Waalbrug
01:51
14-03-2018

Waalbrug wordt ‘warm grijs’

De Waalbrug krijgt bij de komende renovatie een warm grijze kleur. Een team van (externe) deskundigen met daarin onder meer de Rijksdienst Cultureel Erfgoed beoordeelde de afgelopen weken vier verschillende grijstinten op verschillende momenten van de dag en bij verschillende weersomstandigheden. De warm grijze kleur kwam daarbij als beste uit de bus.

Het team oordeelde dat deze kleur een frisse uitstraling heeft en zowel bij zonnig als bij somber weer het licht voldoende weerkaatst. Ook past deze kleur het beste bij de oorspronkelijke donkergrijze kleur van de toekomstige leuningen en lichtmasten van de Waalbrug. De neutrale kleur bovendien het beste te verlichten met wit of gekleurd licht.
Renovatie Waalbrug
Bij de renovatie van de Waalbrug, die naar verwachting eind mei 2018 van start gaat, worden alle bestaande verflagen verwijderd en krijgt de hele brug een nieuwe laag verf. Anders dan nu het geval is, krijgen de boog en het staal onder de aanbruggen dezelfde kleur. Hierdoor wordt de brug met de aanbruggen weer één geheel en komt de bijzondere constructie – met de bogen die door het wegdek gaan – beter tot uitdrukking.

Lichtgrijze kleur
Dat het een lichtgrijze kleur zou worden was al eerder besloten. Een lichte kleur zorgt er namelijk voor dat het staal minder uitzet bij warm weer, het hoeft minder vaak te worden geschilderd en is ook beter zichtbaar en daarmee verkeersveiliger. Een lichte brug versterkt bovendien het industriële karakter en past zich aan aan het licht en de lucht.

Waalbrug

Samenwerken aan renovatie Waalbrug
Rijkswaterstaat en gemeente Nijmegen werken samen aan een goede bereikbaarheid van Nijmegen. Renovatie van de 80 jaar oude Waalbrug is nodig om ook in de toekomst vlot en veilig verkeer over de brug mogelijk te houden. Rijkswaterstaat is eigenaar van de brug en verantwoordelijk voor de onderhoudswerkzaamheden. De gemeente Nijmegen is als wegbeheerder verantwoordelijk voor het wegverkeer over de brug. Aannemerscombinatie Team Waalbrug gaat tijdens de renovatie onder andere het betonnen rijdek vervangen en de staalconstructie schilderen. Daarnaast wordt in opdracht van de gemeente Nijmegen de busbaan omgebouwd tot een fietspad in twee richtingen en de vormgeving zo veel mogelijk teruggebracht in de oorspronkelijke staat.

Meer informatie over renovatie Waalbrug
Heeft u vragen over de renovatie? Kijk dan op de projectpagina Renovatie Waalbrug, bel met de gratis Landelijke Informatielijn 0800-8002 of volg ons op facebookpagina Renovatie Waalbrug Nijmegen. Heeft u vragen over de bereikbaarheidsmaatregelen van de gemeente Nijmegen? Kijk dan op de pagina Nijmegen goed op Weg of bel 14024.


Waal: Renovatie Waalbrug

Waarom

  • De Waalbrug in Nijmegen is toe aan renovatie.
  • De Waalbrug is een belangrijke schakel voor het lokale verkeer in Nijmegen en het regionale verkeer tussen Nijmegen en Arnhem.
  • Na de renovatie rijdt verkeer ook in de toekomst vlot en veilig over de brug.

Hoe
Vervangen betondek, onderhoud- en schilderwerkzaamheden, herstel en versterking staalconstructie, nieuwe brugindeling, verlichting en leuningen.

Heb ik last van de werkzaamheden?
Ja, hoewel de 4 huidige rijstroken grotendeels beschikbaar blijven voor regulier verkeer verwachten we toch verkeershinder. ’s Avonds en ’s nachts, als er minder verkeer is, kunnen er 2 rijstroken open zijn en er komen enkele weekend- en nachtafsluitingen. Vrachtwagens, touringcars en landbouwverkeer kunnen tijdens de renovatie geen gebruik maken van de Waalbrug en moeten omrijden via de Oversteek of A50. OV-bussen, hulpdiensten, fietsers en voetgangers kunnen tijdens de werkzaamheden de brug wel blijven gebruiken.

Wanneer
Uitvoering 
2018/2019
Gereed 
2019

Bron: www.rijkswaterstaat.nl

 

Lees meer over: Lent , nijmegen , project , Renovatie , Waalbrug

beton en staalbouw partners

NigtevechtBRL