Magazines / Nr 02 2019

Nr 02 2019

Specials

Deze editie van Beton & Staalbouw staat in het teken van specials. Specials in de vorm van interessante katernen over onder meer ‘behandeling en bescherming’ en ‘ISO 45001’. Maar ook specials in de zin van fascinerende projecten, zoals het AFAS Experience Center in Leusden, dat zowel indrukwekkend is qua betonwerken als staalconstructie, en het nieuwe datacenter van het Amerikaanse CyrusOne op Polanenpark in Halfweg, dat letterlijk een internationaal project is.

De special ‘behandeling en bescherming’ wordt ingeleid door prof.dr.ir. Arjan Mol, hoogleraar corrosietechnologie en elektrochemie binnen de faculteit werktuigbouwkunde, maritieme techniek en technische materiaalwetenschappen van de TU Delft. Het gokken op het verkeerde paard kan volgens hem catastrofale consequenties hebben. In het geval van corrosie en corrosiebescherming is dat niet anders. De keuzes die op dit vlak in het begin van een bouwproces worden gemaakt, hebben effect op de levensduur en onderhoudsplegingen tijdens het gebruik van een constructie. Mol vertelt over de basis van een goede corrosiebescherming. Op de pagina’s daaropvolgend presenteren diverse bedrijven hun nieuwste technieken en methodieken voor het verduurzamen van staal(constructies).

Speciaal is ook het AFAS Experience Center in Leusden. Het complex in aanbouw bestaat uit een ensemble gekoppelde gebouwen in een glooiend landschap met waterpartij. Een gekromde gevel, een uitnodigende entree, een koepelvormig theater en een restaurant met gewelfd dak en imposante daglichtpartijen wisselen elkaar af. Het nieuwe kantoorgebouw is indrukwekkend in alle opzichten. Minstens zo bijzonder is de manier waarop het project in de markt is gezet, waarbij AFAS zelf de knoppen bedient, gebruikmakend van zoveel mogelijk innovatieve kennis uit de markt. Een gesprek met zowel AFAS als de diverse partijen die het gebouw realiseren, vindt u verderop in deze editie van Beton & Staalbouw.

Een ander project dat breed wordt uitgemeten in deze uitgave is het nieuwe datacenter van het Amerikaanse CyrusOne op het Polanenpark in Halfweg (Metropoolregio Amsterdam). De Belgische hoofdaannemer wist het immense gebouw in slechts vijf maanden (!) wind- en waterdicht te maken. Een record. Opvallend is ook het internationale karakter van dit project, met een Amerikaanse opdrachtgever, een gedelegeerd bestuurder, architect en ingenieursbureau uit Groot-Brittannië, een Belgische hoofdaannemer en onderaannemers grotendeels uit Nederland.

Tot slot gaan we ook nog in gesprek met de grootste vastgoedeigenaar in Nederland: het Rijksvastgoedbedrijf. Raymond Knops, Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, vertelt over de wijze waarop het Rijksvastgoedbedrijf invulling geeft aan de kabinetsdoelstellingen op het terrein van werken, wonen, duurzaamheid en circulaire economie. Een boeiend gesprek met interessante voorbeelden, zoals het European Medicines Agency dat momenteel in aanbouw is aan de Amsterdamse Zuidas.

Ik wens u veel leesplezier!

Roel van Gils

Ik wil graag een proefexemplaar of abonnement.

Ik wil graag een: