Magazines / Nr 02 2020

Nr 02 2020

Voorzichtig optimismeDe stikstofdiscussie heeft de bouwsector aardig op z’n kop gezet. Als klap op de vuurpijl volgt corona. We zijn nu een maand of vier onderweg en kunnen gelukkig voorzichtig concluderen dat de bouw vooralsnog relatief ongeschonden blijft, een uitzondering daargelaten. Ook bij architectenbureaus heerst na een eerste schrikreactie voorzichtig optimisme, zo blijkt uit een recente quickscan van branchevereniging BNA.

Laten we hopen dat die positieve tendens zich voortzet. We kunnen het ons ook niet veroorloven dat de bouw stil komt te liggen, met het oog op de enorme verduurzamingsopgave en de woningnood die alsmaar nijpender wordt. Rob van Gijzel, voorzitter van Betonhuis, pleit in zijn column (De Pen) voor meer bemoeienis door de overheid. “De regering vraagt om CO2-verlaging, klimaatadaptie, duurzamer gebruik van grondstoffen en een enorme energietransitie, maar staat zelf aan de kant. Het wordt tijd dat de overheid het voortouw neemt om die ambities waar te maken.”

Over duurzaamheid gesproken, in deze editie is ook volop aandacht voor de behandeling en bescherming van beton en staal en de veiligheid voor mens en materieel. Egbert Stremmelaar, voorzitter van de Vereniging ION, pleit voor meer samenhang in oppervlaktetechniek. De thema’s duurzaamheid, milieu, arbeidsveiligheid en circulariteit worden vaak los van elkaar beschouwd, maar dat is volgens hem geen optie. De maatschappij is niet zo simpel. Hij pleit voor oplossingen die de economie zo min mogelijk schaden, de mens en het milieu zo min mogelijk belasten en die resulteren in een maximale levensduur.

Daarnaast besteden we natuurlijk aandacht aan een aantal interessante projecten, zoals de Feringa Building op de campus van de Rijksuniversiteit Groningen. Het is met recht een gebouw van contrasten. Enerzijds dient er zoveel mogelijk stabiliteit ingebouwd te worden, vanwege de trillingsvrije ruimtes die ingericht worden als laboratoria. Anderzijds moet het gebouw ook voldoende flexibel zijn om aardschokken te weerstaan. Samen met de bouwers bespreken we alle ins en outs tot ver onder de grond.

Verder zijn we een kijkje gaan nemen bij de voetgangers- en fietsbrug in Brouwershaven en bij het nieuwe Plopsaqua in Landen-Hannuit. Het nieuwe waterpark opent nog dit jaar zijn deuren en is tot stand gekomen via een unieke constructie tussen Plopsa en de twee Belgische steden. Dit en nog veel meer in deze editie van Beton & Staalbouw. Voor nu wensen we u alvast veel leesplezier en mede namens alle medewerkers van Louwers Mediagroep alvast een fijne vakantie.

Ik wil graag een proefexemplaar of abonnement.

Ik wil graag een: