01:48
16-10-2018

Werf Royal Van Lent Shipyard | Specialistisch grondverzet en onderwaterbeton onder één paraplu

Rondom de realisatie van het droogdok van Royal Van Lent voerde HAK Specialistisch Grondverzet B.V. in opdracht van Cordeel een flink en gevarieerd pakket werkzaamheden uit. Naast het fasegewijs verrichten van diverse grondwerkzaamheden in den natte ten behoeve van de 45.000 m3 grote bouwkuip behoren daartoe ook uiteenlopende duikwerkzaamheden en het leveren en aanbrengen van het onderwaterbeton. Leo Kruidenier, bedrijfsleider binnen HAK Specialistisch Grondverzet, vertelt over de medio juni jongstleden geklaarde klus.

Weten wat er onder water gebeurt.

Het aannemen van grondverzet is al 25 jaar een specialiteit van het in Alblasserdam gevestigde HAK B.V., allround dienstverlener binnen de grond-, weg- en waterbouw. “Eén van onze activiteiten is het ontgraven van zowel droge als natte bouwkuipen”, aldus Kruidenier. “De werkzaamheden binnen die specifieke discipline betreffen alle werkzaamheden voor ontgraving, de levering en verwerking van onderwaterbeton en het droogzetten van de kuip. Concreet leveren we samen met onze partners bouwkuipen en maken we ze gereed voor de aanleg van onder meer constructievloeren en bebouwing. Tijdens het project voor Royal Van Lent was dat niet anders.”

Het zijn de vakmensen die het doen.

Ontgravingsslagen
Na de inrichting van het terrein startte HAK in week 48 van het vorig jaar met de daadwerkelijke grondwerkzaamheden en ontgraving van de 170 meter lange en 27 meter brede bouwkuip. Een werk dat in vier slagen met gebruikmaking van hydraulische graafmachines met graafbak en/of knijper werd uitgevoerd. “Tijdens de werkzaamheden was er sprake van een vast waterpeil in de kuip”, legt Kruidenier uit. “Alle ontgravingsslagen zijn dus geheel in den natte gemaakt.” Terwijl de eerste slag vanaf stand plaatsvond, geschiedde de tweede ontgravingsfase (tot de bovenkant van de aangebrachte Vibrex®-combipalen) vanaf een ponton om de vereiste diepte te kunnen bereiken. “De derde slag is eveneens vanaf een ponton verricht”, vervolgt Kruidenier. “Hiervoor hebben we een hydraulische kraan met een grijper gebruikt. Aansluitend is tijdens de laatste ontgravingsslag het slib op de bodem vanaf het ponton opgezogen en in een slibdepot gespoten, waarna het is bezonken, ingedikt en afgevoerd. Het retourwater is vervolgens teruggepompt naar de bouwkuip.”

Elke slag is raak.

Duikwerk
Direct na het slibzuigen ging bij HAK Specialistisch Grondverzet de focus vol op het vervolg: het uitvoeren van diverse duikwerkzaamheden. “Na het inspecteren en goedkeuren van het verrichte grondwerk hebben we onder andere de damwanden en Vibrex®-combipalen onder water ontdaan van grout”, legt Kruidenier uit. “Daarnaast is op de bodem een circa 30 centimeter dikke laag granulaat aangebracht om de bodem te verbeteren en slib op te vangen. Verder hebben de duikers de palen voorzien van klemmen en zijn aansluitend wapeningskorven gemonteerd. Last but not least hebben we voorafgaand aan het storten van de onderwaterbetonvloer (een continustort van 50 uur, red.) de rijpheidsmeters geplaatst. Daarbij is tevens gecheckt of er op de wapeningskorven voldoende betondekking werd aangebracht.” Met het leegpompen van het droogdok rondde HAK Specialistisch Grondverzet medio juni de werkzaamheden in het westelijke Amsterdamse havengebied af. Hierbij werd volgens een aangeleverd afpompschema zo’n 40.000 m3 water uit de bouwkuip verwijderd. “Na het leegpompen van het dok is de betonvloer gereinigd en hebben we het werk overgedragen aan Cordeel”, besluit Kruidenier. “Dankzij de inzet van vakmensen met de benodigde knowhow mag het resultaat gezien worden.”     

Tekst | Chris Elbers   Beeld | HAK Specialistisch Grondverzet B.V.
Uitgelichte afbeelding: 
Een resultaat dat gezien mag worden.

Abonneer u op onze nieuwsbrief

beton en staalbouw partners

Geïntegreerde staal-betonligger biedt volop (speel)ruimteSpoorwegoverbouwing Zaandam