Gentse Boekentoren
01:11
04-09-2018

Vers laagje zichtbeton voor gevel van de Gentse Boekentoren dankzij Doka’s Xclimb 60 klimbekistingssysteem

De centrale bibliotheek van de Gentse Universiteit – de zogenaamde “Boekentoren” – ligt midden in de bruisende studentenbuurt en is een icoon voor de stad Gent. Het gebouw werd ontworpen door Henry van de Velde, en werd gebouwd in de periode van 1933 tot 1940. Sinds 1992 werd het geklasseerd als Beschermd Monument.

Het 64 m hoge torengebouw telt 26 verdiepingen, met inbegrip van een mooie receptieruimte, het Belverdere, op de hoogste verdieping. De gevel van het modernistische gebouw bestaat uit een enkelvoudige betonnen wand.

Het monument van Henry van de Velde ondergaat sinds enige tijd een grondige restauratie, want toren dreigde ten prooi te vallen aan betonrot. Nadat eerder de rest van het complex onder handen werd genomen, wordt de nadruk van de restauratie- en renovatiewerken verlegd naar de toren.

Om de gevel van de toren te herstellen wordt er een laag van ca. 6 cm beton aan de buitenzijde onder hoge waterdruk “gestript” tot onder de bewapening (hydro-afbraak).

Vervolgens wordt er een nieuwe laag van ca. 8 cm zelfverdichtend beton tegen de bestaande gevel aangebracht.

Om dit te kunnen realiseren, deed de Tijdelijke Handelsvereniging “BAM-Contractors – Renotec” beroep op bekistingsspecialist Doka. Na een diepgaande analyse van de vereisten inzake zichtbetonwerk en stabiliteitscriteria, werd er voor geopteerd om het geleide Doka-Xclimb 60 klimbekistingssysteem in te zetten, in combinatie met de Doka-Top 50 dragerbekisting voor de wanden.

“Het Xclimb 60 systeem wordt tijdens het klimmen met de kraan langs vertikale profielen tegen het bouwwerk geleid. Zo kan zelfs bij hoge windsnelheden de volledige klimeenheid met één enkele kraanbeweging veilig en eenvoudig verplaatst worden, zonder los te komen van de gevel”, aldus Koen Lamers, Managing Director Doka België.

“Om aan de wensen van de architect te voldoen inzake zichtbetonaspecten, werd er voor gekozen om de ankergaten van de wandbekisting van de voorgaande fase te gebruiken om de ophangschoenen van het klimbekistingssysteem in te bevestigen voor de volgende fase – op zich een geslaagd resultaat van onze engineering en know how”, voegt Brecht Diependaele, Technical Manager Doka België, er aan toe.

De volledige bekistingsomtrek van de toren bedraagt bijna 80 m. Elke klimfase is +/- 2, 30 m hoog, dewelke gerealiseerd wordt in een cyclus van 3 à 4 werkdagen per fase.

Tekst en beeld: Doka N.V.

beton en staalbouw partners

Rapid Set®SHW