpakket, verwachte zettingen, het juiste paalsysteem en invloed op de omgeving door de bouwmethoden zelfs essentieel; hier ligt onze kracht.”

CRUX Engineering bv omgeving luchtfoto

Steltloper
CRUX is sinds vijftien jaar partner voor diverse overheidsinstellingen, ontwikkelaars, aannemers en constructeurs bij complexe projecten in utiliteitsbouw en infrastructuur, zoals recent de aanleg van de A1-A6, de Parallelstructuur A12 bij Gouda en de fundering van woongebouw De Steltloper in Amsterdam-Zeeburg, waarbij laatstgenoemde een typisch voorbeeld is van een project waarbij de beperkingen van de ondergrond in combinatie met de eigenschappen van de bovenbouw het verschil maken, aldus Zwaan. “De Steltloper is een hoogbouwcomplex op Sporenburg, deels in het water, deels op de wal gebouwd. Rondom de hoogbouw wordt een parkeergarage gerealiseerd die relatief weinig belasting op de ondergrond uitoefent. Door specifiek grond- en laboratoriumonderzoek op grondmonsters kunnen zettingsverschillen die tussen de gebouwdelen ontstaan rekenkundig worden bepaald. De berekeningen voeren wij uit met geavanceerde numerieke 3D-modellen, om de verschillende zettingen per bouwfase uit de variatie van de ondergrond en de verschillende gebouwdelen te kwantificeren. Wij werken in dergelijke projecten nauw samen met de hoofdconstructeur, die eisen vanuit opdrachtgever en architect heeft te vertalen.”

CRUX Engineering bv omgeving

Innovatief
Bij genoemde voorbeelden is sprake van afwijkende omstandigheden, die door de toename van de bebouwingsdruk in combinatie met typisch Nederlandse funderingsomstandigheden steeds vaker voorkomen, en bijzondere oplossingen vereisen. CRUX is dan ook betrokken bij kenmerkende innovatietrajecten in de funderingstechnologie, zoals de ontwikkeling van het paalmatras, ondergrondse energieopslag, de drukpaal (waarbij prefab betonpalen niet meer geheid maar gedrukt worden) of monitoring van de omgeving middels ‘fotogrammetry’, waarmee op basis van foto’s minuscule veranderingen aan een constructie gemonitord kunnen worden. Zwaan: “Monitoring van de omgeving van het gebouwde wordt steeds belangrijker, in het kader van kwaliteitsborging en aansprakelijkheid. Zettingsverschillen treden altijd op. In advies en monitoring is van belang dat je binnen een bepaalde bandbreedte opereert. Of het nu gaat om infrastructuur of gebouwen, CRUX maakt intensivering van het ruimtegebruik mogelijk, maar is altijd dienstbaar aan de omgeving.”

Tekst: Jan-Kees Verschuure     Beeld: Crux

Abonneer u op onze nieuwsbrief

beton en staalbouw partners

Mortelschroefmethode funderingstechniekDamwandprofielen Gooimeer