Platform over beton en staal in de bouw
Terug naar overzicht

Betonvereniging

De Betonvereniging, in 1927 door overheid en bedrijfsleven gezamenlijk opgericht, is het platform voor personen en organisaties, die kennis over het materiaal beton met elkaar willen delen. Zij vormt, door de samenstelling van haar leden, een kennisinfrastructuur voor het opdoen van kennis, het gemeenschappelijk onderkennen van kennisvragen en het bevorderen van het ontwikkelen van nieuwe kennis over beton. Door haar activiteiten ondersteunt de Betonvereniging haar leden met kennis die zij bij hun dagelijkse beroepsuitoefening nodig hebben.

De activiteiten bestaan uit:
het verzorgen van permanente en incidentele opleidingen van VMBO tot universitair niveau. Het niveau en de kwaliteit van opleidingen worden door de leden hooglijk gewaardeerd, de organisatie van studiedagen, excursies, workshops en exposities gericht op algemene en specifieke kennisoverdracht, de uitgave van technische publicaties, de uitvoering van projecten gericht op het inventariseren en analyseren van de kennisvraag, de ondersteuning van de aangesloten organisaties, en tot slot worden ook algemene acties uitgevoerd om de positie van de leden of groepen leden te versterken.

De basis van 800 collectieve leden uit het publieke en private domein en 1.000 persoonlijke leden met een vergelijkbare achtergrond worden ca. 12.500 personen rechtstreeks aangesproken.

De kennis die wordt aangeboden vormt een welkome aanvulling op de steeds verder afkalvende vakinhoudelijke kennis die in het reguliere onderwijs wordt aangeboden.

bedrijfsvideo

algemene informatie

Adres Tielweg 3
2803 GR Gouda
Nederland
Telefoonnummer +31 (0)182 539233 E-mailadres info@betonvereniging.nl Website betonvereniging.nl/

kaart

Gerelateerde artikelen

    Stuur ons een bericht

    Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

    Details