Magazines / Nr 02 2016

Nr 02 2016

Architecten zien herstel, maar…


Ieder voorjaar kijken we weer reikhalzend uit naar de conjunctuurmeting van de Bond van Nederlandse Architecten (BNA). Welk effect hebben de lentekriebels op de marktverwachtingen van de architectenbureaus? Het raakt ons immers allemaal, al dan niet indirect. De conjunctuurmeting voorjaar 2016 stemt ons behoorlijk tevreden, maar het onderzoek toont wel flinke verschillen.

Over het algemeen zijn de marktverwachtingen van architectenbureaus positiever. Bureaus hebben de gemiddelde werkvoorraad zien stijgen. Volgens BNA-directeur Fred Schoorl bevestigen de resultaten dat het écht beter gaat. Het sentiment in de branche is anders, maar het evenwicht en gezond verdienvermogen zijn volgens hem nog ver te zoeken. Bureaus staan tegelijkertijd voor de uitdaging heel alert te zijn in een sterk veranderende omgeving, onder andere door de snelheid van de technologische ontwikkelingen.

In concrete cijfers heeft een architectenbureau nu een werkvoorraad van 4,5 maanden. In 2014 was dat nog 3,5 maanden en vorig jaar bedroeg de werkvoorraad 4,3 maanden. Een marginaal verschil dus. Komt nog eens bij dat de werkvoorraad per bureau sterk verschilt. Grote bureaus hebben een gemiddelde werkvoorraad van 8,6 maanden. Kleine bureaus van gemiddeld 4 maanden. Deze cijfers zijn overigens nog ver verwijderd van het niveau van voor de financieel-economische crisis. Toch verwacht 47 procent van de bureaus de komende periode meer opdrachten.

Een ander aspect dat uit de conjunctuurmeting naar voren komt, zijn de grote regionale verschillen. In de regio’s Amsterdam, Brabant, Rotterdam en Den Haag is de werkvoorraad bovengemiddeld, terwijl deze in de regio’s Noord- en Midden-Limburg, Gelderland, Oost-Nederland en Noord-Holland onder het gemiddelde ligt. De demografische en sociaal economische structuur van regio’s is bepalend voor de werkvoorraad, zo blijkt uit het onderzoek. Krimpregio’s staan de komende periode dus nog voor heel wat uitdagingen.

Transformatie, hergebruik, verbetering, verduurzaming en nieuwbouw zijn de typen opdrachten waar architectenbureaus de komende periode veel van verwachten. Als het gaat om kantoren, onderwijs en winkels, zijn de verwachtingen minder hoog gespannen. Kortom, het gaat de goede kant op, maar we zijn er nog niet.

Roel van Gils

Ik wil graag een proefexemplaar of abonnement.

Ik wil graag een: