Platform over beton en staal in de bouw
Werken aan veiligheid op de werkvloer: lonend én bewustmakend

Werken aan veiligheid op de werkvloer: lonend én bewustmakend

Om de gezondheid en het welzijn van mensen op de werkvloer te verzekeren, is het waarborgen van de veiligheid in bouw- en productieomgevingen van cruciaal belang. Zeker nu, in een tijd waarin de prestatiedruk almaar toeneemt, deadlines steeds krapper worden en een schreeuwend tekort is aan gekwalificeerd personeel. Als specialist in certificatiebegeleiding op het gebied van kwaliteit, Arbo en milieumanagement biedt KAM Consultants uit Roermond een compleet dienstenpakket bij onder meer het opzetten en implementeren van een praktisch en resultaatgericht VCA-managementsysteem.

Waar VCA in het verleden door veel organisaties als een noodzakelijk kwaad werd gezien, is het managementsysteem bezig aan een gestage opmars. Een goede zaak, meent eigenaar/certificatiespecialist Joost Vaessen. “Voorheen werd een VCA-certificering vaak beschouwd als sec een voorwaarde om aan werk te kunnen komen. Gelukkig begint de markt steeds meer in te zien dat een praktisch ingericht VCA-managementsysteem daadwerkelijk waarde heeft. Zo zie je dankzij duidelijke oorzaakanalyses en het implementeren van acties om deze oorzaken in te perken het aantal ongevallen daadwerkelijk dalen. Het moeten is willen geworden. Daarnaast vormt veiligheid samen met kwaliteit en milieu steeds meer een geïntegreerd geheel. Met als resultaat dat er binnen de bedrijfsmuren een cultuur ontstaat die focust op een continue, alomvattende verbetering van processen.”

Meer dan keuren alléén

Tijdsdruk is een belangrijke oorzaak van incidenten en ongevallen. Ook in de bouw. Tegelijk is een tekort aan tijd voor organisaties een belangrijke reden om periodieke controles, zoals werkplekinspecties en interne audits, uit te besteden aan een kundige en onafhankelijke specialist. KAM Consultants is er zo één. “Men kiest er steeds meer voor om de omstandigheden op projectlocaties door een professional in kaart te laten brengen en aansluitend door hem van een gedegen advies te worden voorzien”, aldus Vaessen. “Een besluit dat de veiligheid op een hoger peil tilt, maar ook het bewustzijn van de mensen in het veld sterk verbetert. Vandaar ook dat we een locatiebezoek niet beperken tot het uitvoeren van een keuring alléén. Onze specialisten knopen ter plaatse ook gesprekken aan met de medewerkers van de klant. Op die manier creëer je steeds meer bewustzijn bij de mensen en maak je het voor hen inzichtelijk hoe VCA gelinkt is met het kwaliteits- en milieubeleid.”

Compleet dienstenpakket

Op weg naar minder risico en meer veiligheid biedt KAM Consultants haar opdrachtgevers een compleet dienstenpakket aan. Daartoe behoort onder andere het risicogericht vullen van toolboxen, een discipline waarvan steeds meer klanten gebruik maken. “We maken vooraf een analyse van de incidenten en ongevallen en kijken op basis daarvan naar de risico’s op de werkvloer”, licht Vaessen toe. “Deze risico’s worden vervolgens als onderwerpen voor toolboxen gegenereerd. Om deze daarna bij de medewerkers te krijgen, maken we steeds vaker gebruik van een e-learning platform. Verder bieden we diverse apps, waarmee praktisch elk element van VCA efficiënt kan worden ingevuld. Daarbij kun je denken aan werkplekinspecties, audits, het melden van ongevallen en het uitvoeren van een Last Minute Risico Analyse. De mogelijkheden zijn even talrijk als divers.”  

Tekst | Chris Elbers   Beeld | KAM Consultants

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details