Magazines / Nr 01 2016

Nr 01 2016

Duurzaam bouwenDe term duurzaam heeft vooral de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen. Iedereen is volgens eigen zeggen duurzaam bezig. Weliswaar geeft iedere partij zo zijn eigen invulling aan het begrip, maar dat we met z’n allen toch goed bezig zijn, blijkt uit het wereldwijde onderzoek van World Green Building Council. De komende drie jaar zal de mondiale markt voor duurzaam bouwen verdubbelen.Het zogeheten World Green Building Trends 2016 onderzoek is een gedegen onderzoek dat werd uitgevoerd in liefst 69 landen. 37 procent van de ondervraagden verwacht in 2018 meer dan 60 procent van de gebouwen aantoonbaar duurzaam te hebben gemaakt. Aantoonbaar in de zin dat er een duurzaamheidslabel op het gebouw geplakt kan worden. Ter vergelijk, uit hetzelfde onderzoek vorig jaar verwachtte nog maar 18 procent van de ondervraagden dat. Er zit dus aardig wat schot in de zaak. En dat is mooi, want zo’n label brengt ook positieve neveneffecten met zich mee. Uit cijfers blijkt dat een duurzaam gebouw in 2015 gemiddeld genomen 7 procent meer waard is dan een vergelijkbaar gebouw zonder label. Daarnaast wordt ook de terugverdientijd voor duurzame investeringen steeds interessanter. Voor het verduurzamen van bestaande gebouwen bijvoorbeeld, geldt een terugverdientijd van zes jaar. Dat was in 2012 nog zeven jaar.Wat is nu eigenlijk de motivatie om te gaan verduurzamen of duurzaam te gaan bouwen? Veertig procent van de ondervraagden antwoordt resoluut (en eerlijk): ‘omdat de klant dit vraagt’. Maar ook de wet- en regelgeving en de toegenomen marktvraag blijken factoren die het verduurzamen stimuleren. De resultaten van het onderzoek zijn overigens niet uitsluitend positief. Men ziet ook belemmeringen om duurzaam te gaan bouwen. Ondanks de steeds kortere terugverdientijden (ROI’s) moet men wel bij machte zijn om de hogere investeringen te kunnen doen die duurzaam bouwen nu eenmaal met zich meebrengt.

Kijkend naar de situatie in Nederland, dan constateert de Nederlandse tak van de World Green Building Council een vergelijkbaar beeld met de resultaten uit het wereldwijde onderzoek. Best een prestatie, want we werken in ons land nog maar krap vijf jaar met duurzaamheidscertificaten als Breeam. In totaal is in Nederland ruim 4 miljoen vierkante meter vloeroppervlakte gecertificeerd en heeft dus een officiële duurzaamheidsstempel. Werden in 2012 nog slechts 37 certificaten uitgereikt voor nieuwe gebouwen, vorig jaar stond de teller bijna op honderd nieuwe gebouwen. In Nederland wordt 70 procent van de grote nieuwbouwprojecten gebouwd onder Breeam condities. Bij bestaande gebouwen valt er nog wel veel te winnen. Slechts een paar procent van de bestaande gebouwen is inmiddels verduurzaamd en draagt een certificaat. Neemt niet weg dat we mogen concluderen dat duurzaam bouwen de standaard wordt en het meer is dan louter een loze kreet.

Roel van Gils

Ik wil graag een proefexemplaar of abonnement.

Ik wil graag een: